Romakëve 13:8 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Romakëve 13:8 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Romakëve 13:8 ALB - Mos i kini asnjë detyrim askujt, përveç se ta - Bible Verse Picture

Romakëve 13:8 ALB

Mos i kini asnjë detyrim askujt, përveç se ta doni njëri-tjetrin, sepse ai që e do tjetrin e tij e ka përmbushur ligjin.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Romakëve 13:8 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Romakëve 13:8 ALB - Mos i kini asnjë detyrim askujt, përveç se ta - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Romakëve 13:8 ALB - Mos i kini asnjë detyrim askujt, përveç se ta - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Romakëve 13:8 ALB - Mos i kini asnjë detyrim askujt, përveç se ta - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Romakëve 13:8 ALB - Mos i kini asnjë detyrim askujt, përveç se ta - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Romakëve 13:8 ALB - Mos i kini asnjë detyrim askujt, përveç se ta - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Romakëve 13:8 ALB - Mos i kini asnjë detyrim askujt, përveç se ta - Bible Verse Picture
View New Tab

Romakëve 13:8 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Romakëve 13:8 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Mateu 22:39 ALB Bible Verse Image
Mateu 22:39 (ALB) »
Dhe i dyti, i ngjashëm me këtë, është: "Duaje të afërmin tënd porsi vetveten".

Romakëve 13:10 ALB Bible Verse Image
Romakëve 13:10 (ALB) »
Dashuria nuk i bën keq të afërmit; dashuria, pra, është përmbushja e ligjit.

Mateu 7:12 ALB Bible Verse Image
Mateu 7:12 (ALB) »
Gjithçka, pra, që ju dëshironi t’ju bëjnë njerëzit, ua bëni edhe ju atyre, sepse ky është ligji dhe profetët.

Galatasve 5:14 ALB Bible Verse Image
Galatasve 5:14 (ALB) »
Sepse gjithë ligji përmblidhet në këtë fjalë, të vetme: “Duaje të afërmin tënd porsi vetveten!.”

Fjalët e urta 3:27 ALB Bible Verse Image
Fjalët e urta 3:27 (ALB) »
Mos i refuzo të mirën atij që i takon, kur e ke në dorë ta bësh.

Romakëve 13:7 ALB Bible Verse Image
Romakëve 13:7 (ALB) »
I jepni, pra, secilit atë që i takon: tatimin atij që i përket, druajtje atij që është për t’u druajtur, nderimin atij që është për nderim.

Ligji i Përtërirë 24:14 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 24:14 (ALB) »
Nuk do t’i hash hakun argatit të varfër dhe nevojtar, qoftë ai një nga vëllezërit e tu apo një nga të huajt që banojnë në vendin tënd, brenda portave të tua;

Gjoni 13:34 ALB Bible Verse Image
Gjoni 13:34 (ALB) »
Po ju jap një urdhërim të ri: ta doni njëri-tjetrin; sikurse unë ju kam dashur, ashtu edhe ju ta doni njëri-tjetrin.

Jakobit 2:8 ALB Bible Verse Image
Jakobit 2:8 (ALB) »
Në qoftë se ju më të vërtetë e përmbushni ligjin mbretëror sipas Shkrimit: “Duaje të afërmin tënd si vetveten,” bëni mirë;

Kolosianëve 3:14 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 3:14 (ALB) »
Dhe, përmbi të gjitha këto gjëra, vishni dashurinë, që është lidhja e përsosmërisë.

1 Timoteut 1:5 ALB Bible Verse Image
1 Timoteut 1:5 (ALB) »
Qëllimi i këtij urdhërimi është dashuria, prej një zemre të pastër, prej një ndërgjegjeje të pastër dhe prej një besimi jo të shtirur.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Romans 13:8 (ASV) »
King James Version (KJV)
Romans 13:8 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Romans 13:8 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Romans 13:8 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Romans 13:8 (WEB) »
French Bible (LSG)
Romains 13:8 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Römer 13:8 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
Romanos 13:8 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Rô-ma 13:8 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Romanos 13:8 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Romani 13:8 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
罗 马 书 13:8 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
羅 馬 書 13:8 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Romarbrevet 13:8 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
римлян 13:8 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Róma 13:8 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Римляни 13:8 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Romerne 13:8 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »