Romakëve 4:5 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Romakëve 4:5 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Romakëve 4:5 ALB - ndërsa atij që nuk vepron, por beson në atë - Bible Verse Picture

Romakëve 4:5 ALB

ndërsa atij që nuk vepron, por beson në atë që shfajëson të paudhin, besimi i tij i numërohet për drejtësi.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Romakëve 4:5 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Romakëve 4:5 ALB - ndërsa atij që nuk vepron, por beson në atë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Romakëve 4:5 ALB - ndërsa atij që nuk vepron, por beson në atë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Romakëve 4:5 ALB - ndërsa atij që nuk vepron, por beson në atë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Romakëve 4:5 ALB - ndërsa atij që nuk vepron, por beson në atë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Romakëve 4:5 ALB - ndërsa atij që nuk vepron, por beson në atë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Romakëve 4:5 ALB - ndërsa atij që nuk vepron, por beson në atë - Bible Verse Picture
View New Tab

Romakëve 4:5 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Romakëve 4:5 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Filipianëve 3:9 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 3:9 (ALB) »
dhe që të gjendem në të, duke pasur jo drejtësinë time që është nga ligji, por atë që është nga besimi në Krishtin: drejtësia që është nga Perëndia, me anë të besimit,

Titi 3:3 ALB Bible Verse Image
Titi 3:3 (ALB) »
Sepse edhe ne dikur ishim të pamendë, rebelë, endacakë, robër të lakmive të ndryshme dhe të qejfeve, duke jetuar në ligësi dhe në smirë, të urryer dhe duke e urryer njeri tjetrin.

Romakëve 3:22 ALB Bible Verse Image
Romakëve 3:22 (ALB) »
madje drejtësia e Perëndisë nëpërmjet besimit në Jezu Krishtin për të gjithë e mbi të gjithë ata që besojnë, sepse nuk ka dallim;

Romakëve 10:9 ALB Bible Verse Image
Romakëve 10:9 (ALB) »
sepse, po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus, dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh.

Galatasve 3:8 ALB Bible Verse Image
Galatasve 3:8 (ALB) »
Dhe Shkrimi, duke parashikuar se Perëndia do t’i shfajësonte kombet me anë të besimit, ia dha më përpara Abrahamit lajmin e mirë: “Të gjitha kombet do të bekohen në ty.”

Galatasve 2:16 ALB Bible Verse Image
Galatasve 2:16 (ALB) »
duke ditur se njeriu nuk shfajësohet me anë të veprave të ligjit, por me anë të besimit në Jezu Krishtin, besuam edhe ne në Jezu Krishtin, që të shfajësoheshim me anë të besimit në Krishtin dhe jo me anë të veprave të ligjit, sepse asnjë mish nuk do të shfajësohet me anë të veprave të ligjit.

1 Korintasve 6:9 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 6:9 (ALB) »
A nuk e dini ju se të padrejtët nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë? Mos u gënjeni: as kurvarët, as idhujtarët, as shkelësit e kurorës, as të zhburrëruarit, as homoseksualët,

Romakëve 4:24 ALB Bible Verse Image
Romakëve 4:24 (ALB) »
por edhe për ne, të cilëve do të na numërohet, neve që besojmë në atë që ka ringjallur prej të vdekurve Jezusin, Zotin tonë,

Romakëve 5:6 ALB Bible Verse Image
Romakëve 5:6 (ALB) »
Sepse, ndërsa ishin akoma pa forcë, Krishti vdiq në kohën e tij për të paudhët.

Romakëve 3:26 ALB Bible Verse Image
Romakëve 3:26 (ALB) »
për të treguar drejtësinë e tij në kohën e tanishme, me qëllim që ai të jetë i drejtë dhe shfajësues i atij që ka besimin e Jezusit.

Romakëve 1:17 ALB Bible Verse Image
Romakëve 1:17 (ALB) »
Sepse drejtësia e Perëndisë është zbuluar në të nga besimi në besim siç është shkruar: “I drejti do të jetojë me anë të besimit.”

Romakëve 8:30 ALB Bible Verse Image
Romakëve 8:30 (ALB) »
Dhe ata që ai i paracaktoi edhe i thirri; dhe ata që i thirri edhe i shfajësoi; dhe ata që i shfajësoi, ata edhe i përlëvdoi.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Romans 4:5 (ASV) »
King James Version (KJV)
Romans 4:5 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Romans 4:5 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Romans 4:5 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Romans 4:5 (WEB) »
French Bible (LSG)
Romains 4:5 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Römer 4:5 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
Romanos 4:5 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Rô-ma 4:5 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Romanos 4:5 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Romani 4:5 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
罗 马 书 4:5 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
羅 馬 書 4:5 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Romarbrevet 4:5 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
римлян 4:5 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Róma 4:5 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Римляни 4:5 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Romerne 4:5 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »