Romakëve 6:10 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Romakëve 6:10 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Romakëve 6:10 ALB - Sepse në atë që vdiq, vdiq për mëkatin një - Bible Verse Picture

Romakëve 6:10 ALB

Sepse në atë që vdiq, vdiq për mëkatin një herë e për gjithmonë; por në atë që rron, rron për Perëndinë.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Romakëve 6:10 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Romakëve 6:10 ALB - Sepse në atë që vdiq, vdiq për mëkatin një - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Romakëve 6:10 ALB - Sepse në atë që vdiq, vdiq për mëkatin një - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Romakëve 6:10 ALB - Sepse në atë që vdiq, vdiq për mëkatin një - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Romakëve 6:10 ALB - Sepse në atë që vdiq, vdiq për mëkatin një - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Romakëve 6:10 ALB - Sepse në atë që vdiq, vdiq për mëkatin një - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Romakëve 6:10 ALB - Sepse në atë që vdiq, vdiq për mëkatin një - Bible Verse Picture
View New Tab

Romakëve 6:10 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Romakëve 6:10 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

2 Korintasve 5:21 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 5:21 (ALB) »
Sepse ai bëri të jetë mëkat për ne ai që nuk njihte mëkat, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë në të.

1 Pjetrit 4:6 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 4:6 (ALB) »
Për këtë në fakt, ungjilli u është predikuar edhe të vdekurve, që ata të gjykohen në mish sipas njerëzve, por të jetojnë në frymë sipas Perëndisë.

1 Pjetrit 3:18 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 3:18 (ALB) »
sepse edhe Krishti ka vuajtur një herë për mëkatet, i drejti për të padrejtët, për të na çuar te Perëndia. U vra në mish, por u ngjall nga Fryma,

2 Korintasve 5:15 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 5:15 (ALB) »
dhe se ai ka vdekur për të gjithë, me qëllim që ata të cilët jetojnë, të mos jetojnë që sot e tutje për veten e tyre, po për atë që vdiq dhe u ringjall për ta.

Romakëve 14:7 ALB Bible Verse Image
Romakëve 14:7 (ALB) »
Sepse asnjë nga ne nuk jeton për veten e tij dhe askush nuk vdes për veten e tij,

Luka 20:38 ALB Bible Verse Image
Luka 20:38 (ALB) »
Ai nuk është perëndi i të vdekurve, por i të gjallëve, sepse të gjithë jetojnë për të.”

Hebrenjve 9:26 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 9:26 (ALB) »
sepse përndryshe ai duhet të pësonte shumë herë që kur se u krijua bota; por tani, vetëm një herë, në fund të shekujve Krishti u shfaq për të prishur mëkatin me anë të flijimit të vetvetes.

Romakëve 8:3 ALB Bible Verse Image
Romakëve 8:3 (ALB) »
Sepse atë që ishte e pamundur për ligjin, sepse ishte pa forcë për shkak të mishit, Perëndia, duke dërguar birin e vet në shëmbëllim mishi mëkatar, edhe për mëkat, e dënoi mëkatin në mish,

Romakëve 6:11 ALB Bible Verse Image
Romakëve 6:11 (ALB) »
Kështu edhe ju, konsideroheni veten të vdekur për mëkatin, por të gjallë për Perëndinë, në Jezu Krishtin, Zotin tonë.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Romans 6:10 (ASV) »
King James Version (KJV)
Romans 6:10 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Romans 6:10 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Romans 6:10 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Romans 6:10 (WEB) »
French Bible (LSG)
Romains 6:10 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Römer 6:10 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
Romanos 6:10 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Rô-ma 6:10 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Romanos 6:10 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Romani 6:10 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
罗 马 书 6:10 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
羅 馬 書 6:10 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Romarbrevet 6:10 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
римлян 6:10 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Róma 6:10 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Римляни 6:10 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Romerne 6:10 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »