Zakaria 8:13 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Zakaria 8:13 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Zakaria 8:13 ALB - Dhe do të ndodhë që, ashtu si ishit një - Bible Verse Picture

Zakaria 8:13 ALB

Dhe do të ndodhë që, ashtu si ishit një mallkim midis kombeve, o shtëpi e Judës dhe shtëpi e Izraelit, kështu, kur t’ju shpëtoj, do të jeni një bekim. Mos u trembni, duart tuaja le të jenë të fuqishme!".

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Zakaria 8:13 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Zakaria 8:12 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Zakaria 8:13 ALB - Dhe do të ndodhë që, ashtu si ishit një - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Zakaria 8:13 ALB - Dhe do të ndodhë që, ashtu si ishit një - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Zakaria 8:13 ALB - Dhe do të ndodhë që, ashtu si ishit një - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Zakaria 8:13 ALB - Dhe do të ndodhë që, ashtu si ishit një - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Zakaria 8:13 ALB - Dhe do të ndodhë që, ashtu si ishit një - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Zakaria 8:13 ALB - Dhe do të ndodhë që, ashtu si ishit një - Bible Verse Picture
View New Tab

Zakaria 8:13 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Zakaria 8:13 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Danieli 9:11 ALB Bible Verse Image
Danieli 9:11 (ALB) »
Po, tërë Izraeli ka shkelur ligjin tënd, ka marrë rrugë të keqe për të mos iu bindur zërit tënd; prandaj ra mbi ne mallkimi dhe nëma e shkruar në ligjin e Moisiut, shërbëtorit të Perëndisë, sepse kemi mëkatuar kundër tij.

Ezekieli 5:15 ALB Bible Verse Image
Ezekieli 5:15 (ALB) »
Dhe kjo do të jetë një turp, një objekt talljeje, një mësim dhe një objekt habije për kombet që të rrethojnë, kur do të zbatojë mbi ty gjykimet e mia me zemërim, me tërbim dhe me ndëshkime me indinjatë. Unë Zoti, kam folur.

Jeremia 24:9 ALB Bible Verse Image
Jeremia 24:9 (ALB) »
Do t’i braktis me qëllim që t’i trajtojnë keq dhe t’i mundojnë në të gjitha mbretëritë e tokës, dhe do të bëhen turpi, gazi, sarkazmi dhe mallkim në të gjitha vendet ku do t’i shpërndaj.

Zakaria 10:6 ALB Bible Verse Image
Zakaria 10:6 (ALB) »
Unë do ta fortifikoj shtëpinë e Judës dhe do ta shpëtoj shtëpinë e Jozefit dhe do t’i sjell përsëri sepse më vjen keq për ta; do të jenë si të mos i kem dëbuar kurrë, sepse unë jam Zoti, Perëndia i tyre, dhe do t’i kënaq.

Psalmet 44:13 ALB Bible Verse Image
Psalmet 44:13 (ALB) »
Ti na bëre për turp me fqinjët tanë, u bëmë gazi dhe tallja e atyre që rrijnë rreth nesh.

Zakaria 8:9 ALB Bible Verse Image
Zakaria 8:9 (ALB) »
Kështu thotë Zoti i ushtrive: "Duart tuaja le të jenë të fuqishme, ju që dëgjoni në këto ditë këto fjalë nga goja e profetëve që ishin në kohën kur po hidheshin themelet e shtëpisë të Zotit, me qëllim që të mund të rindërtohej tempulli.

Jeremia 29:18 ALB Bible Verse Image
Jeremia 29:18 (ALB) »
Do t’i ndjek me shpatën, me urinë dhe me murtajën; do të bëj që të trajtohen keq në të gjitha mbretëritë e tokës dhe të jenë një mallkim, një objekt habie, një tallje dhe një turp midis kombeve ku i kam shpërndarë,

Psalmet 72:17 ALB Bible Verse Image
Psalmet 72:17 (ALB) »
Emri i tij do të vazhdojë përjetë, emri i tij do të përhapet deri sa të ketë diell; dhe tërë kombet do të bekohen në të dhe do ta shpallin të lumtur.

Jeremia 42:18 ALB Bible Verse Image
Jeremia 42:18 (ALB) »
Sepse kështu thotë Zoti i ushtrive, Perëndia i Izraelit: "Ashtu si zemërimi im dhe tërbimi im janë derdhur mbi banorët e Jeruzalemit, kështu tërbimi im do të derdhet mbi ju, kur të hyni në Egjipt, dhe do të bëheni objekt nëme, habije, mallkimi, turpi dhe nuk do ta shihni më këtë vend".

Psalmet 79:4 ALB Bible Verse Image
Psalmet 79:4 (ALB) »
Jemi bërë një turp për fqinjët tanë, tallja dhe gazi i atyre që na rrinë rreth e qark.

Sofonia 3:20 ALB Bible Verse Image
Sofonia 3:20 (ALB) »
Në atë kohë unë do t’ju kthej, po, në atë kohë do t’ju mbledh; sepse do t’ju bëj të famshëm dhe të lavdishëm midis tërë popujve të tokës, kur, para syve tuaj, do t’i bëj të kthehen ata që janë në robëri," thotë Zoti.

Isaia 19:24 ALB Bible Verse Image
Isaia 19:24 (ALB) »
Atë ditë Izraeli, i treti me Egjiptin dhe me Asirinë, do të jetë një bekim në mes të rruzullit.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Zechariah 8:13 (ASV) »
King James Version (KJV)
Zechariah 8:13 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Zechariah 8:13 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Zechariah 8:13 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Zechariah 8:13 (WEB) »
French Bible (LSG)
Zacharie 8:13 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Sacharja 8:13 (LUTH1912) »
Hebrew Bible (HEB)
זכריה 8:13 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Zacarias 8:13 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Xê-ca-ri-a 8:13 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Zacarías 8:13 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Zaccaria 8:13 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
撒 迦 利 亚 书 8:13 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
撒 迦 利 亞 8:13 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Sakaria 8:13 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Захария 8:13 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Захарія 8:13 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Zakariás 8:13 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Захария 8:13 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
ゼカリヤ書 8:13 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Sakarja 8:13 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »