Gjoni 17:5 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Gjoni 17:5 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Gjoni 17:5 ALB - Tani, pra, më përlëvdo, o Atë, pranë teje, - Bible Verse Picture

Gjoni 17:5 ALB

Tani, pra, më përlëvdo, o Atë, pranë teje, me lavdinë që unë e kisha pranë teje para se të bëhej bota.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Gjoni 17:5 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Gjoni 17:4 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Gjoni 17:5 ALB - Tani, pra, më përlëvdo, o Atë, pranë teje, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Gjoni 17:5 ALB - Tani, pra, më përlëvdo, o Atë, pranë teje, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Gjoni 17:5 ALB - Tani, pra, më përlëvdo, o Atë, pranë teje, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Gjoni 17:5 ALB - Tani, pra, më përlëvdo, o Atë, pranë teje, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Gjoni 17:5 ALB - Tani, pra, më përlëvdo, o Atë, pranë teje, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Gjoni 17:5 ALB - Tani, pra, më përlëvdo, o Atë, pranë teje, - Bible Verse Picture
View New Tab

Gjoni 17:5 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Gjoni 17:5 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Gjoni 1:1 ALB Bible Verse Image
Gjoni 1:1 (ALB) »
Në fillim ishte Fjala dhe Fjala ishte pranë Perëndisë, dhe Fjala ishte Perëndi.

Gjoni 10:30 ALB Bible Verse Image
Gjoni 10:30 (ALB) »
Unë dhe Ati jemi një.”

Filipianëve 2:6 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 2:6 (ALB) »
i cili, edhe pse ishte në trajtë Perëndie, nuk e çmoi si një gjë ku të mbahej fort për të qenë barabar me Perëndinë,

1 Pjetrit 1:20 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 1:20 (ALB) »
të paranjohur përpara krijimit të botës, por të shfaqur kohët e fundit për ju,

Kolosianëve 1:15 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 1:15 (ALB) »
Ai është shëmbëllesa e Perëndisë së padukshëm, i parëlinduri i çdo krijese,

Gjoni 17:24 ALB Bible Verse Image
Gjoni 17:24 (ALB) »
O Atë, unë dua që atje ku jam unë, të jenë me mua edhe ata që më ke dhënë, që ta shohin lavdinë time që ti më ke dhënë, sepse ti më ke dashur para themelimit të botës.

Hebrenjve 1:3 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 1:3 (ALB) »
Ai, duke qenë shkëlqimi i lavdisë së tij dhe vula e qenies së tij dhe duke i mbajtur të gjitha me fjalën e fuqisë së tij, mbasi e bëri vetë pastrimin nga mëkatet tona, u ul në të djathtën e Madhërisë në vendet e larta,

Zbulesa 5:9 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 5:9 (ALB) »
Dhe këndonin një këngë të re duke thënë: “Ti je i denjë ta marrësh librin dhe të hapësh vulat e tij, sepse ti u there, dhe me gjakun tënd na bleve te Perëndia nga çdo fis, gjuhë, popull dhe komb,

Gjoni 14:9 ALB Bible Verse Image
Gjoni 14:9 (ALB) »
Jezusi i tha: “Ka kaq kohë që unë jam me ju dhe ti nuk më ke njohur akoma, o Filip? Kush më ka parë mua, ka parë Atin; Si vallë po thua: "Na e trego Atin?".

Hebrenjve 1:10 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 1:10 (ALB) »
Edhe: “Ti, o Perëndi, në krye themelove tokën dhe qiejt janë vepër e duarve të tu.

Fjalët e urta 8:22 ALB Bible Verse Image
Fjalët e urta 8:22 (ALB) »
Zoti më zotëroi në fillim të rrugës së tij, përpara veprave të tij më të lashta.

Gjoni 8:58 ALB Bible Verse Image
Gjoni 8:58 (ALB) »
Jezusi u tha atyre: “Në të vërtetë, në të vërtetë unë po ju them: para se të kishte lindur Abrahami, unë jam.”

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
John 17:5 (ASV) »
King James Version (KJV)
John 17:5 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
John 17:5 (GW) »
Berean Bible (BSB)
John 17:5 (BSB) »
World English Bible (WEB)
John 17:5 (WEB) »
French Bible (LSG)
Jean 17:5 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Johannes 17:5 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
যোহন 17:5 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
योहान 17:5 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
યોહાન 17:5 (GUJIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
João 17:5 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Giăng 17:5 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Juan 17:5 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Giovanni 17:5 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
约 翰 福 音 17:5 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
約 翰 福 音 17:5 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Johannes 17:5 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Иоанна 17:5 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Івана 17:5 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
János 17:5 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Йоан 17:5 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Johannes 17:5 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »