Gjoni 8:58 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Gjoni 8:58 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Gjoni 8:58 ALB - Jezusi u tha atyre: “Në të vërtetë, në të - Bible Verse Picture

Gjoni 8:58 ALB

Jezusi u tha atyre: “Në të vërtetë, në të vërtetë unë po ju them: para se të kishte lindur Abrahami, unë jam.”

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Gjoni 8:58 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Gjoni 8:57 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Gjoni 8:58 ALB - Jezusi u tha atyre: “Në të vërtetë, në të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Gjoni 8:58 ALB - Jezusi u tha atyre: “Në të vërtetë, në të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Gjoni 8:58 ALB - Jezusi u tha atyre: “Në të vërtetë, në të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Gjoni 8:58 ALB - Jezusi u tha atyre: “Në të vërtetë, në të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Gjoni 8:58 ALB - Jezusi u tha atyre: “Në të vërtetë, në të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Gjoni 8:58 ALB - Jezusi u tha atyre: “Në të vërtetë, në të - Bible Verse Picture
View New Tab

Gjoni 8:58 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Gjoni 8:58 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Eksodi 3:14 ALB Bible Verse Image
Eksodi 3:14 (ALB) »
Perëndia i tha Moisiut: "UNÉ JAM AI QÉ JAM". Pastaj tha: "Do t’u thuash kështu bijve të Izraelit: "UNÉ JAM-i më ka dërguar tek ju"".

Gjoni 17:5 ALB Bible Verse Image
Gjoni 17:5 (ALB) »
Tani, pra, më përlëvdo, o Atë, pranë teje, me lavdinë që unë e kisha pranë teje para se të bëhej bota.

Kolosianëve 1:17 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 1:17 (ALB) »
Ai është përpara çdo gjëje dhe të gjitha gjërat qëndrojnë në të.

Gjoni 1:1 ALB Bible Verse Image
Gjoni 1:1 (ALB) »
Në fillim ishte Fjala dhe Fjala ishte pranë Perëndisë, dhe Fjala ishte Perëndi.

Isaia 44:6 ALB Bible Verse Image
Isaia 44:6 (ALB) »
Kështu thotë Zoti, mbreti i Izraelit dhe Çliruesi i tij, Zoti i ushtrive: "Unë jam i pari dhe jam i fundit, dhe përveç meje nuk ka Perëndi.

Zbulesa 1:8 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 1:8 (ALB) »
“Unë jam Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi,” thotë Zoti “që është dhe që ishte dhe që vjen, i Plotfuqishmi.”

Gjoni 17:24 ALB Bible Verse Image
Gjoni 17:24 (ALB) »
O Atë, unë dua që atje ku jam unë, të jenë me mua edhe ata që më ke dhënë, që ta shohin lavdinë time që ti më ke dhënë, sepse ti më ke dashur para themelimit të botës.

Hebrenjve 13:8 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 13:8 (ALB) »
Krishti është i njëjtë dje, sot e përjetë.

Zbulesa 2:8 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 2:8 (ALB) »
“Dhe engjëllit të kishës në Smirnë, shkruaji: këtë thotë i pari dhe i fundit, që qe i vdekur dhe kthehej në jetë.

Isaia 48:12 ALB Bible Verse Image
Isaia 48:12 (ALB) »
"Dëgjomë, o Jakob, dhe Izrael, që unë kam thirrur. Unë jam ai që është; unë jam i pari dhe jam i fundit gjithashtu.

Mikea 5:2 ALB Bible Verse Image
Mikea 5:2 (ALB) »
"Por ti, o Betlem Efratah, megjithëse je i vogël midis mijërave të Judës, nga ti do të dalë për mua ai që do të jetë sundues në Izrael, origjinat e të cilit janë nga kohërat e lashta, nga ditët e përjetësisë".

Hebrenjve 1:10 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 1:10 (ALB) »
Edhe: “Ti, o Perëndi, në krye themelove tokën dhe qiejt janë vepër e duarve të tu.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
John 8:58 (ASV) »
King James Version (KJV)
John 8:58 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
John 8:58 (GW) »
Berean Bible (BSB)
John 8:58 (BSB) »
World English Bible (WEB)
John 8:58 (WEB) »
French Bible (LSG)
Jean 8:58 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Johannes 8:58 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
যোহন 8:58 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
योहान 8:58 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
યોહાન 8:58 (GUJIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
João 8:58 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Giăng 8:58 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Juan 8:58 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Giovanni 8:58 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
约 翰 福 音 8:58 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
約 翰 福 音 8:58 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Johannes 8:58 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Иоанна 8:58 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Івана 8:58 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
János 8:58 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Йоан 8:58 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Johannes 8:58 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »