Gjoni 4:21 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Gjoni 4:21 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Gjoni 4:21 ALB - Jezusi i tha: “O grua, më beso: vjen ora që - Bible Verse Picture

Gjoni 4:21 ALB

Jezusi i tha: “O grua, më beso: vjen ora që as mbi këtë mal as në Jeruzalem nuk do të adhuroni Atin.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Gjoni 4:21 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Gjoni 4:20 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Gjoni 4:21 ALB - Jezusi i tha: “O grua, më beso: vjen ora që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Gjoni 4:21 ALB - Jezusi i tha: “O grua, më beso: vjen ora që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Gjoni 4:21 ALB - Jezusi i tha: “O grua, më beso: vjen ora që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Gjoni 4:21 ALB - Jezusi i tha: “O grua, më beso: vjen ora që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Gjoni 4:21 ALB - Jezusi i tha: “O grua, më beso: vjen ora që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Gjoni 4:21 ALB - Jezusi i tha: “O grua, më beso: vjen ora që - Bible Verse Picture
View New Tab

Gjoni 4:21 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Gjoni 4:21 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Timoteut 2:8 ALB Bible Verse Image
1 Timoteut 2:8 (ALB) »
Dua, pra, që burrat të luten në çdo vend, duke ngritur duar të pastra, pa mëri dhe pa grindje.

Malakia 1:11 ALB Bible Verse Image
Malakia 1:11 (ALB) »
Sepse, që nga lind dielli e deri atje ku perëndon, emri im do të jetë i madh midis kombeve dhe në çdo vend do t’i ofrohet temjan emrit tim dhe një blatim i pastër, sepse emri im do të jetë i madh midis kombeve," thotë Zoti i ushtrive.

Efesianëve 2:18 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 2:18 (ALB) »
sepse përmes tij që të dy kemi hyrje tek Ati nëpër një Frymë të vetme.

Gjoni 4:23 ALB Bible Verse Image
Gjoni 4:23 (ALB) »
Por vjen ora, madje ajo ka ardhur, që adhuruesit e vërtetë ta adhurojnë Atin në frymë dhe në të vërtetën, sepse të tillë janë adhuruesit që kërkon Ati.

Gjoni 5:28 ALB Bible Verse Image
Gjoni 5:28 (ALB) »
Mos u mrrekulloni për këtë, sepse po vjen ora kur të gjithë ata që janë në varre do ta dëgjojnë zërin e tij

Gjoni 16:2 ALB Bible Verse Image
Gjoni 16:2 (ALB) »
Do t’ju përjashtojnë nga sinagogat; madje po vjen ora kur, kushdo që t’ju vrasë, do të mendojë se i ka kryer një shërbim Perëndisë.

Gjoni 16:32 ALB Bible Verse Image
Gjoni 16:32 (ALB) »
Ja, po vjen ora, madje tashmë ka ardhur, në të cilën ju do të shpërndaheni, secili për punë të vet, dhe do të më lini vetëm; por unë nuk jam vetëm, sepse Ati është me mua.

Efesianëve 3:14 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 3:14 (ALB) »
Për këtë arsye unë po i ul gjunjët e mi përpara Atit të Zotit tonë Jezu Krisht,

Mateu 18:20 ALB Bible Verse Image
Mateu 18:20 (ALB) »
Sepse, kudo që dy a tre janë bashkuar në emrin tim, unë jam në mes të tyre.”

Ezekieli 14:3 ALB Bible Verse Image
Ezekieli 14:3 (ALB) »
"Bir njeriu, këta njerëz kanë ngritur idhujt e tyre në zemrën e tyre dhe kanë vënë para tyre pengesën që i bën të bien në paudhësi. A do ta lë veten të konsultohem prej tyre?

Veprat e Apostujve 6:14 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 6:14 (ALB) »
E kemi dëgjuar, në fakt, duke thënë se ky Jezusi, Nazareasi, do ta rrënojë këtë vend dhe do të ndryshojë ritet që na ka dhënë Moisiu.”

Ezekieli 20:3 ALB Bible Verse Image
Ezekieli 20:3 (ALB) »
"Bir njeriu, folu pleqve të Izraelit dhe u thuaj: Kështu thotë Zoti, Zoti: A keni ardhur të më konsultoni? Ashtu siç është e vërtetë që unë rroj, nuk do të lejoj të konsultohem prej jush," thotë Zoti, Zoti.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
John 4:21 (ASV) »
King James Version (KJV)
John 4:21 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
John 4:21 (GW) »
Berean Bible (BSB)
John 4:21 (BSB) »
World English Bible (WEB)
John 4:21 (WEB) »
French Bible (LSG)
Jean 4:21 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Johannes 4:21 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
যোহন 4:21 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
योहान 4:21 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
યોહાન 4:21 (GUJIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
João 4:21 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Giăng 4:21 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Juan 4:21 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Giovanni 4:21 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
约 翰 福 音 4:21 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
約 翰 福 音 4:21 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Johannes 4:21 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Иоанна 4:21 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Івана 4:21 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
János 4:21 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Йоан 4:21 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Johannes 4:21 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »