Marku 11:3 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Marku 11:3 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Marku 11:3 ALB - Dhe në se ndokush iu thotë:

Marku 11:3 ALB

Dhe në se ndokush iu thotë: "Pse po veproni kështu?," përgjigjuni: "I duhet Zotit. Ai do ta kthejë menjëherë këtu".”

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Marku 11:3 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Marku 11:2 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Marku 11:3 ALB - Dhe në se ndokush iu thotë:
View New Tab
Picture 03 - Marku 11:3 ALB - Dhe në se ndokush iu thotë:
View New Tab
Picture 04 - Marku 11:3 ALB - Dhe në se ndokush iu thotë:
View New Tab
Picture 05 - Marku 11:3 ALB - Dhe në se ndokush iu thotë:
View New Tab
Picture 06 - Marku 11:3 ALB - Dhe në se ndokush iu thotë:
View New Tab
Picture 07 - Marku 11:3 ALB - Dhe në se ndokush iu thotë:
View New Tab

Marku 11:3 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Marku 11:3 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Kronikave 29:12 ALB Bible Verse Image
1 Kronikave 29:12 (ALB) »
Nga ti vijnë pasuria dhe lavdia; ti sundon mbi gjithçka; në dorën tënde janë forca dhe fuqia, dhe ti ke fuqinë për të bërë të madh dhe për t’u dhënë forcë të gjithëve.

Psalmet 24:1 ALB Bible Verse Image
Psalmet 24:1 (ALB) »
Zotit i përket toka dhe të gjitha gjërat që janë mbi të, bota dhe banorët e saj.

Psalmet 110:3 ALB Bible Verse Image
Psalmet 110:3 (ALB) »
Populli yt do të afrohet vullnetarisht ditën e pushtetit tënd; në madhështinë e shenjtërisë, nga gjiri i agimit, ti do të kesh vesën e rinisë sate.

Marku 14:15 ALB Bible Verse Image
Marku 14:15 (ALB) »
Atëherë ai do t’ju tregojë lart një sallë të madhe të mobiluar dhe gati; aty përgatitni për ne.”

Veprat e Apostujve 10:36 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 10:36 (ALB) »
sipas fjalës që ai u ka dhënë bijve të Izraelit, duke u shpallur paqen me anë të Jezu Krishtit, që është Zoti i të gjithëve.

Veprat e Apostujve 1:24 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 1:24 (ALB) »
Dhe, duke u lutur, thanë: “Ti, o Zot, që i njeh zemrat e të gjithëve, trego cilin nga këta të dy ke zgjedhur,

Veprat e Apostujve 17:25 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 17:25 (ALB) »
dhe as shërbehet nga duart e njerëzve, sikur të kishte nevojë për ndonjë gjë, sepse ai u jep të gjithëve jetë, hukatje dhe çdo gjë;

2 Korintasve 8:9 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 8:9 (ALB) »
Sepse ju e njihni hirin e Zotit tonë Jezu Krisht, i cili, duke qenë i pasur, u bë i varfër për ju, që ju të bëheni të pasur me anë të varfërisë së tij.

Hebrenjve 2:7 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 2:7 (ALB) »
Ti e bëre për pak kohë më të vogël nga engjëjt, ti e kurorëzove me lavdi dhe me nder dhe e vure përmbi veprat e duarve të tua;

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Mark 11:3 (ASV) »
King James Version (KJV)
Mark 11:3 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Mark 11:3 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Mark 11:3 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Mark 11:3 (WEB) »
French Bible (LSG)
Marc 11:3 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Markus 11:3 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮਰਕੁਸ 11:3 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মার্ক 11:3 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
मार्क 11:3 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
માર્ક 11:3 (GUJIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Marcos 11:3 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Mác 11:3 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Marcos 11:3 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Marco 11:3 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 可 福 音 11:3 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 可 福 音 11:3 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Markus 11:3 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Марка 11:3 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Марка 11:3 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Márk 11:3 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Марко 11:3 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Markus 11:3 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »