Marku 9:1 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Marku 9:1 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Marku 9:1 ALB - Pastaj u tha atyre: “Në të vërtetë ju them - Bible Verse Picture

Marku 9:1 ALB

Pastaj u tha atyre: “Në të vërtetë ju them se midis jush që jeni këtu ka disa që nuk do ta shijojnë vdekjen para se të shohin të vijë me fuqi mbretëria e Perëndisë.”

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Marku 9:1 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Marku 8:38 (ALB)
Next Verse
Marku 9:2 (ALB) »

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Marku 9:1 ALB - Pastaj u tha atyre: “Në të vërtetë ju them - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Marku 9:1 ALB - Pastaj u tha atyre: “Në të vërtetë ju them - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Marku 9:1 ALB - Pastaj u tha atyre: “Në të vërtetë ju them - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Marku 9:1 ALB - Pastaj u tha atyre: “Në të vërtetë ju them - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Marku 9:1 ALB - Pastaj u tha atyre: “Në të vërtetë ju them - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Marku 9:1 ALB - Pastaj u tha atyre: “Në të vërtetë ju them - Bible Verse Picture
View New Tab

Marku 9:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Marku 9:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Hebrenjve 2:9 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 2:9 (ALB) »
por shohim Jezusin të kurorëzuar me lavdi dhe me nder për vdekjen që pësoi; ai u bë për pak kohë më i vogël se engjëjt, që me hirin e Perëndisë të provonte vdekjen për të gjithë njerëzit.

Luka 9:27 ALB Bible Verse Image
Luka 9:27 (ALB) »
Në të vërtetë po ju them se këtu janë të pranishëm disa që nuk do ta shjojnë vdekjen, para se ta shohin mbretërinë e Perëndisë.”

Mateu 25:31 ALB Bible Verse Image
Mateu 25:31 (ALB) »
“Dhe kur të vijë Biri i njeriut në lavdinë e tij, bashkë me të gjithë engjëjt e shenjtë, atëherë do të ulet mbi fronin e lavdisë së vet.

Marku 13:30 ALB Bible Verse Image
Marku 13:30 (ALB) »
Në të vërtetë po ju them se ky brez nuk do të kalojë, derisa e gjithë kjo të ketë ndodhur.

Gjoni 8:51 ALB Bible Verse Image
Gjoni 8:51 (ALB) »
Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them se ai që zbaton fjalën time, nuk do ta shohë kurrë vdekjen, përjetë.”

Luka 22:18 ALB Bible Verse Image
Luka 22:18 (ALB) »
sepse unë po ju them se nuk do të pi më nga fryti i hardhisë derisa të vijë mbretëria e Perëndisë.”

Mateu 16:28 ALB Bible Verse Image
Mateu 16:28 (ALB) »
Në të vërtetë ju them se disa nga ata që janë të pranishëm këtu nuk do të vdesin pa e shikuar më parë Birin e njeriut duke ardhur në mbretërinë e vet.”

Mateu 24:30 ALB Bible Verse Image
Mateu 24:30 (ALB) »
Dhe atëherë do të duket në qiell shenja e Birit të njeriut; dhe të gjitha kombet e dheut do të mbajnë zi dhe do ta shohin Birin e njeriut duke ardhur mbi retë e qiellit me fuqi dhe lavdi të madhe.

Luka 2:26 ALB Bible Verse Image
Luka 2:26 (ALB) »
Dhe në mënyrë hyjnore atij i qe zbuluar nga Fryma e Shenjtë se nuk do të vdiste para se të kishte parë Krishtin e Zotit.

Marku 13:26 ALB Bible Verse Image
Marku 13:26 (ALB) »
Atëherë do ta shohin Birin e njeriut duke ardhur në re, me pushtet të madh e me lavdi.

Luka 22:30 ALB Bible Verse Image
Luka 22:30 (ALB) »
që ju të hani e të pini në tryezën time, në mbretërinë time, dhe të uleni mbi frone për të gjykuar të dymbëdhjetë fiset e Izraelit.

Gjoni 21:23 ALB Bible Verse Image
Gjoni 21:23 (ALB) »
Atëherë u hap zëri midis vëllezërve se ai dishepull nuk do të vdiste; por Jezusi nuk i kishte thënë Pjetrit se ai nuk do të vdiste, por: “Nëse unë dua që ky të mbetet derisa të vij unë, ç’të duhet?.”

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Mark 9:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Mark 9:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Mark 9:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Mark 9:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Mark 9:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Marc 9:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Markus 9:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮਰਕੁਸ 9:1 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মার্ক 9:1 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
मार्क 9:1 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
માર્ક 9:1 (GUJIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Marcos 9:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Mác 9:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Marcos 9:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Marco 9:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 可 福 音 9:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 可 福 音 9:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Markus 9:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Марка 9:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Марка 9:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Márk 9:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Марко 9:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Markus 9:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »