Marku 12:1 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Marku 12:1 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Marku 12:1 ALB - Pastaj ai filloi t’u flasë me shëmbëlltyra: - Bible Verse Picture

Marku 12:1 ALB

Pastaj ai filloi t’u flasë me shëmbëlltyra: “Një njeri mbolli një vresht, e thuri me gardh, gërmoi një vend për të shtrydhur rrushin, ndërtoi një kullë dhe ua besoi disa vreshtarëve dhe pastaj shkoi larg.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Marku 12:1 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Marku 11:33 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Marku 12:1 ALB - Pastaj ai filloi t’u flasë me shëmbëlltyra: - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Marku 12:1 ALB - Pastaj ai filloi t’u flasë me shëmbëlltyra: - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Marku 12:1 ALB - Pastaj ai filloi t’u flasë me shëmbëlltyra: - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Marku 12:1 ALB - Pastaj ai filloi t’u flasë me shëmbëlltyra: - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Marku 12:1 ALB - Pastaj ai filloi t’u flasë me shëmbëlltyra: - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Marku 12:1 ALB - Pastaj ai filloi t’u flasë me shëmbëlltyra: - Bible Verse Picture
View New Tab

Marku 12:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Marku 12:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Marku 13:34 ALB Bible Verse Image
Marku 13:34 (ALB) »
Éshtë sikurse një njeriu i cili, duke u nisur për rrugë, lë shtëpinë e vet duke u dhënë autoritet shërbëtorëve të tij, secilit në detyrën e tij, dhe portjerin e urdhëron të rrije zgjuar.

Isaia 5:1 ALB Bible Verse Image
Isaia 5:1 (ALB) »
Dua të këndoj për të dashurin tim një kantik të mikut tim lidhur me vreshtin e tij. I dashuri im kishte një vresht mbi një kodrinë shumë pjellore.

Marku 4:2 ALB Bible Verse Image
Marku 4:2 (ALB) »
Dhe ai u mësonte atyre shumë gjëra në shëmbëlltyra, dhe u thoshte atyre në mësimin e tij:

Marku 4:33 ALB Bible Verse Image
Marku 4:33 (ALB) »
Dhe me shumë shëmbëlltyra të tilla, u shpallte atyre fjalën, ashtu si ata ishin në gjendje ta kuptojnë.

Kantiku i Kantikëve 8:11 ALB Bible Verse Image
Kantiku i Kantikëve 8:11 (ALB) »
Salomoni kishte një vresht në Baal-Hamon; ai ua besoi disa rojtarëve, secili prej tyre duhet t’i çonte si fryt të tij një mijë sikla argjendi.

Mateu 25:14 ALB Bible Verse Image
Mateu 25:14 (ALB) »
“Mbretëria e qiejve i ngjan gjithashtu një njeriu, që, kur po nisej për një udhëtim, i thirri shërbëtorët e tij dhe u besoi pasuritë e veta.

Psalmet 80:8 ALB Bible Verse Image
Psalmet 80:8 (ALB) »
Ti çove jashtë Egjiptit një hardhi; i dëbove kombet dhe e mbolle.

Romakëve 11:17 ALB Bible Verse Image
Romakëve 11:17 (ALB) »
Edhe sikur të këputen disa degë, ti që ishe ullastër u shartove në vend të tyre dhe u bëre pjestar i rrënjës dhe i majmërisë së drurit të ullirit,

Veprat e Apostujve 7:46 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 7:46 (ALB) »
i cili gjeti hir përpara Perëndisë dhe kërkoi të mund të gjente një banesë për Perëndinë e Jakobit.

Romakëve 3:1 ALB Bible Verse Image
Romakëve 3:1 (ALB) »
Cila është, pra, përparësia e Judeut, ose cila është dobia e rrethprerjes?

Romakëve 9:4 ALB Bible Verse Image
Romakëve 9:4 (ALB) »
të cilët janë Izraelitë dhe atyre u përket birëria, lavdia, besëlidhjet, shpallja e ligjit, shërbimi hyjnor dhe premtimet;

Veprat e Apostujve 7:38 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 7:38 (ALB) »
Ky është ai që në kuvend, në shkretëtirë, ishte me engjëllin që i fliste mbi malin Sinai dhe me etërit tanë; dhe mori fjalët e jetës për të na e përçuar neve.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Mark 12:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Mark 12:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Mark 12:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Mark 12:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Mark 12:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Marc 12:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Markus 12:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮਰਕੁਸ 12:1 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মার্ক 12:1 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
मार्क 12:1 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
માર્ક 12:1 (GUJIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Marcos 12:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Mác 12:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Marcos 12:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Marco 12:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 可 福 音 12:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 可 福 音 12:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Markus 12:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Марка 12:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Марка 12:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Márk 12:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Марко 12:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Markus 12:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »