Romakëve 9:4 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Romakëve 9:4 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Romakëve 9:4 ALB - të cilët janë Izraelitë dhe atyre u përket - Bible Verse Picture

Romakëve 9:4 ALB

të cilët janë Izraelitë dhe atyre u përket birëria, lavdia, besëlidhjet, shpallja e ligjit, shërbimi hyjnor dhe premtimet;

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Romakëve 9:4 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Romakëve 9:4 ALB - të cilët janë Izraelitë dhe atyre u përket - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Romakëve 9:4 ALB - të cilët janë Izraelitë dhe atyre u përket - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Romakëve 9:4 ALB - të cilët janë Izraelitë dhe atyre u përket - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Romakëve 9:4 ALB - të cilët janë Izraelitë dhe atyre u përket - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Romakëve 9:4 ALB - të cilët janë Izraelitë dhe atyre u përket - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Romakëve 9:4 ALB - të cilët janë Izraelitë dhe atyre u përket - Bible Verse Picture
View New Tab

Romakëve 9:4 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Romakëve 9:4 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Efesianëve 2:12 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 2:12 (ALB) »
ishit në atë kohë pa Krishtin, të huaj në qytetërinë e Izraelit dhe të huaj për besëlidhjen e premtimit, pa pasur shpresë dhe duke qënë pa Perëndi në botë.

Psalmet 147:19 ALB Bible Verse Image
Psalmet 147:19 (ALB) »
Ai ia ka bërë të njohur Jakobit fjalën e tij, dhe Izraelit statutet e tij dhe dekretet e tij.

Zanafilla 17:2 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 17:2 (ALB) »
dhe unë do të caktoj besëlidhjen time midis meje dhe teje dhe do të të shumoj fort".

Romakëve 9:6 ALB Bible Verse Image
Romakëve 9:6 (ALB) »
Por kjo nuk do të thotë se fjala e Perëndisë ra poshtë, sepse jo të gjithë që janë nga Izraeli janë Izrael.

Eksodi 4:22 ALB Bible Verse Image
Eksodi 4:22 (ALB) »
Dhe ti do t’i thuash Faraonit: "Kështu thotë Zoti: Izraeli është biri im, i parëlinduri im".

1 Mbretërve 8:11 ALB Bible Verse Image
1 Mbretërve 8:11 (ALB) »
dhe priftërinjtë nuk mundën të qëndrojnë për të shërbyer për shkak të resë, sepse ladvia e Zotit mbushte shtëpinë e tij.

Ligji i Përtërirë 14:1 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 14:1 (ALB) »
"Ju jeni bijtë e Zotit, Perëndisë tuaj; nuk do të bëni asnjë prerje dhe nuk do të rruheni midis syve për një të vdekur;

Veprat e Apostujve 2:39 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 2:39 (ALB) »
Sepse premtimi është për ju dhe për bijtë tuaj dhe për gjithë ata që janë larg, për ata që Zoti, Perëndia ynë, do t’i thërrasë.”

Ligji i Përtërirë 7:6 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 7:6 (ALB) »
Me qenë se ti je një popull që je shenjtëruar tek Zoti, Perëndia yt; Zoti, Perëndia yt, të ka zgjedhur për të qenë thesari i tij i veçantë midis tërë popujve që ndodhen mbi faqen e dheut.

Hebrenjve 9:1 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 9:1 (ALB) »
Sigurisht edhe e para Besëlidhje kishte disa rregulla për shërbesën hyjnore dhe për shenjtëroren tokësore.

Jeremia 31:33 ALB Bible Verse Image
Jeremia 31:33 (ALB) »
"Por kjo është besëlidhja që do të vendos me shtëpinë e Izraelit mbas atyre ditëve," thotë Zoti: "Do ta shtie ligjin tim në mendjen e tyre dhe do ta shkruaj mbi zemrën e tyre, dhe unë do të jem Zoti i tyre dhe ata do të jenë populli im.

Luka 1:54 ALB Bible Verse Image
Luka 1:54 (ALB) »
Ai e ndihmoi Izraelin, shërbëtorin e vet, duke i kujtuar për mëshirën e tij,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Romans 9:4 (ASV) »
King James Version (KJV)
Romans 9:4 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Romans 9:4 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Romans 9:4 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Romans 9:4 (WEB) »
French Bible (LSG)
Romains 9:4 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Römer 9:4 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
Romanos 9:4 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Rô-ma 9:4 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Romanos 9:4 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Romani 9:4 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
罗 马 书 9:4 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
羅 馬 書 9:4 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Romarbrevet 9:4 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
римлян 9:4 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Róma 9:4 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Римляни 9:4 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Romerne 9:4 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »