Marku 3:7 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Marku 3:7 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Marku 3:7 ALB - Por Jezusi me dishepujt e vet u tërhoq drejt - Bible Verse Picture

Marku 3:7 ALB

Por Jezusi me dishepujt e vet u tërhoq drejt detit; dhe një turmë e madhe nga Galilea i ndoqi; edhe nga Judea;

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Marku 3:7 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Marku 3:6 (ALB)
Next Verse
Marku 3:8 (ALB) »

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Marku 3:7 ALB - Por Jezusi me dishepujt e vet u tërhoq drejt - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Marku 3:7 ALB - Por Jezusi me dishepujt e vet u tërhoq drejt - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Marku 3:7 ALB - Por Jezusi me dishepujt e vet u tërhoq drejt - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Marku 3:7 ALB - Por Jezusi me dishepujt e vet u tërhoq drejt - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Marku 3:7 ALB - Por Jezusi me dishepujt e vet u tërhoq drejt - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Marku 3:7 ALB - Por Jezusi me dishepujt e vet u tërhoq drejt - Bible Verse Picture
View New Tab

Marku 3:7 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Marku 3:7 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Luka 6:17 ALB Bible Verse Image
Luka 6:17 (ALB) »
Pastaj, pasi zbriti bashkë me ta, ndaloi në një vend të sheshtë, me turmën e dishepujve të vet dhe me një numër të madh njerëzish nga gjithë Judea, nga Jeruzalemi dhe nga bregdeti i Tiros dhe i Sidonit, të cilët kishin ardhur për ta dëgjuar atë dhe për t’u shëruar nga sëmundjet e veta;

Mateu 4:25 ALB Bible Verse Image
Mateu 4:25 (ALB) »
Dhe një mori e madhe njerëzish i shkonte pas, nga Galileja, nga Dekapoli, nga Jeruzalemi, nga Judeja dhe nga përtej Jordanit.

Mateu 12:15 ALB Bible Verse Image
Mateu 12:15 (ALB) »
Por kur Jezusi e mori vesh u largua prej andej dhe turma të mëdha e ndiqnin dhe ai i shëroi të gjithë,

Gjoni 11:53 ALB Bible Verse Image
Gjoni 11:53 (ALB) »
Që nga ajo ditë, pra, ata vendosën ta vrasin.

Gjoni 7:52 ALB Bible Verse Image
Gjoni 7:52 (ALB) »
Ata u përgjigjën dhe i thanë: “Mos je edhe ti nga Galilea? Hulumto Shkrimet dhe do të shohësh se nga Galilea s’ka dalë kurrë profet.”

Jozueu 21:32 ALB Bible Verse Image
Jozueu 21:32 (ALB) »
dhe nga fisi i Neftalit, Kadeshin në Galile (si qytet strehimi për vrasësin), me gjithë tokat e tij për kullotë, Hamoth-Dorin me tokat e tij për kullotë, dhe Kartanin me tokat e tij për kullotë; tri qytete.

Luka 23:5 ALB Bible Verse Image
Luka 23:5 (ALB) »
Por ata ngulnin këmbë, duke thënë: “Ai po ngre popullin në kryengritje duke mësuar në mbarë Judenë, që nga Galilea e deri këtu.”

Luka 6:12 ALB Bible Verse Image
Luka 6:12 (ALB) »
Në ato ditë ndodhi që ai shkoi në mal për t’u lutur, dhe e kaloi natën duke iu lutur Perëndisë.

Marku 1:39 ALB Bible Verse Image
Marku 1:39 (ALB) »
Dhe ai e përshkoi gjithë Galilenë duke predikuar nëpër sinagogat e tyre dhe duke dëbuar demonët.

Mateu 10:23 ALB Bible Verse Image
Mateu 10:23 (ALB) »
Por kur do t’ju përndjekin në një qytet, ikni në një tjetër, sepse në të vërtetë ju them se nuk do të përfundoni së përshkuari qytetet e Izraelit, para se të vijë Biri i njeriut.

Jozueu 20:7 ALB Bible Verse Image
Jozueu 20:7 (ALB) »
Ata, pra, caktuan Kedeshin në Galile, në zonën malore të Neftalit, Sikemin në krahinën malore të Efraimit dhe Kiriath-Arbën (që është Hebroni), në krahinën malore të Judës.

Gjoni 7:41 ALB Bible Verse Image
Gjoni 7:41 (ALB) »
Të tjerë thoshnin: “Ky është Krishti.” Kurse të tjerë thoshnin: “Vallë nga Galilea vjen Krishti?

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Mark 3:7 (ASV) »
King James Version (KJV)
Mark 3:7 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Mark 3:7 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Mark 3:7 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Mark 3:7 (WEB) »
French Bible (LSG)
Marc 3:7 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Markus 3:7 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮਰਕੁਸ 3:7 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মার্ক 3:7 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
मार्क 3:7 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
માર્ક 3:7 (GUJIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Marcos 3:7 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Mác 3:7 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Marcos 3:7 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Marco 3:7 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 可 福 音 3:7 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 可 福 音 3:7 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Markus 3:7 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Марка 3:7 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Марка 3:7 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Márk 3:7 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Марко 3:7 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Markus 3:7 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »