Romakëve 10:8 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Romakëve 10:8 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Romakëve 10:8 ALB - Po ç’thotë, pra? “Fjala është pranë - Bible Verse Picture

Romakëve 10:8 ALB

Po ç’thotë, pra? “Fjala është pranë teje, në gojën tënde dhe në zemrën tënde.” Kjo është fjala e besimit, që ne predikojmë;

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Romakëve 10:8 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Romakëve 10:8 ALB - Po ç’thotë, pra? “Fjala është pranë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Romakëve 10:8 ALB - Po ç’thotë, pra? “Fjala është pranë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Romakëve 10:8 ALB - Po ç’thotë, pra? “Fjala është pranë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Romakëve 10:8 ALB - Po ç’thotë, pra? “Fjala është pranë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Romakëve 10:8 ALB - Po ç’thotë, pra? “Fjala është pranë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Romakëve 10:8 ALB - Po ç’thotë, pra? “Fjala është pranë - Bible Verse Picture
View New Tab

Romakëve 10:8 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Romakëve 10:8 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Ligji i Përtërirë 30:14 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 30:14 (ALB) »
Por fjala është shumë afër teje; është në gojën tënde dhe në zemrën tënde, që ti ta zbatosh në praktikë.

1 Timoteut 4:6 ALB Bible Verse Image
1 Timoteut 4:6 (ALB) »
Duke ua propozuar këto gjëra vëllezërve, ti do të jesh një shërbyes i mirë i Jezu Krishtit, i ushqyer me fjalët e besimit dhe të mësimit të mirë, që ke kuptuar plotësisht.

Romakëve 1:16 ALB Bible Verse Image
Romakëve 1:16 (ALB) »
Në fakt unë nuk kam turp për ungjillin e Krishtit, sepse ai është fuqia e Perëndisë për shpëtimin e cilitdo që beson, më parë Judeun e pastaj Grekun.

1 Pjetrit 1:25 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 1:25 (ALB) »
por fjala e Zotit mbetet përjetë, dhe kjo është fjala që ju është shpallur.

Galatasve 3:2 ALB Bible Verse Image
Galatasve 3:2 (ALB) »
Vetëm këtë dua të di nga ju: a e morët Frymën me anë të veprave të ligjit apo nëpërmjet dëgjimit të besimit?

Romakëve 10:17 ALB Bible Verse Image
Romakëve 10:17 (ALB) »
Besimi, pra, vjen nga dëgjimi, dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë.

Veprat e Apostujve 10:43 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 10:43 (ALB) »
Për të bëjnë dëshmi të gjithë profetët, që kushdo që beson në të merr faljen e mëkateve me anë të emrit të tij.”

Marku 16:15 ALB Bible Verse Image
Marku 16:15 (ALB) »
Pastaj u tha atyre: “Dilni në mbarë botën dhe i predikoni ungjillin çdo krijese;

Galatasve 3:5 ALB Bible Verse Image
Galatasve 3:5 (ALB) »
Ai që ju jep juve Frymën, dhe kryen midis jush vepra të fuqishme, i bën me anë të veprave të ligjit apo me anë të predikimit të besimit?

1 Pjetrit 1:23 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 1:23 (ALB) »
sepse jeni ringjizur jo nga një farë që prishet, por që nuk prishet, me anë të fjalës së Perëndisë së gjallë dhe që mbetet përjetë.

Veprat e Apostujve 13:38 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 13:38 (ALB) »
Le ta dini, pra, o vëllezër, se nëpërmjet tij ju është shpallur falja e mëkateve,

Veprat e Apostujve 16:31 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 16:31 (ALB) »
Dhe ata i thanë: “Beso në Zotin Jezu Krisht dhe do të shpëtohesh ti dhe shtëpia jote.”

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Romans 10:8 (ASV) »
King James Version (KJV)
Romans 10:8 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Romans 10:8 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Romans 10:8 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Romans 10:8 (WEB) »
French Bible (LSG)
Romains 10:8 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Römer 10:8 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
Romanos 10:8 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Rô-ma 10:8 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Romanos 10:8 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Romani 10:8 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
罗 马 书 10:8 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
羅 馬 書 10:8 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Romarbrevet 10:8 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
римлян 10:8 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Róma 10:8 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Римляни 10:8 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Romerne 10:8 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »