Mateu 22:39 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Mateu 22:39 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Mateu 22:39 ALB - Dhe i dyti, i ngjashëm me këtë, është: - Bible Verse Picture

Mateu 22:39 ALB

Dhe i dyti, i ngjashëm me këtë, është: "Duaje të afërmin tënd porsi vetveten".

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mateu 22:39 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mateu 22:38 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mateu 22:39 ALB - Dhe i dyti, i ngjashëm me këtë, është: - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Mateu 22:39 ALB - Dhe i dyti, i ngjashëm me këtë, është: - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Mateu 22:39 ALB - Dhe i dyti, i ngjashëm me këtë, është: - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Mateu 22:39 ALB - Dhe i dyti, i ngjashëm me këtë, është: - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Mateu 22:39 ALB - Dhe i dyti, i ngjashëm me këtë, është: - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Mateu 22:39 ALB - Dhe i dyti, i ngjashëm me këtë, është: - Bible Verse Picture
View New Tab

Mateu 22:39 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mateu 22:39 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Marku 12:31 ALB Bible Verse Image
Marku 12:31 (ALB) »
Dhe i dyti i ngjan këtij: "Duaje të afërmin tënd porsi vetveten". Nuk ka urdhërim tjetër më të madh se këta.”

Luka 10:27 ALB Bible Verse Image
Luka 10:27 (ALB) »
Ai duke u përgjigjur tha: “Duaje Zotin, Perëndinë tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë forcën tënde dhe me gjithë mendjen tënde, edhe të afërmin tënd porsi vetveten.”

Levitiku 19:18 ALB Bible Verse Image
Levitiku 19:18 (ALB) »
Nuk do të hakmerresh dhe nuk do të mbash mëri kundër bijve të popullit tënd, por do ta duash të afërmin tënd si veten tënde. Unë jam Zoti.

Romakëve 13:9 ALB Bible Verse Image
Romakëve 13:9 (ALB) »
Sepse urdhërimet: “Mos shkel kurorë, mos vraj, mos vidh, mos thua dëshmi të rreme, mos lakmo,” dhe në pastë ndonjë urdhërim tjetër, përmblidhen në këtë fjalë: “Duaje të afërmin tënd porsi vetveten!.”

Galatasve 5:14 ALB Bible Verse Image
Galatasve 5:14 (ALB) »
Sepse gjithë ligji përmblidhet në këtë fjalë, të vetme: “Duaje të afërmin tënd porsi vetveten!.”

Mateu 19:19 ALB Bible Verse Image
Mateu 19:19 (ALB) »
ndero atin tënd dhe nënën tënde dhe duaje të afërmin tënd si veten tënde.”

Jakobit 2:8 ALB Bible Verse Image
Jakobit 2:8 (ALB) »
Në qoftë se ju më të vërtetë e përmbushni ligjin mbretëror sipas Shkrimit: “Duaje të afërmin tënd si vetveten,” bëni mirë;

Romakëve 15:2 ALB Bible Verse Image
Romakëve 15:2 (ALB) »
Secili nga ne le t’i pëlqejë të afërmit për të mirë, për ndërtim,

Galatasve 6:10 ALB Bible Verse Image
Galatasve 6:10 (ALB) »
Prandaj, sa të kemi rast, le t’u bëjmë të mirën të gjithëve, por në radhë të parë atyre që janë në familjen e besimit.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Matthew 22:39 (ASV) »
King James Version (KJV)
Matthew 22:39 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Matthew 22:39 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Matthew 22:39 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Matthew 22:39 (WEB) »
French Bible (LSG)
Matthieu 22:39 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Matthäus 22:39 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੱਤੀ 22:39 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মথি 22:39 (BENIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Mateus 22:39 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ma-thi-ơ 22:39 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Mateo 22:39 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Matteo 22:39 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 太 福 音 22:39 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 太 福 音 22:39 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Matteus 22:39 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Матфея 22:39 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Матвія 22:39 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Máté 22:39 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Матей 22:39 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Matteus 22:39 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »