Romakëve 16:26 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Romakëve 16:26 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Romakëve 16:26 ALB - por tani u shfaq e u zbulua me anë të Shkrimeve - Bible Verse Picture

Romakëve 16:26 ALB

por tani u shfaq e u zbulua me anë të Shkrimeve të profetëve, sipas urdhërimit të Perëndisë të përjetshme dhe u njoh ndër të gjitha kombet, për t’i sjellë në dëgjesën e besimit,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Romakëve 16:26 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Romakëve 16:26 ALB - por tani u shfaq e u zbulua me anë të Shkrimeve - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Romakëve 16:26 ALB - por tani u shfaq e u zbulua me anë të Shkrimeve - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Romakëve 16:26 ALB - por tani u shfaq e u zbulua me anë të Shkrimeve - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Romakëve 16:26 ALB - por tani u shfaq e u zbulua me anë të Shkrimeve - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Romakëve 16:26 ALB - por tani u shfaq e u zbulua me anë të Shkrimeve - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Romakëve 16:26 ALB - por tani u shfaq e u zbulua me anë të Shkrimeve - Bible Verse Picture
View New Tab

Romakëve 16:26 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Romakëve 16:26 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Galatasve 3:8 ALB Bible Verse Image
Galatasve 3:8 (ALB) »
Dhe Shkrimi, duke parashikuar se Perëndia do t’i shfajësonte kombet me anë të besimit, ia dha më përpara Abrahamit lajmin e mirë: “Të gjitha kombet do të bekohen në ty.”

Romakëve 1:5 ALB Bible Verse Image
Romakëve 1:5 (ALB) »
me anë të të cilit ne kemi marrë hir dhe apostullim, për bindje në besim midis të gjithë kombeve për hir të emrit të tij,

Romakëve 15:18 ALB Bible Verse Image
Romakëve 15:18 (ALB) »
Sepse nuk do të guxoja të flas për ndonjë nga ato gjëra të cilat Krishti nuk i bëri nëpërmjet meje, për t’i sjell në dëgjes johebrenjtë me fjalë dhe me vepër,

Kolosianëve 1:26 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 1:26 (ALB) »
misterin që u mbajt i fshehtë gjatë shekujve dhe brezave, por që tani iu shfaq shenjtorëve të tij,

Romakëve 15:4 ALB Bible Verse Image
Romakëve 15:4 (ALB) »
Sepse të gjitha gjërat që u shkruan në të kaluarën u shkruan për mësimin tonë, që me anë të këmbënguljes dhe të ngushëllimit të Shkrimeve, të kemi shpresë.

1 Timoteut 1:17 ALB Bible Verse Image
1 Timoteut 1:17 (ALB) »
Dhe Mbretit të amshuar, të pavdekshmit, të padukshmit, të vetmit Perëndi të ditur, i qoftë nder e lavdi në shekuj të shekujve. Amen.

2 Timoteut 1:10 ALB Bible Verse Image
2 Timoteut 1:10 (ALB) »
dhe tani u shfaq me anë të dukjes së Shpëtimtarit tonë Jezu Krishtit, që e prishi vdekjen dhe nxori në dritë jetën dhe pavdekësinë me anë të ungjillit,

Romakëve 1:2 ALB Bible Verse Image
Romakëve 1:2 (ALB) »
siç i kishte premtuar ai me anë të profetëve të tij në Shkrimet e shenjta,

Titi 1:2 ALB Bible Verse Image
Titi 1:2 (ALB) »
në shpresën e jetës së përjetshme, të cilën Perëndia, që nuk gënjen, e premtoi para të gjitha kohërave,

Isaia 40:28 ALB Bible Verse Image
Isaia 40:28 (ALB) »
Nuk e di ti, vallë, nuk e ke dëgjuar? Perëndia i përjetësisë, Zoti, krijuesi i kufijve të tokës, nuk mundohet dhe nuk lodhet, zgjuarësia e tij është e panjohshme.

Zanafilla 21:33 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 21:33 (ALB) »
Pastaj Abrahami mbolli një marinë në Beer-Sheba dhe aty thërriti emrin e Zotit, Perëndi i përjetësisë.

Efesianëve 1:9 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 1:9 (ALB) »
duke bërë të njohur tek ne misterin e vullnetit të tij sipas pëlqimit të tij, që ai e kish përcaktuar me veten e tij,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Romans 16:26 (ASV) »
King James Version (KJV)
Romans 16:26 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Romans 16:26 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Romans 16:26 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Romans 16:26 (WEB) »
French Bible (LSG)
Romains 16:26 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Römer 16:26 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
Romanos 16:26 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Rô-ma 16:26 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Romanos 16:26 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Romani 16:26 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
罗 马 书 16:26 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
羅 馬 書 16:26 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Romarbrevet 16:26 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
римлян 16:26 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Róma 16:26 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Римляни 16:26 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Romerne 16:26 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »