Romakëve 2:25 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Romakëve 2:25 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Romakëve 2:25 ALB - Sepse rrethprerja është e dobishme në qoftë - Bible Verse Picture

Romakëve 2:25 ALB

Sepse rrethprerja është e dobishme në qoftë se ti respekton ligjin, por në qoftë se je shkelës i ligjit, rrethprerja jote bëhet mosrrethprerje.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Romakëve 2:25 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Romakëve 2:25 ALB - Sepse rrethprerja është e dobishme në qoftë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Romakëve 2:25 ALB - Sepse rrethprerja është e dobishme në qoftë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Romakëve 2:25 ALB - Sepse rrethprerja është e dobishme në qoftë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Romakëve 2:25 ALB - Sepse rrethprerja është e dobishme në qoftë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Romakëve 2:25 ALB - Sepse rrethprerja është e dobishme në qoftë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Romakëve 2:25 ALB - Sepse rrethprerja është e dobishme në qoftë - Bible Verse Picture
View New Tab

Romakëve 2:25 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Romakëve 2:25 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Ligji i Përtërirë 30:6 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 30:6 (ALB) »
Zoti, Perëndia yt, do ta rrethpresë zemrën tënde dhe zemrën e pasardhësve të tu, që ti ta duash Zotin, Perëndinë tënd, me gjithë zemër e me gjithë shpirt, dhe kështu ti të jetosh.

Jeremia 4:4 ALB Bible Verse Image
Jeremia 4:4 (ALB) »
Rrethprituni për Zotin dhe hiqni lafshën e zemrave tuaja, o njerëz të Judës dhe banorë të Jeruzalemit, me qëllim që zemërimi im të mos shpërthejë si zjarr dhe të mos djegë në mënyrë që askush të mos mund ta shuajë për shkak të ligësisë së veprimeve tuaja!".

Veprat e Apostujve 7:51 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 7:51 (ALB) »
O njerëz qafëfortë dhe me zemër e veshë të parrethprerë, ju gjithnjë e kundërshtoni Frymën e Shenjtë; ashtu siç bënin etërit tuaj, ashtu bëni edhe ju.

Jeremia 9:25 ALB Bible Verse Image
Jeremia 9:25 (ALB) »
"Ja, po vijnë ditët," thotë Zoti, "në të cilat do të ndëshkoj të gjithë të rrethprerët që janë të parrethprerë:

Galatasve 6:15 ALB Bible Verse Image
Galatasve 6:15 (ALB) »
Sepse në Jezu Krishtin as rrethprerja, as parrethprerja s’kanë ndonjë vlerë, por krijesa e re.

Efesianëve 2:11 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 2:11 (ALB) »
Prandaj kujtohuni se dikur ju johebrenj në mish, të quajtur të parrethprerë nga ata që e quajnë veten të rrethprerë, sepse të tillë u bënë në mish, nga dora e njeriut,

Romakëve 2:23 ALB Bible Verse Image
Romakëve 2:23 (ALB) »
Ti që lëvdohesh me ligjin, e çnderon Perëndinë duke e shkelur ligjin?

Galatasve 5:3 ALB Bible Verse Image
Galatasve 5:3 (ALB) »
Edhe i dëshmoj përsëri çdo njeriu që rrethpritet, se ai është i detyruar të zbatojë mbarë ligjin.

Romakëve 2:28 ALB Bible Verse Image
Romakëve 2:28 (ALB) »
Në fakt Jude nuk është ai që duket i tillë nga jashtë, dhe rrethprerja nuk është ajo që duket në mish;

Romakëve 4:11 ALB Bible Verse Image
Romakëve 4:11 (ALB) »
Pastaj mori shenjën e rrethprerjes, si vulë të drejtësisë për besimin që kishte patur kur ishte akoma i parrethprerë, me qëllim që të ishte ati i gjithë atyre që besojnë edhe se janë të parrethprerë, me qëllim që edhe atyre t’u numërohet drejtësia,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Romans 2:25 (ASV) »
King James Version (KJV)
Romans 2:25 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Romans 2:25 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Romans 2:25 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Romans 2:25 (WEB) »
French Bible (LSG)
Romains 2:25 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Römer 2:25 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
Romanos 2:25 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Rô-ma 2:25 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Romanos 2:25 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Romani 2:25 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
罗 马 书 2:25 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
羅 馬 書 2:25 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Romarbrevet 2:25 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
римлян 2:25 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Róma 2:25 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Римляни 2:25 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Romerne 2:25 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »