Romakëve 2:13 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Romakëve 2:13 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Romakëve 2:13 ALB - sepse jo ata që dëgjojnë ligjin janë të - Bible Verse Picture

Romakëve 2:13 ALB

sepse jo ata që dëgjojnë ligjin janë të drejtë para Perëndisë, por ata që e zbatojnë ligjin do të shfajësohen.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Romakëve 2:13 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Romakëve 2:13 ALB - sepse jo ata që dëgjojnë ligjin janë të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Romakëve 2:13 ALB - sepse jo ata që dëgjojnë ligjin janë të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Romakëve 2:13 ALB - sepse jo ata që dëgjojnë ligjin janë të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Romakëve 2:13 ALB - sepse jo ata që dëgjojnë ligjin janë të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Romakëve 2:13 ALB - sepse jo ata që dëgjojnë ligjin janë të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Romakëve 2:13 ALB - sepse jo ata që dëgjojnë ligjin janë të - Bible Verse Picture
View New Tab

Romakëve 2:13 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Romakëve 2:13 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Jakobit 1:22 ALB Bible Verse Image
Jakobit 1:22 (ALB) »
Dhe bëhuni bërës të fjalës dhe jo vetëm dëgjues, që gënjejnë vetveten.

1 Gjonit 3:7 ALB Bible Verse Image
1 Gjonit 3:7 (ALB) »
Djema, kurrkush mos ju mashtroftë: ai që zbaton drejtësinë është i drejtë, ashtu sikur është i drejtë ai.

Romakëve 2:25 ALB Bible Verse Image
Romakëve 2:25 (ALB) »
Sepse rrethprerja është e dobishme në qoftë se ti respekton ligjin, por në qoftë se je shkelës i ligjit, rrethprerja jote bëhet mosrrethprerje.

Galatasve 3:11 ALB Bible Verse Image
Galatasve 3:11 (ALB) »
Sepse me anë të ligjit askush nuk shfajësohet përpara Perëndisë, sepse: “I drejti do të rrojë me anë të besimit.”

Jakobit 2:21 ALB Bible Verse Image
Jakobit 2:21 (ALB) »
Abrahami, ati ynë, a nuk u shfajësua me anë të veprave, kur e ofroi birin e vet, Isakun, mbi altar?

Galatasve 2:16 ALB Bible Verse Image
Galatasve 2:16 (ALB) »
duke ditur se njeriu nuk shfajësohet me anë të veprave të ligjit, por me anë të besimit në Jezu Krishtin, besuam edhe ne në Jezu Krishtin, që të shfajësoheshim me anë të besimit në Krishtin dhe jo me anë të veprave të ligjit, sepse asnjë mish nuk do të shfajësohet me anë të veprave të ligjit.

1 Gjonit 2:29 ALB Bible Verse Image
1 Gjonit 2:29 (ALB) »
Në qoftë se e dini se ai është i drejtë, ta dini se kushdo që praktikon drejtësinë ka lindur prej tij.

Romakëve 10:5 ALB Bible Verse Image
Romakëve 10:5 (ALB) »
Sepse Moisiu kështu e përshkruan drejtësinë që vjen nga ligji: “Njeriu që bën këto gjëra, do të rrojë me anë të tyre.”

Luka 8:21 ALB Bible Verse Image
Luka 8:21 (ALB) »
Por ai, duke u përgjigjur, u tha atyre: “Nëna ime dhe vëllezërit e mi janë ata që e dëgjojnë fjalën e Perëndisë dhe e vënë në praktikë.”

Romakëve 3:30 ALB Bible Verse Image
Romakëve 3:30 (ALB) »
Sepse ka vetëm një Perëndi, që do të shfajësojë të rrethprerin nëpërmjet besimit, dhe të parrethprerin me anë të besimit.

Romakëve 3:20 ALB Bible Verse Image
Romakëve 3:20 (ALB) »
sepse asnjë mish nuk do të shfajësohet para tij për veprat e ligjit; me anë të ligjit në fakt arrihet njohja e mëkatit.

Galatasve 5:4 ALB Bible Verse Image
Galatasve 5:4 (ALB) »
Ju që kërkoni të shfajësoheni me anë të ligjit, jeni ndarë nga Krishti; ratë poshtë nga hiri.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Romans 2:13 (ASV) »
King James Version (KJV)
Romans 2:13 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Romans 2:13 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Romans 2:13 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Romans 2:13 (WEB) »
French Bible (LSG)
Romains 2:13 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Römer 2:13 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
Romanos 2:13 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Rô-ma 2:13 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Romanos 2:13 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Romani 2:13 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
罗 马 书 2:13 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
羅 馬 書 2:13 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Romarbrevet 2:13 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
римлян 2:13 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Róma 2:13 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Римляни 2:13 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Romerne 2:13 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »