Romakëve 8:33 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Romakëve 8:33 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Romakëve 8:33 ALB - Kush do t’i padisë të zgjedhurit e - Bible Verse Picture

Romakëve 8:33 ALB

Kush do t’i padisë të zgjedhurit e Perëndisë? Perëndia është ai që i shfajëson.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Romakëve 8:33 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Romakëve 8:33 ALB - Kush do t’i padisë të zgjedhurit e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Romakëve 8:33 ALB - Kush do t’i padisë të zgjedhurit e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Romakëve 8:33 ALB - Kush do t’i padisë të zgjedhurit e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Romakëve 8:33 ALB - Kush do t’i padisë të zgjedhurit e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Romakëve 8:33 ALB - Kush do t’i padisë të zgjedhurit e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Romakëve 8:33 ALB - Kush do t’i padisë të zgjedhurit e - Bible Verse Picture
View New Tab

Romakëve 8:33 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Romakëve 8:33 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Zbulesa 12:10 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 12:10 (ALB) »
Atëherë dëgjova një zë të madh në qiell që thoshte: “Tani arriti shpëtimi, fuqia dhe mbretëria e Perëndisë tonë, dhe pushteti i Krishtit të tij; sepse u hodh poshtë paditësi i vëllezërve tanë, ai që i padiste përpara Perëndisë tonë ditë e natë.

Isaia 50:8 ALB Bible Verse Image
Isaia 50:8 (ALB) »
Éshtë afër ai që më justifikon; kush do të më kundërshtojë mua? Le të paraqitemi bashkë. Kush është kundërshtari im? Le të më afrohet mua.

Isaia 54:17 ALB Bible Verse Image
Isaia 54:17 (ALB) »
Asnjë armë e sajuar kundër teje nuk do të ketë sukses, dhe çdo gjuhë që do të ngrihet të gjykojë kundër teje, ti do ta dënosh. Kjo është trashëgimia e shërbëtorëve të Zotit dhe drejtësia e tyre vjen nga unë," thotë Zoti.

Luka 18:7 ALB Bible Verse Image
Luka 18:7 (ALB) »
Vallë Perëndia nuk do të marrë hak për të zgjedhurit e tij që i këlthasin atij ditë e natë? A do të vonojë, vallë, të ndërhyjë në favor të tyre?

Romakëve 8:1 ALB Bible Verse Image
Romakëve 8:1 (ALB) »
Tani, pra, nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezu, që nuk ecin sipas mishit, por sipas Frymës,

Zakaria 3:1 ALB Bible Verse Image
Zakaria 3:1 (ALB) »
Pastaj më bëri të shoh kryepriftin Jozue, që qëndronte drejt përpara engjëllit të Zotit, dhe Satanai që rrinte në të djathtën e tij për ta akuzuar.

1 Thesalonikasve 1:4 ALB Bible Verse Image
1 Thesalonikasve 1:4 (ALB) »
duke ditur, vëllezër të dashur prej Perëndisë, të zgjedhurit tuaj,

Isaia 42:1 ALB Bible Verse Image
Isaia 42:1 (ALB) »
"Ja shërbëtori im, që unë përkrah, i zgjedhuri im që më kënaq shpirtin. Kam vënë Frymën time mbi të; ai do t’ju sjellë drejtësinë kombeve.

Jobi 42:7 ALB Bible Verse Image
Jobi 42:7 (ALB) »
Mbas këtyre fjalëve që Zoti i drejtoi Jobit, Zoti i tha Elifazit nga Temani: "Zemërimi im u ndez kundër teje dhe kundër dy miqve të tu, sepse nuk keni folur drejt për mua, ashtu si ka bërë shërbëtori im Job.

Mateu 24:24 ALB Bible Verse Image
Mateu 24:24 (ALB) »
Sepse do të dalin krishtër të rremë dhe profetë të rremë, dhe do të bëjnë shenja të mëdha dhe mrrekulli të tilla aq sa t’i mashtrojnë, po të ishte e mundur, edhe të zgjedhurit.

Romakëve 3:26 ALB Bible Verse Image
Romakëve 3:26 (ALB) »
për të treguar drejtësinë e tij në kohën e tanishme, me qëllim që ai të jetë i drejtë dhe shfajësues i atij që ka besimin e Jezusit.

1 Pjetrit 1:2 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 1:2 (ALB) »
të zgjedhurve sipas paranjohjes së Perëndisë, Atit, me anë të shenjtërimit të Frymës, për t’u bindur dhe për t’u spërkatur me gjakun e Jezu Krishtit; hiri dhe paqja u shtoftë mbi ju.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Romans 8:33 (ASV) »
King James Version (KJV)
Romans 8:33 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Romans 8:33 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Romans 8:33 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Romans 8:33 (WEB) »
French Bible (LSG)
Romains 8:33 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Römer 8:33 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
Romanos 8:33 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Rô-ma 8:33 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Romanos 8:33 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Romani 8:33 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
罗 马 书 8:33 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
羅 馬 書 8:33 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Romarbrevet 8:33 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
римлян 8:33 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Róma 8:33 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Римляни 8:33 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Romerne 8:33 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »