Mateu 24:24 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Mateu 24:24 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Mateu 24:24 ALB - Sepse do të dalin krishtër të rremë dhe - Bible Verse Picture

Mateu 24:24 ALB

Sepse do të dalin krishtër të rremë dhe profetë të rremë, dhe do të bëjnë shenja të mëdha dhe mrrekulli të tilla aq sa t’i mashtrojnë, po të ishte e mundur, edhe të zgjedhurit.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mateu 24:24 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mateu 24:23 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mateu 24:24 ALB - Sepse do të dalin krishtër të rremë dhe - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Mateu 24:24 ALB - Sepse do të dalin krishtër të rremë dhe - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Mateu 24:24 ALB - Sepse do të dalin krishtër të rremë dhe - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Mateu 24:24 ALB - Sepse do të dalin krishtër të rremë dhe - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Mateu 24:24 ALB - Sepse do të dalin krishtër të rremë dhe - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Mateu 24:24 ALB - Sepse do të dalin krishtër të rremë dhe - Bible Verse Picture
View New Tab

Mateu 24:24 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mateu 24:24 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

2 Thesalonikasve 2:9 ALB Bible Verse Image
2 Thesalonikasve 2:9 (ALB) »
Ardhja e atij të paudhi do të bëhet me anë të veprimit të Satanit, bashkë me çudira, shenja dhe mrrekullish të rreme,

Marku 13:22 ALB Bible Verse Image
Marku 13:22 (ALB) »
Sepse do të dalin krishtër të rremë dhe profetë të rremë dhe do të bëjnë shenja e çudi për të gënjyer, po të jetë e mundur, edhe të zgjedhurit.

2 Pjetrit 2:1 ALB Bible Verse Image
2 Pjetrit 2:1 (ALB) »
Por ka pasur edhe profetë të rremë midis popullit, ashtu si do të ketë midis jush mësues të rremë, të cilët do të fusin fshehurazi herezi shkatërruese dhe, duke mohuar Zotërinë që i bleu ata, do të tërheqin mbi vete një shkatërrim të shpejtë.

Zbulesa 13:13 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 13:13 (ALB) »
Edhe bënte shenja të mëdha, sa që edhe zjarr bënte të zbresë nga qielli mbi dhe në prani të njerëzve,

Mateu 24:11 ALB Bible Verse Image
Mateu 24:11 (ALB) »
Dhe do të dalin shumë profetë të rremë, dhe do të mashtrojnë shumë njerëz.

Mateu 7:15 ALB Bible Verse Image
Mateu 7:15 (ALB) »
Ruhuni nga profetët e rremë, të cilët vijnë te ju duke u shtënë si dele, por përbrenda janë ujqër grabitqarë.

Ligji i Përtërirë 13:1 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 13:1 (ALB) »
"Në rasat se midis jush del një profet apo një ëndërrimtar dhe ju propozon një shenjë apo një mrekulli,

Mateu 24:5 ALB Bible Verse Image
Mateu 24:5 (ALB) »
Sepse shumë do të vijnë në emrin tim, duke thënë: "Unë jam Krishti" dhe do të mashtrojnë shumë njërëz.

Zbulesa 19:20 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 19:20 (ALB) »
Dhe bisha u kap, dhe bashkë me të profeti i rremë që kishte bërë shenja përpara saj, me të cilat i mashtroi ata që morën damkën e bishës, dhe ata që adhuruan figurën e saj; që të dy i hodhën të gjallë në liqenin e zjarrtë që digjet me squfur;

Gjoni 10:28 ALB Bible Verse Image
Gjoni 10:28 (ALB) »
dhe unë u jap atyre jetën e përjetshme dhe nuk do të humbasin kurrë, e askush nuk do t’i rrëmbejë nga dora ime.

2 Pjetrit 3:17 ALB Bible Verse Image
2 Pjetrit 3:17 (ALB) »
Ju pra, shumë të dashur, duke i ditur këto gjëra, ruajuni se mos ligështoheni në qëndresën tuaj, të tërhequr nga gabimi i të pabesëve.

Zbulesa 12:9 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 12:9 (ALB) »
Kështu dragoi i madh, gjarpëri i lashtë, që është quajtur djall, edhe Satan, që mashtron gjithë dheun, u hodh mbi tokë; me të u hodhën edhe engjëjt e tij.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Matthew 24:24 (ASV) »
King James Version (KJV)
Matthew 24:24 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Matthew 24:24 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Matthew 24:24 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Matthew 24:24 (WEB) »
French Bible (LSG)
Matthieu 24:24 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Matthäus 24:24 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੱਤੀ 24:24 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মথি 24:24 (BENIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Mateus 24:24 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ma-thi-ơ 24:24 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Mateo 24:24 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Matteo 24:24 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 太 福 音 24:24 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 太 福 音 24:24 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Matteus 24:24 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Матфея 24:24 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Матвія 24:24 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Máté 24:24 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Матей 24:24 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Matteus 24:24 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »