Gjoni 1:15 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Gjoni 1:15 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Gjoni 1:15 ALB - Gjoni dëshmoi për të dhe thirri duke thënë: - Bible Verse Picture

Gjoni 1:15 ALB

Gjoni dëshmoi për të dhe thirri duke thënë: “Ky është ai, për të cilin thashë: "Ai që vjen pas meje më ka paraprirë, sepse ishte përpara meje".”

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Gjoni 1:15 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Gjoni 1:14 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Gjoni 1:15 ALB - Gjoni dëshmoi për të dhe thirri duke thënë: - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Gjoni 1:15 ALB - Gjoni dëshmoi për të dhe thirri duke thënë: - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Gjoni 1:15 ALB - Gjoni dëshmoi për të dhe thirri duke thënë: - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Gjoni 1:15 ALB - Gjoni dëshmoi për të dhe thirri duke thënë: - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Gjoni 1:15 ALB - Gjoni dëshmoi për të dhe thirri duke thënë: - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Gjoni 1:15 ALB - Gjoni dëshmoi për të dhe thirri duke thënë: - Bible Verse Picture
View New Tab

Gjoni 1:15 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Gjoni 1:15 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Mateu 3:11 ALB Bible Verse Image
Mateu 3:11 (ALB) »
Unë po ju pagëzoj me ujë, për pendim; por ai që vjen pas meje është më i fortë se unë, dhe unë nuk jam i denjë as të mbaj sandalet e tij; ai do t’ju pagëzojë me Frymën e Shenjtë dhe me zjarrin.

Gjoni 1:1 ALB Bible Verse Image
Gjoni 1:1 (ALB) »
Në fillim ishte Fjala dhe Fjala ishte pranë Perëndisë, dhe Fjala ishte Perëndi.

Mikea 5:2 ALB Bible Verse Image
Mikea 5:2 (ALB) »
"Por ti, o Betlem Efratah, megjithëse je i vogël midis mijërave të Judës, nga ti do të dalë për mua ai që do të jetë sundues në Izrael, origjinat e të cilit janë nga kohërat e lashta, nga ditët e përjetësisë".

Kolosianëve 1:17 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 1:17 (ALB) »
Ai është përpara çdo gjëje dhe të gjitha gjërat qëndrojnë në të.

Gjoni 1:29 ALB Bible Verse Image
Gjoni 1:29 (ALB) »
Të nesërmen, Gjoni e pa Jezusin që po vinte drejt tij dhe tha: “Ja, Qengji i Perëndisë, që heq mëkatin e botës!

Gjoni 1:7 ALB Bible Verse Image
Gjoni 1:7 (ALB) »
Ai erdhi si dëshmitar, për të dëshmuar për dritën, që të gjithë të besonin nëpërmjet tij;

Gjoni 8:58 ALB Bible Verse Image
Gjoni 8:58 (ALB) »
Jezusi u tha atyre: “Në të vërtetë, në të vërtetë unë po ju them: para se të kishte lindur Abrahami, unë jam.”

Gjoni 3:26 ALB Bible Verse Image
Gjoni 3:26 (ALB) »
Kështu erdhën te Gjoni dhe i thanë: “Mësues, ai që ishte me ty përtej Jordanit, për të cilin ti bëre dëshmi, ja, ai pagëzon dhe të gjithë shkojnë tek ai.”

Gjoni 17:5 ALB Bible Verse Image
Gjoni 17:5 (ALB) »
Tani, pra, më përlëvdo, o Atë, pranë teje, me lavdinë që unë e kisha pranë teje para se të bëhej bota.

Luka 3:16 ALB Bible Verse Image
Luka 3:16 (ALB) »
Gjoni u përgjigj duke u thënë të gjithëve: “Unë ju pagëzoj me ujë; por vjen ai që është më i fortë nga unë, të cilit unë nuk jam i denjë as t’ia zgjidh lidhëset e sandaleve; ai do t’ju pagëzojë me Frymën e Shenjtë dhe me zjarr.

Filipianëve 2:6 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 2:6 (ALB) »
i cili, edhe pse ishte në trajtë Perëndie, nuk e çmoi si një gjë ku të mbahej fort për të qenë barabar me Perëndinë,

Hebrenjve 13:8 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 13:8 (ALB) »
Krishti është i njëjtë dje, sot e përjetë.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
John 1:15 (ASV) »
King James Version (KJV)
John 1:15 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
John 1:15 (GW) »
Berean Bible (BSB)
John 1:15 (BSB) »
World English Bible (WEB)
John 1:15 (WEB) »
French Bible (LSG)
Jean 1:15 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Johannes 1:15 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
যোহন 1:15 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
योहान 1:15 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
યોહાન 1:15 (GUJIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
João 1:15 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Giăng 1:15 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Juan 1:15 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Giovanni 1:15 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
约 翰 福 音 1:15 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
約 翰 福 音 1:15 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Johannes 1:15 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Иоанна 1:15 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Івана 1:15 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
János 1:15 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Йоан 1:15 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Johannes 1:15 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »