Gjoni 21:7 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Gjoni 21:7 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Gjoni 21:7 ALB - Atëherë dishepulli, të cilin Jezusi e donte, i - Bible Verse Picture

Gjoni 21:7 ALB

Atëherë dishepulli, të cilin Jezusi e donte, i tha Pjetrit: “Éshtë Zoti.” Simon Pjetri, kur dëgjoi se ishte Zoti, u mbështoll me rrobë (sepse ishte i zhveshur) dhe u hodh në det.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Gjoni 21:7 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Gjoni 21:6 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Gjoni 21:7 ALB - Atëherë dishepulli, të cilin Jezusi e donte, i - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Gjoni 21:7 ALB - Atëherë dishepulli, të cilin Jezusi e donte, i - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Gjoni 21:7 ALB - Atëherë dishepulli, të cilin Jezusi e donte, i - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Gjoni 21:7 ALB - Atëherë dishepulli, të cilin Jezusi e donte, i - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Gjoni 21:7 ALB - Atëherë dishepulli, të cilin Jezusi e donte, i - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Gjoni 21:7 ALB - Atëherë dishepulli, të cilin Jezusi e donte, i - Bible Verse Picture
View New Tab

Gjoni 21:7 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Gjoni 21:7 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Gjoni 13:23 ALB Bible Verse Image
Gjoni 13:23 (ALB) »
Por një nga dishepujt e tij, të cilin Jezusi e donte, ishte mbështetur te kraharori i Jezusit.

Psalmet 118:23 ALB Bible Verse Image
Psalmet 118:23 (ALB) »
Kjo është vepër e Zotit, dhe është një gjë e mrekullueshme në sytë tona.

Gjoni 20:2 ALB Bible Verse Image
Gjoni 20:2 (ALB) »
Atëherë rendi te Simon Pjetri dhe te dishepulli tjetër, të cilin Jezusi e donte, dhe u tha atyre: “E kanë hequr Zotin nga varri dhe nuk e dimë ku e vunë.”

Gjoni 19:26 ALB Bible Verse Image
Gjoni 19:26 (ALB) »
Atëherë Jezusi, kur pa nënën e tij dhe pranë saj dishepullin që donte, i tha nënës së tij: “O grua, ja biri yt!.”

2 Korintasve 5:14 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 5:14 (ALB) »
Sepse dashuria e Krishtit na shtrëngon, sepse kemi arritur në konkluzionin se, në qoftë se një ka vdekur për të gjithë, të gjithë, pra, kanë vdekur;

1 Korintasve 15:47 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 15:47 (ALB) »
Njeriu i parë i bërë prej dheu, është tokësor; njeriu i dytë është Zoti nga qielli.

Veprat e Apostujve 2:36 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 2:36 (ALB) »
Ta dijë, pra, me siguri, gjithë shtëpia e Izraelit se atë Jezus që ju e keni kryqëzuar, Perëndia e ka bërë Zot e Krisht.”

Veprat e Apostujve 10:36 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 10:36 (ALB) »
sipas fjalës që ai u ka dhënë bijve të Izraelit, duke u shpallur paqen me anë të Jezu Krishtit, që është Zoti i të gjithëve.

Gjoni 20:28 ALB Bible Verse Image
Gjoni 20:28 (ALB) »
Atëherë Thomai u përgjigj dhe i tha: “Zoti im dhe Perëndia im!.”

Gjoni 20:20 ALB Bible Verse Image
Gjoni 20:20 (ALB) »
Dhe, si i tha këto, u tregoi atyre duart e veta dhe brinjën. Dishepujt pra, kur e panë Zotin, u gëzuan.

Gjoni 21:20 ALB Bible Verse Image
Gjoni 21:20 (ALB) »
Dhe Pjetri u kthye dhe pa se po e ndiqte dishepulli, të cilin Jezusi e donte, ai që gjatë darkës ishte mbështetur mbi kraharorin e Jezusit dhe kishte pyetur: “Zot, kush është ai që po të tradhton?.”

Gjoni 21:24 ALB Bible Verse Image
Gjoni 21:24 (ALB) »
Ky është dishepulli që dëshmon për këto gjëra dhe që ka shkruar këto gjëra; dhe ne dimë se dëshmia e tij është e vërtetë.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
John 21:7 (ASV) »
King James Version (KJV)
John 21:7 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
John 21:7 (GW) »
Berean Bible (BSB)
John 21:7 (BSB) »
World English Bible (WEB)
John 21:7 (WEB) »
French Bible (LSG)
Jean 21:7 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Johannes 21:7 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
যোহন 21:7 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
योहान 21:7 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
યોહાન 21:7 (GUJIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
João 21:7 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Giăng 21:7 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Juan 21:7 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Giovanni 21:7 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
约 翰 福 音 21:7 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
約 翰 福 音 21:7 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Johannes 21:7 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Иоанна 21:7 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Івана 21:7 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
János 21:7 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Йоан 21:7 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Johannes 21:7 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »