Veprat e Apostujve 2:36 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Veprat e Apostujve 2:36 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 2:36 ALB - Ta dijë, pra, me siguri, gjithë shtëpia e - Bible Verse Picture

Veprat e Apostujve 2:36 ALB

Ta dijë, pra, me siguri, gjithë shtëpia e Izraelit se atë Jezus që ju e keni kryqëzuar, Perëndia e ka bërë Zot e Krisht.”

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Veprat e Apostujve 2:36 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Veprat e Apostujve 2:36 ALB - Ta dijë, pra, me siguri, gjithë shtëpia e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Veprat e Apostujve 2:36 ALB - Ta dijë, pra, me siguri, gjithë shtëpia e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Veprat e Apostujve 2:36 ALB - Ta dijë, pra, me siguri, gjithë shtëpia e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Veprat e Apostujve 2:36 ALB - Ta dijë, pra, me siguri, gjithë shtëpia e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Veprat e Apostujve 2:36 ALB - Ta dijë, pra, me siguri, gjithë shtëpia e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Veprat e Apostujve 2:36 ALB - Ta dijë, pra, me siguri, gjithë shtëpia e - Bible Verse Picture
View New Tab

Veprat e Apostujve 2:36 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Veprat e Apostujve 2:36 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Romakëve 14:8 ALB Bible Verse Image
Romakëve 14:8 (ALB) »
sepse, edhe nëse rrojmë, rrojmë për Zotin; edhe nëse vdesim, vdesim për Zotin; pra, edhe po të rrojmë ose të vdesim, të Zotit jemi.

Veprat e Apostujve 5:30 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 5:30 (ALB) »
Perëndia e etërve tanë e ka ringjallur Jezusin, që ju e vratë, duke e varur në dru.

2 Korintasve 5:10 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 5:10 (ALB) »
Sepse ne të gjithë duhet të dalim para gjyqit të Krishtit, që secili merr shpagimin e gjërave që ka bërë me anë të trupit, në bazë të asaj që ka bërë, qoftë në të mirën apo në të keqen.

Veprat e Apostujve 10:36 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 10:36 (ALB) »
sipas fjalës që ai u ka dhënë bijve të Izraelit, duke u shpallur paqen me anë të Jezu Krishtit, që është Zoti i të gjithëve.

Ezekieli 34:30 ALB Bible Verse Image
Ezekieli 34:30 (ALB) »
Kështu ata do të pranojnë që unë, Zoti, Perëndia i tyre, jam me ta, dhe që ata, shtëpia e Izraelit, janë populli im," thotë Zoti, Zoti.

2 Thesalonikasve 1:7 ALB Bible Verse Image
2 Thesalonikasve 1:7 (ALB) »
kurse juve, të munduarve, të preheni bashkë me ne, kur Zoti Jezu Krisht të shfaqet nga qielli me engjëjt e pushtetit të vet,

Zakaria 13:1 ALB Bible Verse Image
Zakaria 13:1 (ALB) »
"Atë ditë do të hapet një burim për shtëpinë e Davidit dhe për banorët e Jeruzalemit, për mëkatin dhe për papastërtinë.

Veprat e Apostujve 4:11 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 4:11 (ALB) »
Ky është guri që ju, ndërtuesit, e hodhët poshtë dhe që u bë guri i qoshes.

Veprat e Apostujve 2:22 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 2:22 (ALB) »
Burra të Izraelit, dëgjoni këto fjalë: Jezusi Nazareas, njeriu i dëftuar nga Perëndia ndër ju me vepra të fuqishme, me mrekulli dhe shenja që Perëndia bëri ndër ju me anë të ti tij, siç edhe vet e dini,

Romakëve 9:3 ALB Bible Verse Image
Romakëve 9:3 (ALB) »
Sepse do të doja të isha vetë i ma-llkuar, i ndarë nga Krishti, për vëllezërit e mi, për farefisin tim sipas mishit,

Gjoni 5:22 ALB Bible Verse Image
Gjoni 5:22 (ALB) »
Sepse Ati nuk gjykon asnjë, por gjithë gjyqin ia dha Birit,

Psalmet 2:1 ALB Bible Verse Image
Psalmet 2:1 (ALB) »
Pse ziejnë kombet dhe pse popujt kurdisin gjëra të kota?

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 2:36 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 2:36 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 2:36 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 2:36 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 2:36 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 2:36 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 2:36 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 2:36 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 2:36 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 2:36 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 2:36 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 2:36 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 2:36 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Apostolok 2:36 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 2:36 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 2:36 (JPN) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »