Marku 10:14 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Marku 10:14 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Marku 10:14 ALB - Kur Jezusi e pa këtë, i indinjuar, u tha atyre: - Bible Verse Picture

Marku 10:14 ALB

Kur Jezusi e pa këtë, i indinjuar, u tha atyre: “I lini fëmijët e vegjël të vijnë tek unë dhe mos i pengoni, sepse e tyre është mbretëria e Perëndisë.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Marku 10:14 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Marku 10:13 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Marku 10:14 ALB - Kur Jezusi e pa këtë, i indinjuar, u tha atyre: - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Marku 10:14 ALB - Kur Jezusi e pa këtë, i indinjuar, u tha atyre: - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Marku 10:14 ALB - Kur Jezusi e pa këtë, i indinjuar, u tha atyre: - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Marku 10:14 ALB - Kur Jezusi e pa këtë, i indinjuar, u tha atyre: - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Marku 10:14 ALB - Kur Jezusi e pa këtë, i indinjuar, u tha atyre: - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Marku 10:14 ALB - Kur Jezusi e pa këtë, i indinjuar, u tha atyre: - Bible Verse Picture
View New Tab

Marku 10:14 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Marku 10:14 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Mateu 19:14 ALB Bible Verse Image
Mateu 19:14 (ALB) »
Por Jezusi tha: “I lini fëmijët e vegjël të vijnë tek unë, sepse atyre u përket mbretëria e qiejve.”

Mateu 18:10 ALB Bible Verse Image
Mateu 18:10 (ALB) »
Ruhuni se përbuzni ndonjë nga këta të vegjël, sepse unë po ju them se engjëjt e tyre në qiej shohin vazhdimisht fytyrën e Atit tim, që është në qiej.

Luka 18:15 ALB Bible Verse Image
Luka 18:15 (ALB) »
I prunë edhe disa fëmijë të vegjël që t’i prekte; por dishepujt, kur panë këtë, i qortuan.

Mateu 18:4 ALB Bible Verse Image
Mateu 18:4 (ALB) »
Kush, pra, do të përulet si ky fëmijë i vogël, do të jetë më i madhi në mbretërinë e qiejve.

Psalmet 131:1 ALB Bible Verse Image
Psalmet 131:1 (ALB) »
O Zot, zemra ime nuk është mendjemadhe dhe sytë e mi nuk janë krenarë, dhe unë nuk merrem me gjëra tepër të mëdha dhe tepër të larta për mua.

2 Timoteut 3:15 ALB Bible Verse Image
2 Timoteut 3:15 (ALB) »
dhe se që nga fëmijëria i njeh Shkrimet e shenjta, të cilat mund të të bëjnë të ditur për shpëtimin me anë të besimit që është në Krishtin Jezus.

1 Pjetrit 2:2 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 2:2 (ALB) »
posi foshnja të sapolindura, të dëshironi fort qumështin e pastër të fjalës, që të rriteni me anë të tij,

Luka 9:54 ALB Bible Verse Image
Luka 9:54 (ALB) »
Kur e panë këtë gjë, dishepujt e vet Jakobi dhe Gjoni thanë: “Zot, a do ti që të themi të zbresë zjarr nga qielli dhe t’i përvëlojë, ashtu si bëri edhe Elia?.”

Veprat e Apostujve 2:39 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 2:39 (ALB) »
Sepse premtimi është për ju dhe për bijtë tuaj dhe për gjithë ata që janë larg, për ata që Zoti, Perëndia ynë, do t’i thërrasë.”

Veprat e Apostujve 3:25 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 3:25 (ALB) »
Ju jeni bij të profetëve dhe të besëlidhjes që bëri Perëndia me etërit tanë, duke i thënë Abrahamit: "Dhe në pasardhësit e tu do të bekohen të gjitha kombet e dheut".

Romakëve 11:28 ALB Bible Verse Image
Romakëve 11:28 (ALB) »
Për sa i përket ungjillit ata janë armiq për hirin tuaj, por për sa i përket zgjedhjes, janë të dashur për hir të etërve,

Romakëve 11:16 ALB Bible Verse Image
Romakëve 11:16 (ALB) »
Edhe po të jenë pemët e para të shenjta, edhe e tëra është e shenjtë; dhe po të jetë rrënja e shenjtë, edhe degët janë të shenjta.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Mark 10:14 (ASV) »
King James Version (KJV)
Mark 10:14 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Mark 10:14 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Mark 10:14 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Mark 10:14 (WEB) »
French Bible (LSG)
Marc 10:14 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Markus 10:14 (LUTH1912) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
માર્ક 10:14 (GUJIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Marcos 10:14 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Mác 10:14 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Marcos 10:14 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Marco 10:14 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 可 福 音 10:14 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 可 福 音 10:14 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Markus 10:14 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Марка 10:14 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Марка 10:14 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Márk 10:14 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Марко 10:14 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Markus 10:14 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »