Marku 10:39 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Marku 10:39 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Marku 10:39 ALB - Dhe Jezusi u tha atyre: “Vërtetë ju do të - Bible Verse Picture

Marku 10:39 ALB

Dhe Jezusi u tha atyre: “Vërtetë ju do të pini kupën që unë po pij dhe do të pagëzoheni me atë pagëzim me të cilin jam pagëzuar,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Marku 10:39 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Marku 10:38 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Marku 10:39 ALB - Dhe Jezusi u tha atyre: “Vërtetë ju do të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Marku 10:39 ALB - Dhe Jezusi u tha atyre: “Vërtetë ju do të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Marku 10:39 ALB - Dhe Jezusi u tha atyre: “Vërtetë ju do të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Marku 10:39 ALB - Dhe Jezusi u tha atyre: “Vërtetë ju do të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Marku 10:39 ALB - Dhe Jezusi u tha atyre: “Vërtetë ju do të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Marku 10:39 ALB - Dhe Jezusi u tha atyre: “Vërtetë ju do të - Bible Verse Picture
View New Tab

Marku 10:39 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Marku 10:39 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Veprat e Apostujve 12:2 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 12:2 (ALB) »
Dhe e vrau me shpatë Jakobin, vëllain e Gjonit.

Zbulesa 1:9 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 1:9 (ALB) »
Unë, Gjoni, që jam edhe vëllai juaj dhe pjestar bashkë me ju në pikëllimin, në mbretërinë dhe në durimin e Jezu Krishtit, isha në ishullin që quhet Patmos, për fjalën e Perëndisë dhe për dëshminë e Jezu Krishtit.

Mateu 10:25 ALB Bible Verse Image
Mateu 10:25 (ALB) »
I mjafton dishepullit të bëhet si mësuesi i tij dhe shërbëtorit të bëhet si zotëria e tij. Në se të zotin e shtëpisë e quajtën Beelzebub, aq më tepër do t’i quajnë ashtu ata të shtëpisë së tij!

Marku 14:36 ALB Bible Verse Image
Marku 14:36 (ALB) »
Dhe tha: “Abba, Atë, çdo gjë për ty është e mundur; largoje prej meje këtë kupë! Por jo atë që dua unë, por atë që do ti!.”

Marku 14:31 ALB Bible Verse Image
Marku 14:31 (ALB) »
Por ai, duke ngulur këmbë më tepër, thoshte: “Edhe sikur të më duhet të vdes me ty, nuk do të të mohoj kurrë.” Të njëjtën gjë thoshnin edhe gjithë të tjerët.

Gjoni 15:20 ALB Bible Verse Image
Gjoni 15:20 (ALB) »
Kujtoni fjalën që ju thashë: "Shërbëtori nuk është më i madh se i zoti". Nëse më kanë përndjekur mua, do t’ju përndjekin edhe ju; nëse kanë zbatuar fjalën time, do të zbatojnë edhe tuajën.

Gjoni 13:37 ALB Bible Verse Image
Gjoni 13:37 (ALB) »
Pjetri i tha: “Zot, pse nuk të ndiqkam dot tani? Unë do të jap jetën time për ty!.”

Gjoni 17:14 ALB Bible Verse Image
Gjoni 17:14 (ALB) »
Unë u kam dhënë atyre fjalën tënde dhe bota i ka urryer, sepse nuk janë prej botës, ashtu si edhe unë nuk jam prej botës.

Kolosianëve 1:24 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 1:24 (ALB) »
Dhe tani gëzohem për vuajtjet e mia të cilat po i heq për shkakun tuaj dhe po e plotësoj në mishin tim atë që u mungon mundimeve të Krishtit për trupin e vet, që është kisha,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Mark 10:39 (ASV) »
King James Version (KJV)
Mark 10:39 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Mark 10:39 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Mark 10:39 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Mark 10:39 (WEB) »
French Bible (LSG)
Marc 10:39 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Markus 10:39 (LUTH1912) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
માર્ક 10:39 (GUJIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Marcos 10:39 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Mác 10:39 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Marcos 10:39 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Marco 10:39 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 可 福 音 10:39 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 可 福 音 10:39 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Markus 10:39 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Марка 10:39 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Марка 10:39 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Márk 10:39 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Марко 10:39 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Markus 10:39 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »