Veprat e Apostujve 12:2 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Veprat e Apostujve 12:2 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 12:2 ALB - Dhe e vrau me shpatë Jakobin, vëllain e - Bible Verse Picture

Veprat e Apostujve 12:2 ALB

Dhe e vrau me shpatë Jakobin, vëllain e Gjonit.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Veprat e Apostujve 12:2 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Veprat e Apostujve 12:2 ALB - Dhe e vrau me shpatë Jakobin, vëllain e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Veprat e Apostujve 12:2 ALB - Dhe e vrau me shpatë Jakobin, vëllain e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Veprat e Apostujve 12:2 ALB - Dhe e vrau me shpatë Jakobin, vëllain e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Veprat e Apostujve 12:2 ALB - Dhe e vrau me shpatë Jakobin, vëllain e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Veprat e Apostujve 12:2 ALB - Dhe e vrau me shpatë Jakobin, vëllain e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Veprat e Apostujve 12:2 ALB - Dhe e vrau me shpatë Jakobin, vëllain e - Bible Verse Picture
View New Tab

Veprat e Apostujve 12:2 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Veprat e Apostujve 12:2 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Mateu 20:23 ALB Bible Verse Image
Mateu 20:23 (ALB) »
Atëherë ai u tha atyre: “Ju me të vërtetë do ta pini kupën time dhe do të pagëzoheni me pagëzimin me të cilin unë do të pagëzohem; por nuk është në dorën time që të uleni në të djathtën time ose në të majtën time, por u është rezervuar atyre, të cilëve u është përgatitur nga Ati im.”

Hebrenjve 11:37 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 11:37 (ALB) »
U vranë me gurë, me sharrë, u prenë, u vranë nga shpata, u endën të mbuluar me lëkurë dhënsh e dhish, nevojtarë, të pikë-lluar, të keqtrajtuar

Mateu 4:21 ALB Bible Verse Image
Mateu 4:21 (ALB) »
Dhe, duke vazhduar rrugën, pa dy vëllezër të tjerë: Jakobin, birin e Zebedeut dhe Gjonin, vëllanë e tij, në barkë bashkë me Zebedeun, atin e tyre, duke ndrequr rrjetat; dhe i thirri.

Marku 10:38 ALB Bible Verse Image
Marku 10:38 (ALB) »
Dhe Jezusi u tha atyre: “Ju nuk dini çfarë kërkoni. A mund të pini ju kupën që unë do të pi dhe të pagëzoheni me atë pagëzim me të cilin unë jam pagëzuar?.” Ata i thanë: “Po, mundemi.”

Marku 10:35 ALB Bible Verse Image
Marku 10:35 (ALB) »
Atëherë Jakobi dhe Gjoni, bij të Zebedeut, iu afruan dhe i thanë: “Mësues, ne dëshirojmë që ti të bësh për ne atë që do të të kërkojmë.”

1 Mbretërve 19:1 ALB Bible Verse Image
1 Mbretërve 19:1 (ALB) »
Ashabi i njoftoi Jezebelit tërë ato gjëra që Elia kishte bërë dhe si kisht vrarë me shpatë tërë profetët.

1 Mbretërve 19:10 ALB Bible Verse Image
1 Mbretërve 19:10 (ALB) »
Ai u përgjigj: "Më nxiti një zili e madhe për Zotin, Perëndinë e ushtrive, sepse bijtë e Izraelit e kanë braktisur besëlidhjen tënde, kanë prishur altarët e tu dhe kanë vrarë me shpatë profetët e tu. Kam mbetur vetëm unë dhe ata kërkojnë të më vrasin".

Jeremia 26:23 ALB Bible Verse Image
Jeremia 26:23 (ALB) »
Këta e nxorën Urian nga Egjipti dhe e çuan te mbreti Jehojakim, që e goditi me shpatë dhe e hodhi kufomën e tij midis varreve të bijve të popullit.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 12:2 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 12:2 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 12:2 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 12:2 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 12:2 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 12:2 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 12:2 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 12:2 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 12:2 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 12:2 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 12:2 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 12:2 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 12:2 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Apostolok 12:2 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 12:2 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 12:2 (JPN) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »