Marku 4:12 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Marku 4:12 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Marku 4:12 ALB - që:

Marku 4:12 ALB

që: "Duke parë, të shohin, por të mos vën re; edhe duke dëgjuar, të dëgjojnë, por të mos kuptojnë, se mos pendohen dhe mëkatet u falen".”

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Marku 4:12 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Marku 4:11 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Marku 4:12 ALB - që:
View New Tab
Picture 03 - Marku 4:12 ALB - që:
View New Tab
Picture 04 - Marku 4:12 ALB - që:
View New Tab
Picture 05 - Marku 4:12 ALB - që:
View New Tab
Picture 06 - Marku 4:12 ALB - që:
View New Tab
Picture 07 - Marku 4:12 ALB - që:
View New Tab

Marku 4:12 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Marku 4:12 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Isaia 6:9 ALB Bible Verse Image
Isaia 6:9 (ALB) »
Atëherë ai tha: "Shko dhe i thuaj këtij populli: Dëgjoni, pra, por pa kuptuar, shikoni, pra, por pa dalluar.

Isaia 44:18 ALB Bible Verse Image
Isaia 44:18 (ALB) »
Nuk dinë dhe nuk kuptojnë asgjë, sepse i kanë zënë sytë e tyre që të mos shohin dhe zemrat e tyre që të mos kuptojnë.

Mateu 13:14 ALB Bible Verse Image
Mateu 13:14 (ALB) »
Kështu ndër ta përmbushet profecia e Isaias, që thotë: "Ju do të dëgjoni, por nuk do të kuptoni, do të vështroni, por nuk do të shikoni.

Jeremia 5:21 ALB Bible Verse Image
Jeremia 5:21 (ALB) »
Dëgjoni tani këtë, o popull pa mend dhe pa zemër, që ka sy, por nuk shikon, që ka veshë, por nuk dëgjon.

Ligji i Përtërirë 29:4 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 29:4 (ALB) »
por deri sot Zoti nuk ju ka dhënë zemër për të kuptuar, sy për të parë dhe veshë për të dëgjuar.

Gjoni 12:37 ALB Bible Verse Image
Gjoni 12:37 (ALB) »
Ndonëse kishte bërë shumë shenja para tyre, ata nuk besonin në të,

Luka 8:10 ALB Bible Verse Image
Luka 8:10 (ALB) »
Dhe ai tha: “Juve ju është dhënë të njihni misteret e mbretërisë së Perëndisë; por të tjerëve me anë të shëmbëlltyrave, që ata, duke shikuar të mos shohin dhe, duke dëgjuar të mos kuptojnë.

2 Timoteut 2:25 ALB Bible Verse Image
2 Timoteut 2:25 (ALB) »
duke i mësuar me butësi kundërshtarët, me shpresë se Perëndia ua jep atyre të pendohen, që arrijnë të njohin të vërtetën,

Hebrenjve 6:6 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 6:6 (ALB) »
dhe po u rrëzuan, është e pamundur t’i sjellësh përsëri në pendim, sepse ata, për vete të tyre, e kryqëzojnë përsëri Birin e Perëndisë dhe e poshtërojnë.

Jeremia 31:18 ALB Bible Verse Image
Jeremia 31:18 (ALB) »
Kam dëgjuar vazhdimisht Efraimin të ankohet: "Ti më ke dënuar dhe unë jam dënuar si një dem i ri i panënshtruar; më bëj të kthehem dhe unë do të kthehem, sepse ti je Zoti, Perëndia im.

Romakëve 11:8 ALB Bible Verse Image
Romakëve 11:8 (ALB) »
siç është shkruar: “Perëndia u dha atyre frymë hutimi, sy që të mos shohin dhe veshë që të mos dëgjojnë deri në ditën e sotme.”

Ezekieli 12:2 ALB Bible Verse Image
Ezekieli 12:2 (ALB) »
"Bir njeriu, ti banon në mes të një shtëpie rebele, që kanë sy për të parë, por nuk shohin, vesh për të dëgjuar, por nuk dëgjojnë, sepse janë një shtëpi rebele.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Mark 4:12 (ASV) »
King James Version (KJV)
Mark 4:12 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Mark 4:12 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Mark 4:12 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Mark 4:12 (WEB) »
French Bible (LSG)
Marc 4:12 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Markus 4:12 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮਰਕੁਸ 4:12 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মার্ক 4:12 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
मार्क 4:12 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
માર્ક 4:12 (GUJIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Marcos 4:12 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Mác 4:12 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Marcos 4:12 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Marco 4:12 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 可 福 音 4:12 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 可 福 音 4:12 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Markus 4:12 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Марка 4:12 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Марка 4:12 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Márk 4:12 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Марко 4:12 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Markus 4:12 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »