Marku 6:30 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Marku 6:30 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Marku 6:30 ALB - Tani apostujt u mblodhën tek Jezusi dhe i - Bible Verse Picture

Marku 6:30 ALB

Tani apostujt u mblodhën tek Jezusi dhe i treguan të gjitha ato që kishin bërë dhe i kishin mësuar.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Marku 6:30 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Marku 6:29 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Marku 6:30 ALB - Tani apostujt u mblodhën tek Jezusi dhe i - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Marku 6:30 ALB - Tani apostujt u mblodhën tek Jezusi dhe i - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Marku 6:30 ALB - Tani apostujt u mblodhën tek Jezusi dhe i - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Marku 6:30 ALB - Tani apostujt u mblodhën tek Jezusi dhe i - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Marku 6:30 ALB - Tani apostujt u mblodhën tek Jezusi dhe i - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Marku 6:30 ALB - Tani apostujt u mblodhën tek Jezusi dhe i - Bible Verse Picture
View New Tab

Marku 6:30 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Marku 6:30 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Luka 9:10 ALB Bible Verse Image
Luka 9:10 (ALB) »
Kur u kthyen apostujt, i treguan Jezusit të gjitha gjërat që kishin bërë. Atëherë ai i mori me vete dhe u tërhoq mënjanë, në një vend të shkretë të një qyteti, që quhej Betsaida.

Mateu 10:2 ALB Bible Verse Image
Mateu 10:2 (ALB) »
Dhe emrat e dymbëdhjetë apostujve janë këta: i pari Simoni, i quajtur Pjetër dhe Andrea, vëllai i tij; Jakobi i Zebedeut dhe Gjoni, vëllai i tij;

Veprat e Apostujve 20:18 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 20:18 (ALB) »
Kur ata erdhën tek ai, ai u tha atyre: “Ju e dini dita e parë që hyra në Azi si kam jetuar midis jush për të gjithë këtë kohë,

Luka 24:10 ALB Bible Verse Image
Luka 24:10 (ALB) »
Ato që u treguan apostujve këto gjëra ishin Maria Magdalena, Joana, Maria, nëna e Jakobit dhe gratë e tjera që ishin me to.

Luka 22:14 ALB Bible Verse Image
Luka 22:14 (ALB) »
Dhe, kur erdhi ora, ai u ul në tryezë dhe bashkëmetë dymbëdhjetë apostujt.

Luka 17:5 ALB Bible Verse Image
Luka 17:5 (ALB) »
Atëherë apostujt i thanë Zotit: “Na e shto besimin.”

Marku 6:7 ALB Bible Verse Image
Marku 6:7 (ALB) »
Pastaj ai i thirri te vetja të dymbëdhjetët dhe filloi t’i dërgojë dy nga dy; dhe u dha pushtet mbi frymët e ndyra.

Luka 10:17 ALB Bible Verse Image
Luka 10:17 (ALB) »
Dhe të shtatëdhjetët u kthyen me gëzim dhe thanë: “Zot, edhe demonët na nënshtrohen në emrin tënd.”

Luka 6:13 ALB Bible Verse Image
Luka 6:13 (ALB) »
Dhe kur zbardhi dita, thirri pranë vetes dishepujt e vet dhe zgjodhi prej tyre dymbëdhjetë, të cilëve u dha edhe emrin apostuj:

Veprat e Apostujve 1:1 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 1:1 (ALB) »
Tregimin e parë e bëra, o Teofil, mbi të gjitha gjërat që Jezusi nisi të bëjë dhe të mësojë,

Veprat e Apostujve 1:26 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 1:26 (ALB) »
Atëherë hodhën short, dhe shorti ra mbi Matian; dhe ai iu shtua të njëmbëdhjetë apostujve.

1 Timoteut 4:12 ALB Bible Verse Image
1 Timoteut 4:12 (ALB) »
Askush të mos e shpërfillë moshën tënde të re, por bëhu shembull për besimtarët në fjalë, në sjellje, në dashuri, në Frymë, në besim dhe në dëlirësi.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Mark 6:30 (ASV) »
King James Version (KJV)
Mark 6:30 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Mark 6:30 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Mark 6:30 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Mark 6:30 (WEB) »
French Bible (LSG)
Marc 6:30 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Markus 6:30 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮਰਕੁਸ 6:30 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মার্ক 6:30 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
मार्क 6:30 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
માર્ક 6:30 (GUJIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Marcos 6:30 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Mác 6:30 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Marcos 6:30 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Marco 6:30 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 可 福 音 6:30 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 可 福 音 6:30 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Markus 6:30 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Марка 6:30 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Марка 6:30 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Márk 6:30 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Марко 6:30 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Markus 6:30 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »