Romakëve 7:18 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Romakëve 7:18 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Romakëve 7:18 ALB - Në fakt unë e di se në mua domëthënë në - Bible Verse Picture

Romakëve 7:18 ALB

Në fakt unë e di se në mua domëthënë në mishin tim nuk banon asgjë e mirë, sepse, ndonëse e kam dëshirën për të bërë të mirën, nuk ia gjej mënyrën.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Romakëve 7:18 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Romakëve 7:18 ALB - Në fakt unë e di se në mua domëthënë në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Romakëve 7:18 ALB - Në fakt unë e di se në mua domëthënë në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Romakëve 7:18 ALB - Në fakt unë e di se në mua domëthënë në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Romakëve 7:18 ALB - Në fakt unë e di se në mua domëthënë në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Romakëve 7:18 ALB - Në fakt unë e di se në mua domëthënë në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Romakëve 7:18 ALB - Në fakt unë e di se në mua domëthënë në - Bible Verse Picture
View New Tab

Romakëve 7:18 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Romakëve 7:18 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Gjoni 3:6 ALB Bible Verse Image
Gjoni 3:6 (ALB) »
Ç’ka lindur nga mishi është mish; por ç’ka lindur nga Fryma është frymë.

Psalmet 51:5 ALB Bible Verse Image
Psalmet 51:5 (ALB) »
Ja, unë jam mbruajtur në paudhësi, dhe nëna ime më ka lindur në mëkat.

Romakëve 7:25 ALB Bible Verse Image
Romakëve 7:25 (ALB) »
I falem nderit Perëndisë me anë të Jezu Krishtit, Zotit tonë. Unë vetë, pra, me mendjen, i shërbej ligjit të Perëndisë, por, me mishin ligjit të mëkatit.

Jobi 14:4 ALB Bible Verse Image
Jobi 14:4 (ALB) »
Kush mund të nxjerrë një gjë të pastër nga një gjë e papastër? Askush.

Psalmet 119:115 ALB Bible Verse Image
Psalmet 119:115 (ALB) »
Largohuni, o njerëz të këqij, sepse unë dua të respektoj urdhërimet e Perëndisë tim.

Galatasve 5:17 ALB Bible Verse Image
Galatasve 5:17 (ALB) »
sepse mishi ka dëshira kundër Frymës, dhe Fryma ka dëshira kundër mishit; dhe këto janë të kundërta me njëra-tjetrën, që ju të mos bëni ato që dëshironi.

Zanafilla 6:5 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 6:5 (ALB) »
Dhe tani Zoti pa që ligësia e njerëzve ishte e madhe mbi tokë dhe që tërë synimet e mendimeve të zemrës së tyre nuk ishin gjë tjetër veçse e keqja në çdo kohë.

Jobi 15:14 ALB Bible Verse Image
Jobi 15:14 (ALB) »
"Ç’është njeriu që ta konsiderojë veten të pastër dhe i linduri nga një grua për të qenë i drejtë?

Galatasve 5:24 ALB Bible Verse Image
Galatasve 5:24 (ALB) »
Edhe ata që janë të Krishtit e kanë kryqëzuar mishin bashkë me pasionet dhe lakmitë të tij.

Marku 7:21 ALB Bible Verse Image
Marku 7:21 (ALB) »
Sepse nga brenda, domethënë nga zemra e njeriut, dalin mendimet e mbrapshta, shkeljet e kurorës, kurvërimi, vrasjet,

Titi 3:3 ALB Bible Verse Image
Titi 3:3 (ALB) »
Sepse edhe ne dikur ishim të pamendë, rebelë, endacakë, robër të lakmive të ndryshme dhe të qejfeve, duke jetuar në ligësi dhe në smirë, të urryer dhe duke e urryer njeri tjetrin.

Zanafilla 8:21 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 8:21 (ALB) »
Dhe Zoti ndjeu një erë të këndshme dhe ai tha në zemër të vet: "Unë nuk do ta mallkoj më tokën për shkak të njeriut, sepse synimet e zemrës së njeriut janë të këqija qysh në fëmijërinë e tij; dhe nuk do të godas më çdo gjallesë, siç kam bërë.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Romans 7:18 (ASV) »
King James Version (KJV)
Romans 7:18 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Romans 7:18 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Romans 7:18 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Romans 7:18 (WEB) »
French Bible (LSG)
Romains 7:18 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Römer 7:18 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
Romanos 7:18 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Rô-ma 7:18 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Romanos 7:18 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Romani 7:18 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
罗 马 书 7:18 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
羅 馬 書 7:18 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Romarbrevet 7:18 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
римлян 7:18 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Róma 7:18 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Римляни 7:18 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Romerne 7:18 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »