Eksodi 6:6 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Eksodi 6:6 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Eksodi 6:6 ALB Mobile Phone Wallpaper - Prandaj u thuaj bijve të Izraelit:

Eksodi 6:6 ALB

Prandaj u thuaj bijve të Izraelit: "Unë jam Zoti; do t’ju heq nga punët e rënda që ju kanë imponuar Egjiptasit, do t’ju çliroj nga skllavërimi i tyre dhe do t’ju çliroj me krah të shtrirë dhe ndëshkime të mëdha.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Eksodi 6:6 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Eksodi 6:5 (ALB)

Eksodi 6:6 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Eksodi 6:6 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Ligji i Përtërirë 26:8 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 26:8 (ALB) »
Kështu Zoti na nxori nga Egjipti me një dorë të fuqishme dhe me krah të shtrirë, me gjëra të tmerrshme e me mrekulli dhe me shenja;

1 Kronikave 17:21 ALB Bible Verse Image
1 Kronikave 17:21 (ALB) »
Dhe kush është si populli yt i Izraelit, i vetmi komb mbi tokë që Perëndia erdhi për ta çliruar dhe për ta bërë popullin e tij, për të të dhënë një emër me gjëra të mëdha dhe të tmerrshme, duke i dëbuar kombet përpara popullit tënd që ti ke çliruar nga Egjipti?

Ligji i Përtërirë 7:8 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 7:8 (ALB) »
por sepse Zoti ju do dhe ka dashuri të mbajë betimin që u ka bërë etërve tuaj, ai ju nxori me një dorë të fuqishme dhe ju shpëtoi nga shtëpia e skllavërisë, nga dora e Faraonit, mbretit të Egjiptit.

Eksodi 7:4 ALB Bible Verse Image
Eksodi 7:4 (ALB) »
Prandaj Faraoni nuk do t’jua vërë veshin, dhe kështu unë do ta zgjas dorën mbi Egjipt dhe do të nxjerr nga vendi i Egjiptit radhët e mia, popullin tim, bijtë e Izraelit, duke dhënë ndëshkime të mëdha.

Eksodi 15:13 ALB Bible Verse Image
Eksodi 15:13 (ALB) »
Me mëshirën tënde, ke udhëhequr popullin që e ke shpenguar; me forcën tënde e ke çuar drejt banesës sate të shenjtë.

Nehemia 1:10 ALB Bible Verse Image
Nehemia 1:10 (ALB) »
Tani këta janë shërbëtorët e tu dhe populli yt, që ti i ke çliruar me fuqinë tënde të madhe dhe me dorën tënde të fortë.

Psalmet 81:6 ALB Bible Verse Image
Psalmet 81:6 (ALB) »
"O Izrael, unë e hoqa barrën nga shpatullat e tua; duart e tua e kanë lënë shportën.

Ligji i Përtërirë 15:15 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 15:15 (ALB) »
dhe nuk do të harrosh se ke qenë skllav në vendin e Egjiptit dhe se Zoti, Perëndia yt, të ka liruar; prandaj sot të urdhëroj këtë.

Eksodi 3:17 ALB Bible Verse Image
Eksodi 3:17 (ALB) »
dhe kam thënë: Nga shtypja e Egjiptit do t’ju çoj në vendin e Kananejve, të Hitejve, të Amorejve, të Perezejve, të Hivejve dhe të Jebusejve, në një vend ku rrjedh qumësht dhe mjaltë".

Psalmet 136:11 ALB Bible Verse Image
Psalmet 136:11 (ALB) »
dhe e nxori Izraelin nga mjedisi i tyre, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

Isaia 9:21 ALB Bible Verse Image
Isaia 9:21 (ALB) »
Manasi përpin Efraimin, dhe Efraimi Manasin; dhe tok janë kundër Judës. Megjithëkëtë zemërimi i tij nuk qetësohet dhe dora e tij mbetet e shtrirë.

Ezekieli 20:7 ALB Bible Verse Image
Ezekieli 20:7 (ALB) »
Pastaj u thashë atyre: Secili të flakë gjërat e neveritshme që janë para syve të tij dhe mos u ndotni me idhujt e Egjiptit. Unë jam Zoti, Perëndia juaj.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Exodus 6:6 (ASV) »
King James Version (KJV)
Exodus 6:6 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Exodus 6:6 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Exodus 6:6 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Exodus 6:6 (WEB) »
French Bible (LSG)
Exode 6:6 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Exodus 6:6 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਖ਼ਰੋਜ 6:6 (PANIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
שמות 6:6 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Êxodo 6:6 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Xuất Hành 6:6 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Éxodo 6:6 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Esodo 6:6 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
出 埃 及 记 6:6 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
出 埃 及 記 6:6 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
2 Mosebok 6:6 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Исход 6:6 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Вихід 6:6 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Mózes 6:6 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Изход 6:6 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Mosebok 6:6 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »