Eksodi 6:1 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Eksodi 6:1 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Eksodi 6:1 ALB Mobile Phone Wallpaper - Zoti i tha Moisiut:

Eksodi 6:1 ALB

Zoti i tha Moisiut: "Tani ke për të parë çfarë kam për t’i bërë Faraonit; sepse i detyruar nga një dorë e fuqishme ai do t’i lërë të shkojnë; po, i detyruar nga një dorë e fuqishme do t’i dëbojë nga vendi i tij".

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Eksodi 6:1 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Eksodi 5:23 (ALB)

Eksodi 6:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Eksodi 6:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Eksodi 12:39 ALB Bible Verse Image
Eksodi 12:39 (ALB) »
Dhe ata e poqën brumin që kishin sjellë nga Egjipti, duke bërë kuleçë të ndormë; në fakt brumi nuk kishte maja, sepse ata u dëbuan nga Egjipti dhe nuk mundën të mënojnë, as të përgatisin rezerva për udhëtimin.

Psalmet 136:12 ALB Bible Verse Image
Psalmet 136:12 (ALB) »
me dorë të fuqishme dhe krah të shtrirë, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.

Eksodi 11:1 ALB Bible Verse Image
Eksodi 11:1 (ALB) »
Pastaj Zoti i tha Moisiut: "Unë do të sjell edhe një plagë tjetër mbi Faraonin dhe Egjiptin; pas kësaj ai do t’ju lejojë të ikni prej këtej. Kur do t’ju lejojë të shkoni, ai do t’ju dëbojë përfundimisht prej këtej.

Eksodi 3:19 ALB Bible Verse Image
Eksodi 3:19 (ALB) »
Por unë e di që mbreti i Egjiptit nuk do t’ju lejojë të shkoni, veç po të jetë i shtrënguar nga një dorë e fuqishme.

Eksodi 12:33 ALB Bible Verse Image
Eksodi 12:33 (ALB) »
Dhe Egjiptasit e nxisnin popullin për të shpejtuar nisjen nga vendi, sepse thonin: "Do të vdesim të gjithë".

Eksodi 12:31 ALB Bible Verse Image
Eksodi 12:31 (ALB) »
Atëherë ai thirri Moisiun dhe Aaronin natën dhe u tha: "Çohuni dhe largohuni nga mesi i popullit tim, ju dhe bijtë e Izraelit; dhe shkoni t’i shërbeni Zotit, siç e keni thënë.

Psalmet 89:13 ALB Bible Verse Image
Psalmet 89:13 (ALB) »
Ti ke krah të fuqishëm; dora jote është e fortë, e djathta jote ngrihet në qiell.

Isaia 63:12 ALB Bible Verse Image
Isaia 63:12 (ALB) »
që i drejtonte nëpërmjet të djathtës së Moisiut me krahun e tij të lavdishëm, që i ndau ujërat para tyre për të bërë një emër të përjetshëm,

Psalmet 12:5 ALB Bible Verse Image
Psalmet 12:5 (ALB) »
"Për shkak të shtypjes së të mjerëve dhe të britmës së nevojtarëve, tani do të çohem," thotë Zoti, "dhe do t’i shpëtoj nga ata që u zënë pusi".

2 Kronikave 20:17 ALB Bible Verse Image
2 Kronikave 20:17 (ALB) »
Nuk do të jeni ju që do të luftoni në këtë betejë; zini pozicion, qëndroni pa lëvizur dhe do të shihni lirimin e Zotit, që është me ju. O Judë, o Jeruzalem, mos kini frikë dhe mos u tronditni; nesër do të dilni kundër tyre, sepse Zoti është me ju"".

2 Mbretërve 7:2 ALB Bible Verse Image
2 Mbretërve 7:2 (ALB) »
Por kapiteni, në krahun e të cilit mbështetej mbreti, iu përgjigj njeriut të Perëndisë: "Ja, edhe sikur Zoti të bënte dritare në qiell, a do të ndodhte, vallë një gjë e tillë?". Eliseu u përgjigj: "Mirë, pra, ke për ta parë me sytë e tu, por nuk do t’i hash".

2 Mbretërve 7:19 ALB Bible Verse Image
2 Mbretërve 7:19 (ALB) »
Kapiteni i ishte përgjigjur pastaj njeriut të Perëndisë, duke i thënë: Ja, edhe sikur Zoti të hapë dritare në qiell, a ka për të ndodhur një gjë ee tillë?". Eliseu i kishte dhënë këtë përgjigje: "Mirë, pra, do ta shohësh me sytë e tua, por nuk do të hash".

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Exodus 6:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Exodus 6:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Exodus 6:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Exodus 6:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Exodus 6:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Exode 6:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Exodus 6:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਖ਼ਰੋਜ 6:1 (PANIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
שמות 6:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Êxodo 6:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Xuất Hành 6:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Éxodo 6:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Esodo 6:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
出 埃 及 记 6:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
出 埃 及 記 6:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
2 Mosebok 6:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Исход 6:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Вихід 6:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Mózes 6:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Изход 6:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Mosebok 6:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »