2 Cô-rinh-tô 2:1 VIE Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 2 Cô-rinh-tô 2:1 VIE mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

2 Cô-rinh-tô 2:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Vậy, chính tôi đã quyết định không - Mobile Bible Verse Wallpaper

2 Cô-rinh-tô 2:1 VIE

Vậy, chính tôi đã quyết định không trở lại cùng anh em để làm cho anh em buồn rầu;

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 Cô-rinh-tô 2:1 VIE Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 2 Cô-rinh-tô 2:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Vậy, chính tôi đã quyết định không - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - 2 Cô-rinh-tô 2:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Vậy, chính tôi đã quyết định không - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - 2 Cô-rinh-tô 2:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Vậy, chính tôi đã quyết định không - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - 2 Cô-rinh-tô 2:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Vậy, chính tôi đã quyết định không - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - 2 Cô-rinh-tô 2:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Vậy, chính tôi đã quyết định không - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - 2 Cô-rinh-tô 2:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Vậy, chính tôi đã quyết định không - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab

2 Cô-rinh-tô 2:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 Cô-rinh-tô 2:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

2 Cô-rinh-tô 1:23 VIE Bible Verse Image
2 Cô-rinh-tô 1:23 (VIE) »
Tôi cầu Đức Chúa Trời lấy linh hồn tôi làm chứng rằng, ấy là tại nể anh em mà tôi chưa đi đến thành Cô-rinh-tô;

2 Cô-rinh-tô 12:20 VIE Bible Verse Image
2 Cô-rinh-tô 12:20 (VIE) »
Vì tôi e rằng khi tôi đến, chẳng thấy anh em như tôi ước ao, lại về phần anh em, chẳng thấy tôi như anh em đã ước ao chăng. Tôi còn e rằng trong các anh em có những điều rầy rà, ghen ghét, nóng giận, bất hòa, nói hành, nói gần nói xa, kiêu căng, hỗn loạn chăng.

2 Cô-rinh-tô 13:10 VIE Bible Verse Image
2 Cô-rinh-tô 13:10 (VIE) »
Vậy nên khi vắng mặt, tôi viết những điều nầy, để khi tôi có mặt, không dùng thẳng phép, theo quyền Chúa ban cho tôi, để gây dựng chớ không phải để hủy diệt.

2 Cô-rinh-tô 2:4 VIE Bible Verse Image
2 Cô-rinh-tô 2:4 (VIE) »
Vả, ấy là đang trong cơn khốn nạn lớn, tấm lòng quặn thắt, nước mắt dầm dề, mà tôi đã viết thơ cho anh em, nào phải để cho anh em âu sầu, nhưng để làm cho anh em biết tình yêu dấu riêng của tôi đối với anh em vậy.

1 Cô-rinh-tô 4:21 VIE Bible Verse Image
1 Cô-rinh-tô 4:21 (VIE) »
Anh em muốn điều gì hơn: muốn tôi cầm roi mà đến cùng anh em, hay là lấy tình yêu thương và ý nhu mì?

Tít 3:12 VIE Bible Verse Image
Tít 3:12 (VIE) »
Đến chừng ta sẽ sai A-te-ma hoặc Ti-chi-cơ đến cùng con, thì hãy vội vả sang thành Ni-cô-bô-li nhập với ta; vì ta định qua mùa đông tại đó.

2 Cô-rinh-tô 7:5 VIE Bible Verse Image
2 Cô-rinh-tô 7:5 (VIE) »
Vả, khi chúng tôi đến trong xứ Ma-xê-đoan, xác thịt chẳng được yên nghỉ chút nào. Chúng tôi khốn đốn đủ mọi cách: ngoài thì có sự chiến trận, trong thì có sự lo sợ.

2 Cô-rinh-tô 1:15 VIE Bible Verse Image
2 Cô-rinh-tô 1:15 (VIE) »
Bởi sự trông cậy đó, trước đây tôi có định đi thăm anh em, hầu giúp cho anh em được ơn bội phần.

1 Cô-rinh-tô 5:3 VIE Bible Verse Image
1 Cô-rinh-tô 5:3 (VIE) »
Về phần tôi, thân dầu xa cách mà lòng ở tại đó, (vì anh em và lòng tôi được hội hiệp với quyền phép của Đức Chúa Jêsus, là Chúa chúng ta),

1 Cô-rinh-tô 2:2 VIE Bible Verse Image
1 Cô-rinh-tô 2:2 (VIE) »
Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Jêsus Christ, và Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự.

Công Vụ Các Sứ đồ 11:29 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 11:29 (VIE) »
Các môn đồ bèn định, mỗi người tùy sức riêng mình, gởi một món tiền bố thí cho anh em ở trong xứ Giu-đê;

Công Vụ Các Sứ đồ 15:2 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 15:2 (VIE) »
Nhân đó, có sự khác ý và cuộc cãi lẽ dữ dội giữa Phao-lô và Ba-na-ba với mấy người đó, người ta nhất định Phao-lô và Ba-na-ba với mấy người trong bọn kia đi lên thành Giê-ru-sa-lem, đến cùng các sứ đồ và trưởng lão đặng hỏi về việc nầy.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Corinthians 2:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Corinthians 2:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
2 Corinthians 2:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
2 Corinthians 2:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
2 Corinthians 2:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
2 Corinthiens 2:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
2 Korinther 2:1 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Coríntios 2:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
2 Corintios 2:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
2 Corinzi 2:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
哥 林 多 后 书 2:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
歌 林 多 後 書 2:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
2 Korintasve 2:1 (ALB) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Korinthus 2:1 (KAR) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Korinter 2:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »