2 Cô-rinh-tô 7:1 VIE Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 2 Cô-rinh-tô 7:1 VIE mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

2 Cô-rinh-tô 7:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, - Mobile Bible Verse Wallpaper

2 Cô-rinh-tô 7:1 VIE

Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 Cô-rinh-tô 7:1 VIE Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 2 Cô-rinh-tô 7:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - 2 Cô-rinh-tô 7:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - 2 Cô-rinh-tô 7:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - 2 Cô-rinh-tô 7:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - 2 Cô-rinh-tô 7:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - 2 Cô-rinh-tô 7:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab

2 Cô-rinh-tô 7:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 Cô-rinh-tô 7:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Thê-sa-lô-ni-ca 4:7 VIE Bible Verse Image
1 Thê-sa-lô-ni-ca 4:7 (VIE) »
Bởi chưng Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, bèn là sự nên thánh vậy.

Châm Ngôn 8:13 VIE Bible Verse Image
Châm Ngôn 8:13 (VIE) »
Sự kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là ghét điều ác; Ta ghét sự kiêu ngạo, xấc xược, con đường ác, và miệng gian tà.

1 Phi-rơ 2:11 VIE Bible Verse Image
1 Phi-rơ 2:11 (VIE) »
Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn.

Gia-cơ 4:8 VIE Bible Verse Image
Gia-cơ 4:8 (VIE) »
Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi;

Thánh Thi 51:10 VIE Bible Verse Image
Thánh Thi 51:10 (VIE) »
Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng.

2 Phi-rơ 1:4 VIE Bible Verse Image
2 Phi-rơ 1:4 (VIE) »
và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quí rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bản tánh Đức Chúa Trời.

Ê-xê-ki-ên 36:25 VIE Bible Verse Image
Ê-xê-ki-ên 36:25 (VIE) »
Ta sẽ rưới nước trong trên các ngươi, và các ngươi sẽ trở nên sạch; ta sẽ làm sạch hết mọi sự ô uế và mọi thần tượng của các ngươi.

1 Giăng 3:3 VIE Bible Verse Image
1 Giăng 3:3 (VIE) »
Ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch.

1 Thê-sa-lô-ni-ca 5:23 VIE Bible Verse Image
1 Thê-sa-lô-ni-ca 5:23 (VIE) »
Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến!

1 Phi-rơ 1:22 VIE Bible Verse Image
1 Phi-rơ 1:22 (VIE) »
Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng;

2 Cô-rinh-tô 6:17 VIE Bible Verse Image
2 Cô-rinh-tô 6:17 (VIE) »
Bởi vậy Chúa phán rằng: Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, Thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi:

I-sai-a 55:7 VIE Bible Verse Image
I-sai-a 55:7 (VIE) »
Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Corinthians 7:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Corinthians 7:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
2 Corinthians 7:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
2 Corinthians 7:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
2 Corinthians 7:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
2 Corinthiens 7:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
2 Korinther 7:1 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Coríntios 7:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
2 Corintios 7:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
2 Corinzi 7:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
哥 林 多 后 书 7:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
歌 林 多 後 書 7:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
2 Korintasve 7:1 (ALB) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Korinthus 7:1 (KAR) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Korinter 7:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »