2 Cô-rinh-tô 3:1 VIE Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 2 Cô-rinh-tô 3:1 VIE mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

2 Cô-rinh-tô 3:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Chúng tôi há lại bắt đầu tự phô - Mobile Bible Verse Wallpaper

2 Cô-rinh-tô 3:1 VIE

Chúng tôi há lại bắt đầu tự phô mình, hay là như người khác cần có thơ gởi gắm cho anh em, hoặc nhờ thơ gởi gắm của anh em sao?

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 Cô-rinh-tô 3:1 VIE Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 2 Cô-rinh-tô 3:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Chúng tôi há lại bắt đầu tự phô - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - 2 Cô-rinh-tô 3:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Chúng tôi há lại bắt đầu tự phô - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - 2 Cô-rinh-tô 3:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Chúng tôi há lại bắt đầu tự phô - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - 2 Cô-rinh-tô 3:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Chúng tôi há lại bắt đầu tự phô - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - 2 Cô-rinh-tô 3:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Chúng tôi há lại bắt đầu tự phô - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - 2 Cô-rinh-tô 3:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Chúng tôi há lại bắt đầu tự phô - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab

2 Cô-rinh-tô 3:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 Cô-rinh-tô 3:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Công Vụ Các Sứ đồ 18:27 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 18:27 (VIE) »
Người toan sang xứ A-chai, thì anh em giục lòng cho và viết thơ gởi dặn môn đồ phải tiếp đãi người tử tế. Khi tới rồi, người được nhờ ơn Đức Chúa Trời mà bổ ích cho kẻ đã tin theo.

2 Cô-rinh-tô 12:11 VIE Bible Verse Image
2 Cô-rinh-tô 12:11 (VIE) »
Tôi đã nên dại dột bởi anh em ép uổng tôi; lẽ thì anh em khen lao tôi mới phải, vì dầu tôi không ra gì, cũng chẳng kém các sứ đồ rất lớn kia chút nào.

2 Cô-rinh-tô 5:12 VIE Bible Verse Image
2 Cô-rinh-tô 5:12 (VIE) »
Chúng tôi chẳng lại phô mình cùng anh em, nhưng muốn trao cho anh em cái dịp khoe mình về chúng tôi, đặng anh em có thể đối đáp lại cùng những kẻ chỉ khoe mình về bề ngoài, mà không về sự trong lòng.

1 Cô-rinh-tô 16:3 VIE Bible Verse Image
1 Cô-rinh-tô 16:3 (VIE) »
Khi tôi đến, tôi sẽ sai những kẻ mà anh em đã chọn cầm thơ tôi đi, đặng đem tiền bố thí của anh em đến thành Giê-ru-sa-lem.

2 Cô-rinh-tô 10:12 VIE Bible Verse Image
2 Cô-rinh-tô 10:12 (VIE) »
Thật chúng tôi không dám bằng vai hoặc sánh mình với những người kia, là kẻ hay tự phô mình. Nhưng lấy mình đo mình, lấy mình so sánh với mình, thì họ tỏ ra ít trí khôn.

2 Cô-rinh-tô 10:8 VIE Bible Verse Image
2 Cô-rinh-tô 10:8 (VIE) »
Dầu khi tôi khoe mình khí quá về quyền phép Chúa đã ban cho chúng tôi, để gây dựng anh em, chớ chẳng phải để hủy diệt, thì tôi sẽ không hổ thẹn;

2 Cô-rinh-tô 12:19 VIE Bible Verse Image
2 Cô-rinh-tô 12:19 (VIE) »
Đã lâu nay, anh em tưởng rằng chúng tôi tìm cách chữa mình trước mặt anh em. Aáy là trong Đấng Christ, trước mặt Đức Chúa Trời mà chúng tôi nói; hỡi những kẻ rất yêu dấu, mọi điều đó thảy vì sự gây dựng cho anh em.

1 Cô-rinh-tô 10:33 VIE Bible Verse Image
1 Cô-rinh-tô 10:33 (VIE) »
hãy như tôi gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người, để họ được cứu.

1 Cô-rinh-tô 4:15 VIE Bible Verse Image
1 Cô-rinh-tô 4:15 (VIE) »
Bởi chưng, dẫu anh em có một vạn thầy giáo trong Đấng Christ, nhưng chẳng có nhiều cha; vì tôi đã dùng Tin Lành mà sanh anh em ra trong Đức Chúa Jêsus Christ.

1 Cô-rinh-tô 3:10 VIE Bible Verse Image
1 Cô-rinh-tô 3:10 (VIE) »
Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi, tôi đã lập nền như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên; nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó.

2 Cô-rinh-tô 2:17 VIE Bible Verse Image
2 Cô-rinh-tô 2:17 (VIE) »
Vả, chúng tôi chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác; nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật, theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thể nào, thì giảng ra thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Corinthians 3:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Corinthians 3:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
2 Corinthians 3:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
2 Corinthians 3:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
2 Corinthians 3:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
2 Corinthiens 3:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
2 Korinther 3:1 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Coríntios 3:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
2 Corintios 3:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
2 Corinzi 3:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
哥 林 多 后 书 3:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
歌 林 多 後 書 3:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
2 Korintasve 3:1 (ALB) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Korinthus 3:1 (KAR) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Korinter 3:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »