2 Cô-rinh-tô 9:1 VIE Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 2 Cô-rinh-tô 9:1 VIE mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

2 Cô-rinh-tô 9:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Vả lại, về sự giúp đỡ thánh đồ, - Mobile Bible Verse Wallpaper

2 Cô-rinh-tô 9:1 VIE

Vả lại, về sự giúp đỡ thánh đồ, thì không cần viết thêm cho anh em nữa.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 Cô-rinh-tô 9:1 VIE Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 2 Cô-rinh-tô 9:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Vả lại, về sự giúp đỡ thánh đồ, - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - 2 Cô-rinh-tô 9:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Vả lại, về sự giúp đỡ thánh đồ, - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - 2 Cô-rinh-tô 9:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Vả lại, về sự giúp đỡ thánh đồ, - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - 2 Cô-rinh-tô 9:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Vả lại, về sự giúp đỡ thánh đồ, - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - 2 Cô-rinh-tô 9:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Vả lại, về sự giúp đỡ thánh đồ, - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - 2 Cô-rinh-tô 9:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Vả lại, về sự giúp đỡ thánh đồ, - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab

2 Cô-rinh-tô 9:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 Cô-rinh-tô 9:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

2 Cô-rinh-tô 8:4 VIE Bible Verse Image
2 Cô-rinh-tô 8:4 (VIE) »
và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự giùm giúp các thánh đồ.

1 Thê-sa-lô-ni-ca 4:9 VIE Bible Verse Image
1 Thê-sa-lô-ni-ca 4:9 (VIE) »
Còn như sự anh em yêu thương nhau, về điều đó, không cần viết cho anh em, vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời, phải yêu thương nhau;

Ga-la-ti 6:10 VIE Bible Verse Image
Ga-la-ti 6:10 (VIE) »
Vậy, đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin.

1 Thê-sa-lô-ni-ca 5:1 VIE Bible Verse Image
1 Thê-sa-lô-ni-ca 5:1 (VIE) »
Hỡi anh em, về thời và k”, thì không cần viết cho anh em;

Ga-la-ti 2:10 VIE Bible Verse Image
Ga-la-ti 2:10 (VIE) »
Các người ấy chỉ dặn dò tôi phải nhớ đến kẻ nghèo nàn, là điều tôi cũng đã ân cần làm lắm.

2 Cô-rinh-tô 9:12 VIE Bible Verse Image
2 Cô-rinh-tô 9:12 (VIE) »
Vì việc phát tiền bố thí dường ấy chẳng những đỡ ngặt cho các thánh đồ mà thôi, lại xui nhiều người càng thêm lòng tạ ơn Đức Chúa Trời.

1 Giăng 2:27 VIE Bible Verse Image
1 Giăng 2:27 (VIE) »
Về phần các con, sự xức dầu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình, thì không cần ai dạy cho hết; song vì sự xức dầu của Ngài dạy các con đủ mọi việc, mà sự ấy là thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài, theo như sự dạy dỗ mà các con đã nhận.

Thánh Thi 45:1 VIE Bible Verse Image
Thánh Thi 45:1 (VIE) »
Lòng tôi đầy tràn những lời tốt; Tôi nói điều tôi vịnh cho vua; Lưỡi tôi như ngòi viết của văn sĩ có tài.

1 Sa-mu-ên 20:23 VIE Bible Verse Image
1 Sa-mu-ên 20:23 (VIE) »
Còn về lời chúng ta đã nói nhau, nguyện Đức Giê-hô-va làm chứng giữa anh và tôi đến đời đời.

Rô-ma 11:28 VIE Bible Verse Image
Rô-ma 11:28 (VIE) »
Nếu luận về Tin Lành thì họ là nghịch thù bởi cớ anh em, còn luận về sự lựa chọn, thì họ được yêu thương bởi cớ các tổ phụ;

Ma-thi-ơ 22:31 VIE Bible Verse Image
Ma-thi-ơ 22:31 (VIE) »
Các ngươi há không đọc lời Đức Chúa Trời phán về sự sống lại của kẻ chết rằng:

Gióp 37:23 VIE Bible Verse Image
Gióp 37:23 (VIE) »
Luận về Đấng Toàn năng, ta không tìm thấy đến Ngài được: Ngài vốn rất quyền năng, rất chánh trực và công bình cực điểm, không hề hà hiếp ai.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Corinthians 9:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Corinthians 9:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
2 Corinthians 9:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
2 Corinthians 9:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
2 Corinthians 9:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
2 Corinthiens 9:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
2 Korinther 9:1 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Coríntios 9:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
2 Corintios 9:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
2 Corinzi 9:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
哥 林 多 后 书 9:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
歌 林 多 後 書 9:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
2 Korintasve 9:1 (ALB) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Korinthus 9:1 (KAR) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Korinter 9:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »