Gjoni 6:15 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Gjoni 6:15 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Gjoni 6:15 ALB - Por Jezusi, duke ditur se po vinin ta kapnin për - Bible Verse Picture

Gjoni 6:15 ALB

Por Jezusi, duke ditur se po vinin ta kapnin për ta bërë mbret, u tërhoq përsëri mbi malin, fill i vetëm.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Gjoni 6:15 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Gjoni 6:14 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Gjoni 6:15 ALB - Por Jezusi, duke ditur se po vinin ta kapnin për - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Gjoni 6:15 ALB - Por Jezusi, duke ditur se po vinin ta kapnin për - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Gjoni 6:15 ALB - Por Jezusi, duke ditur se po vinin ta kapnin për - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Gjoni 6:15 ALB - Por Jezusi, duke ditur se po vinin ta kapnin për - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Gjoni 6:15 ALB - Por Jezusi, duke ditur se po vinin ta kapnin për - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Gjoni 6:15 ALB - Por Jezusi, duke ditur se po vinin ta kapnin për - Bible Verse Picture
View New Tab

Gjoni 6:15 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Gjoni 6:15 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Gjoni 18:36 ALB Bible Verse Image
Gjoni 18:36 (ALB) »
Jezusi u përgjigj: “Mbretëria ime nuk është e kësaj bote; po të ishte mbretëria ime e kësaj bote, shërbëtorët e mi do të luftonin që të mos u dorëzohesha Judenjve; porse tani mbretëria ime nuk është prej këtej.”

Gjoni 6:15 ALB Bible Verse Image
Gjoni 6:15 (ALB) »
Por Jezusi, duke ditur se po vinin ta kapnin për ta bërë mbret, u tërhoq përsëri mbi malin, fill i vetëm.

Gjoni 7:3 ALB Bible Verse Image
Gjoni 7:3 (ALB) »
Prandaj vëllezërit e tij i thanë: “Nisu prej këndej dhe shko në Jude, që edhe dishepujt e tu t’i shohin veprat që ti bën.

Marku 11:9 ALB Bible Verse Image
Marku 11:9 (ALB) »
Dhe si ata që pararendnin, edhe ata që ndiqnin Jezusin, thërrisnin dhe thonin: “Hosana! Bekuar është ai që vjen në emër të Zotit!

Luka 19:38 ALB Bible Verse Image
Luka 19:38 (ALB) »
duke thënë: “Bekuar qoftë Mbreti që po vjen në emër të Zotit; paqe në qiell dhe lavdi në vendet shumë të larta.”

Marku 6:45 ALB Bible Verse Image
Marku 6:45 (ALB) »
Menjëherë Jezusi i detyroi dishepujt e vet të hyjnë në barkë dhe t’i prijnë në bregun tjetër drejt Betsaidas, derisa ai ta lejonte turmën.

Mateu 14:22 ALB Bible Verse Image
Mateu 14:22 (ALB) »
Fill pas kësaj Jezusi i detyroi dishepujt e vet të hyjnë në barkë dhe t’i prijnë në bregun tjetër, deri sa ai t’i lëshojë turmat.

Gjoni 2:24 ALB Bible Verse Image
Gjoni 2:24 (ALB) »
por Jezusit nuk u zinte besë atyre, sepse i njihte të gjithë,

Gjoni 12:12 ALB Bible Verse Image
Gjoni 12:12 (ALB) »
Të nesërmen, një turmë e madhe që kishte ardhur në festë, kur dëgjoi se Jezusi po vinte në Jeruzalem,

Gjoni 6:3 ALB Bible Verse Image
Gjoni 6:3 (ALB) »
Por Jezusi u ngjit mbi malin dhe atje u ul me dishepujt e tij.

Gjoni 5:41 ALB Bible Verse Image
Gjoni 5:41 (ALB) »
Unë nuk marr lavdi nga njerëzit.

Hebrenjve 4:13 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 4:13 (ALB) »
Dhe nuk ka asnjë krijesë që të jetë e fshehur para tij, por të gjitha janë lakuriq dhe të zbuluara para syve të Atij, të cilit ne do t’i japim llogari.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
John 6:15 (ASV) »
King James Version (KJV)
John 6:15 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
John 6:15 (GW) »
Berean Bible (BSB)
John 6:15 (BSB) »
World English Bible (WEB)
John 6:15 (WEB) »
French Bible (LSG)
Jean 6:15 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Johannes 6:15 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
যোহন 6:15 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
योहान 6:15 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
યોહાન 6:15 (GUJIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
João 6:15 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Giăng 6:15 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Juan 6:15 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Giovanni 6:15 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
约 翰 福 音 6:15 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
約 翰 福 音 6:15 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Johannes 6:15 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Иоанна 6:15 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Івана 6:15 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
János 6:15 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Йоан 6:15 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Johannes 6:15 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »