Romakëve 11:13 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Romakëve 11:13 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Romakëve 11:13 ALB - Sepse unë po ju flas juve, johebrenjve, duke - Bible Verse Picture

Romakëve 11:13 ALB

Sepse unë po ju flas juve, johebrenjve, duke qenë se jam apostulli i johebrenjve; dhe unë e nderoj shërbesën time,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Romakëve 11:13 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Romakëve 11:13 ALB - Sepse unë po ju flas juve, johebrenjve, duke - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Romakëve 11:13 ALB - Sepse unë po ju flas juve, johebrenjve, duke - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Romakëve 11:13 ALB - Sepse unë po ju flas juve, johebrenjve, duke - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Romakëve 11:13 ALB - Sepse unë po ju flas juve, johebrenjve, duke - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Romakëve 11:13 ALB - Sepse unë po ju flas juve, johebrenjve, duke - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Romakëve 11:13 ALB - Sepse unë po ju flas juve, johebrenjve, duke - Bible Verse Picture
View New Tab

Romakëve 11:13 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Romakëve 11:13 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Veprat e Apostujve 9:15 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 9:15 (ALB) »
Por Zoti i tha: “Shko, sepse ai është vegla që unë kam zgjedhur për ta sjellë emrin tim përpara johebrenjve, mbretërve dhe bijve të Izraelit.

2 Timoteut 1:11 ALB Bible Verse Image
2 Timoteut 1:11 (ALB) »
për të cilin unë u caktova predikues, apostull dhe mësues i johebrenjve.

1 Timoteut 2:7 ALB Bible Verse Image
1 Timoteut 2:7 (ALB) »
për të cilin unë u vura predikues dhe apostull (them të vërtetën në Krisht, nuk gënjej), mësues i johebrenjve në besim dhe në të vërtetë.

Efesianëve 3:8 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 3:8 (ALB) »
Mua, më të voglit nga të gjithë shenjtorët, m’u dha ky hir për të shpallur midis johebrenjve pasuritë e papërshkrueshme të Krishtit,

Galatasve 2:7 ALB Bible Verse Image
Galatasve 2:7 (ALB) »
Madje, duke parë se mua m’u besua ungjilli për të parrethprerët, sikurse Pjetrit ai për të rrethprerët,

Galatasve 1:16 ALB Bible Verse Image
Galatasve 1:16 (ALB) »
që të zbulojë në mua Birin e tij, që unë t’ua shpall midis joçifutëve, unë nuk mora menjëherë këshill nga mish dhe gjak,

Romakëve 15:16 ALB Bible Verse Image
Romakëve 15:16 (ALB) »
që të jem shërbëtor i Jezu Krishtit pranë johebrenjve, duke punuar në shërbesën e shenjtëruar të ungjillit të Perëndisë, që oferta e johebrenjve të jetë e pëlqyer, dhe e shenjtëruar nga Fryma e Shenjtë.

Veprat e Apostujve 26:17 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 26:17 (ALB) »
duke të zgjedhur ty nga populli dhe nga johebrenjtë, tek të cilët po të dërgoj tani,

Veprat e Apostujve 22:21 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 22:21 (ALB) »
Por ai më tha: "Shko, sepse unë do të të dërgoj larg midis johebrenjve".”

Veprat e Apostujve 13:2 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 13:2 (ALB) »
Dhe, ndërsa po kryenin shërbesën e Zotit dhe po agjëronin, Fryma e Shenjtë tha: “M’i ndani veç Barnabën dhe Saulin për veprën për të cilën i kam thirrur.”

Galatasve 2:2 ALB Bible Verse Image
Galatasve 2:2 (ALB) »
Dhe u ngjita sipas një zbulese dhe u shtjellova atyre ungjillin që unë po predikoj ndër johebrenjtë, por në mënyrë të veçantë, atyre që kishin më shumë emër, që të mos bridhja ose vrapoja më kot.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Romans 11:13 (ASV) »
King James Version (KJV)
Romans 11:13 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Romans 11:13 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Romans 11:13 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Romans 11:13 (WEB) »
French Bible (LSG)
Romains 11:13 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Römer 11:13 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
Romanos 11:13 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Rô-ma 11:13 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Romanos 11:13 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Romani 11:13 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
罗 马 书 11:13 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
羅 馬 書 11:13 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Romarbrevet 11:13 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
римлян 11:13 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Róma 11:13 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Римляни 11:13 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Romerne 11:13 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »