Veprat e Apostujve 22:21 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Veprat e Apostujve 22:21 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 22:21 ALB - Por ai më tha:

Veprat e Apostujve 22:21 ALB

Por ai më tha: "Shko, sepse unë do të të dërgoj larg midis johebrenjve".”

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Veprat e Apostujve 22:21 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Veprat e Apostujve 22:21 ALB - Por ai më tha:
View New Tab
Picture 03 - Veprat e Apostujve 22:21 ALB - Por ai më tha:
View New Tab
Picture 04 - Veprat e Apostujve 22:21 ALB - Por ai më tha:
View New Tab
Picture 05 - Veprat e Apostujve 22:21 ALB - Por ai më tha:
View New Tab
Picture 06 - Veprat e Apostujve 22:21 ALB - Por ai më tha:
View New Tab
Picture 07 - Veprat e Apostujve 22:21 ALB - Por ai më tha:
View New Tab

Veprat e Apostujve 22:21 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Veprat e Apostujve 22:21 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Veprat e Apostujve 9:15 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 9:15 (ALB) »
Por Zoti i tha: “Shko, sepse ai është vegla që unë kam zgjedhur për ta sjellë emrin tim përpara johebrenjve, mbretërve dhe bijve të Izraelit.

1 Timoteut 2:7 ALB Bible Verse Image
1 Timoteut 2:7 (ALB) »
për të cilin unë u vura predikues dhe apostull (them të vërtetën në Krisht, nuk gënjej), mësues i johebrenjve në besim dhe në të vërtetë.

Efesianëve 3:6 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 3:6 (ALB) »
që johebrenjtë të jenë bashkëtrashëgimtarë të të njëjtit trup dhe bashkëpjesëtarë të premtimit të tij në Krishtin nëpërmjet ungjillit,

Veprat e Apostujve 13:46 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 13:46 (ALB) »
Atëherë Pali dhe Barnaba, duke folur lirisht, thanë: “Ishte e nevojshme që fjala e Perëndisë t’ju shpallej ju më së pari; por, ngaqë ju e hidhni poshtë dhe nuk e çmoni veten të denjë për jetën e përjetshme, ja, ne po u drejtohemi johebrenjve.

Galatasve 2:7 ALB Bible Verse Image
Galatasve 2:7 (ALB) »
Madje, duke parë se mua m’u besua ungjilli për të parrethprerët, sikurse Pjetrit ai për të rrethprerët,

Romakëve 15:16 ALB Bible Verse Image
Romakëve 15:16 (ALB) »
që të jem shërbëtor i Jezu Krishtit pranë johebrenjve, duke punuar në shërbesën e shenjtëruar të ungjillit të Perëndisë, që oferta e johebrenjve të jetë e pëlqyer, dhe e shenjtëruar nga Fryma e Shenjtë.

Romakëve 11:13 ALB Bible Verse Image
Romakëve 11:13 (ALB) »
Sepse unë po ju flas juve, johebrenjve, duke qenë se jam apostulli i johebrenjve; dhe unë e nderoj shërbesën time,

Galatasve 1:15 ALB Bible Verse Image
Galatasve 1:15 (ALB) »
Po, kur i pëlqeu Perëndisë, që më kishte ndarë që nga barku i nënës dhe më thirri me anë të hirit të tij,

Romakëve 16:26 ALB Bible Verse Image
Romakëve 16:26 (ALB) »
por tani u shfaq e u zbulua me anë të Shkrimeve të profetëve, sipas urdhërimit të Perëndisë të përjetshme dhe u njoh ndër të gjitha kombet, për t’i sjellë në dëgjesën e besimit,

Romakëve 1:5 ALB Bible Verse Image
Romakëve 1:5 (ALB) »
me anë të të cilit ne kemi marrë hir dhe apostullim, për bindje në besim midis të gjithë kombeve për hir të emrit të tij,

Veprat e Apostujve 18:6 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 18:6 (ALB) »
Por duke qenë se ata kundërshtonin dhe blasfemonin, ai i shkundi rrobat e tij dhe u tha atyre: “Gjaku juaj qoftë mbi kokën tuaj, unë jam i pastër; që tashti e tutje do të shkoj te johebrenjtë.”

Veprat e Apostujve 26:17 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 26:17 (ALB) »
duke të zgjedhur ty nga populli dhe nga johebrenjtë, tek të cilët po të dërgoj tani,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 22:21 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 22:21 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 22:21 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 22:21 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 22:21 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 22:21 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 22:21 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 22:21 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 22:21 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 22:21 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 22:21 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 22:21 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 22:21 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Apostolok 22:21 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 22:21 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 22:21 (JPN) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »