Romakëve 4:24 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Romakëve 4:24 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Romakëve 4:24 ALB - por edhe për ne, të cilëve do të na - Bible Verse Picture

Romakëve 4:24 ALB

por edhe për ne, të cilëve do të na numërohet, neve që besojmë në atë që ka ringjallur prej të vdekurve Jezusin, Zotin tonë,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Romakëve 4:24 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Romakëve 4:24 ALB - por edhe për ne, të cilëve do të na - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Romakëve 4:24 ALB - por edhe për ne, të cilëve do të na - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Romakëve 4:24 ALB - por edhe për ne, të cilëve do të na - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Romakëve 4:24 ALB - por edhe për ne, të cilëve do të na - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Romakëve 4:24 ALB - por edhe për ne, të cilëve do të na - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Romakëve 4:24 ALB - por edhe për ne, të cilëve do të na - Bible Verse Picture
View New Tab

Romakëve 4:24 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Romakëve 4:24 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Veprat e Apostujve 2:24 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 2:24 (ALB) »
Por Perëndia e ka ringjallur, pasi e zgjidhi nga ankthet e vdekjes, sepse nuk ishte e mundur që vdekja ta mbante atë.

1 Pjetrit 1:21 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 1:21 (ALB) »
që, nëpërmjet tij, të besoni në Perëndinë që e ringjalli prej së vdekurish dhe i dha lavdi, që besimi juaj dhe shpresa të jenë në Perëndinë.

Marku 16:16 ALB Bible Verse Image
Marku 16:16 (ALB) »
ai që beson dhe është pagëzuar, do të jetë i shpëtuar; por ai që nuk ka besuar, do të jetë i dënuar.

Gjoni 3:14 ALB Bible Verse Image
Gjoni 3:14 (ALB) »
Dhe ashtu si Moisiu e ngriti lart gjarprin në shkretëtirë, kështu duhet të ngrihet lart Biri i njeriut,

Veprat e Apostujve 2:39 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 2:39 (ALB) »
Sepse premtimi është për ju dhe për bijtë tuaj dhe për gjithë ata që janë larg, për ata që Zoti, Perëndia ynë, do t’i thërrasë.”

Veprat e Apostujve 13:30 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 13:30 (ALB) »
Por Perëndia e ringjalli prej të vdekurve;

Romakëve 10:9 ALB Bible Verse Image
Romakëve 10:9 (ALB) »
sepse, po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus, dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh.

Efesianëve 1:18 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 1:18 (ALB) »
dhe t’u ndriçojë sytë e mendjes suaj, që të dini cila është shpresa e thirrjes së tij dhe cilat janë pasuritë e lavdisë së trashëgimisë së tij në shenjtorët,

Hebrenjve 13:20 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 13:20 (ALB) »
Dhe Perëndia e paqes, që e ngriti nga të vdekurit, me anë të gjakut të Besëlidhjes së amshuar, Bariun e madh të dhënve, Perëndinë tonë Jezu Krisht,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Romans 4:24 (ASV) »
King James Version (KJV)
Romans 4:24 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Romans 4:24 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Romans 4:24 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Romans 4:24 (WEB) »
French Bible (LSG)
Romains 4:24 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Römer 4:24 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
Romanos 4:24 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Rô-ma 4:24 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Romanos 4:24 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Romani 4:24 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
罗 马 书 4:24 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
羅 馬 書 4:24 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Romarbrevet 4:24 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
римлян 4:24 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Róma 4:24 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Римляни 4:24 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Romerne 4:24 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »