Eksodi 2:24 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Eksodi 2:24 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Eksodi 2:24 ALB Mobile Phone Wallpaper - Kështu Perëndia dëgjoi rënkimin e tyre, dhe - Mobile Bible Verse Wallpaper

Eksodi 2:24 ALB

Kështu Perëndia dëgjoi rënkimin e tyre, dhe Perëndisë iu kujtua besëlidhja që kishte përfunduar me Abrahamin, me Isakun dhe me Jakobin.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Eksodi 2:24 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Eksodi 2:23 (ALB)

Eksodi 2:24 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Eksodi 2:24 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Psalmet 105:42 ALB Bible Verse Image
Psalmet 105:42 (ALB) »
Sepse atij iu kujtua premtimi i shenjtë që i kishte bërë Abrahamit, shërbëtorit të tij;

Zanafilla 26:3 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 26:3 (ALB) »
Qëndro në këtë vend dhe unë do të jem me ty dhe do të të bekoj, sepse kam për të të dhënë ty dhe pasardhësve të tu tërë këto vende dhe do ta mbaj betimin që i kam bërë Abrahamit, babait tënd,

Eksodi 6:5 ALB Bible Verse Image
Eksodi 6:5 (ALB) »
Dëgjova edhe kujën e bijve të Izraelit që Egjiptasit i mbajnë në skllavëri dhe m’u kujtua besëlidhja ime.

Psalmet 102:20 ALB Bible Verse Image
Psalmet 102:20 (ALB) »
për të dëgjuar vajtimin e robërve, për të çliruar të dënuarit me vdekje;

Psalmet 106:45 ALB Bible Verse Image
Psalmet 106:45 (ALB) »
dhe iu kujtua besëlidhja e lidhur me ta dhe në dhemshurinë e madhe të tij u qetësua.

Psalmet 22:24 ALB Bible Verse Image
Psalmet 22:24 (ALB) »
Sepse ai nuk ka përçmuar as nuk ka hedhur poshtë vuajtjen e të pikëlluarit, dhe nuk i ka fshehur fytyrën e tij; por kur i ka klithur atij, ai e ka kënaqur.

Psalmet 22:5 ALB Bible Verse Image
Psalmet 22:5 (ALB) »
Të klithën ty dhe u çliruan; patën besim te ti dhe nuk u zhgënjyen.

Gjyqtarët 2:18 ALB Bible Verse Image
Gjyqtarët 2:18 (ALB) »
Kur Zoti u nxirrte gjyqtarë, Zoti ishte me gjyqtarin dhe i lironte nga dora e armiqve të tyre gjatë gjithë jetës së gjyqtarit; sepse Zoti prekej nga vajtimet e tyre të shkaktuara nga ata që i shtypnin dhe i mundonin.

Zanafilla 15:14 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 15:14 (ALB) »
Por unë do të gjykoj kombin shërbyesit e të cilit do të kenë qënë; pas kësaj, ata do të dalin me pasuri të mëdha.

Zanafilla 26:24 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 26:24 (ALB) »
Dhe Zoti iu shfaq po atë natë dhe i tha: "Unë jam Perëndia i Abrahamit, babait tënd; mos ki frikë, sepse unë jam me ty; do të të bekoj dhe do të shumoj pasardhësit e tu, për hir të Abrahamit, shërbëtorit tim".

Psalmet 138:3 ALB Bible Verse Image
Psalmet 138:3 (ALB) »
Ditën në të cilën të kërkova, ti m’u përgjigje dhe e rrite fuqinë e shpirtit tim.

Psalmet 79:11 ALB Bible Verse Image
Psalmet 79:11 (ALB) »
Le të arrijë deri tek ti rrënkimi i robërve; sipas fuqisë së krahut tënd, shpëto ata që janë të dënuar me vdekje.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Exodus 2:24 (ASV) »
King James Version (KJV)
Exodus 2:24 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Exodus 2:24 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Exodus 2:24 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Exodus 2:24 (WEB) »
French Bible (LSG)
Exode 2:24 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Exodus 2:24 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਖ਼ਰੋਜ 2:24 (PANIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
שמות 2:24 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Êxodo 2:24 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Xuất Hành 2:24 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Éxodo 2:24 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Esodo 2:24 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
出 埃 及 记 2:24 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
出 埃 及 記 2:24 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
2 Mosebok 2:24 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Исход 2:24 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Вихід 2:24 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Mózes 2:24 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Изход 2:24 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Mosebok 2:24 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »