Marku 1:2 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Marku 1:2 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Marku 1:2 ALB - Ashtu si është shkruar tek profetët: “Ja, - Bible Verse Picture

Marku 1:2 ALB

Ashtu si është shkruar tek profetët: “Ja, unë po dërgoj lajmëtarin tim para fytyrës tënde, i cili do të përgatit udhën tënde përpara teje.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Marku 1:2 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Marku 1:1 (ALB)
Next Verse
Marku 1:3 (ALB) »

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Marku 1:2 ALB - Ashtu si është shkruar tek profetët: “Ja, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Marku 1:2 ALB - Ashtu si është shkruar tek profetët: “Ja, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Marku 1:2 ALB - Ashtu si është shkruar tek profetët: “Ja, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Marku 1:2 ALB - Ashtu si është shkruar tek profetët: “Ja, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Marku 1:2 ALB - Ashtu si është shkruar tek profetët: “Ja, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Marku 1:2 ALB - Ashtu si është shkruar tek profetët: “Ja, - Bible Verse Picture
View New Tab

Marku 1:2 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Marku 1:2 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Malakia 3:1 ALB Bible Verse Image
Malakia 3:1 (ALB) »
"Ja, unë po dërgoj lajmëtarin tim për të përgatitur rrugën para meje. Dhe menjëherë Zoti, që ju kërkoni, do të hyjë në tempullin e vet, engjëlli i besëlidhjes që ju kërkoni me endje, ja, do të vijë," thotë Zoti i ushtrive.

Mateu 11:10 ALB Bible Verse Image
Mateu 11:10 (ALB) »
Sepse ky është ai për të cilin është shkruar: "Ja, unë po dërgoj lajmëtarin tim para fytyrës sate; ai do ta bëjë gati rrugën tënde para teje".

Luka 1:76 ALB Bible Verse Image
Luka 1:76 (ALB) »
Dhe ti, o fëmijë i vogël, do të quhesh profet nga Shumë i Larti, sepse ti do të shkosh përpara fytyrës së Zotit për të përgatitur udhët e tij,

Mateu 3:1 ALB Bible Verse Image
Mateu 3:1 (ALB) »
Tani në ato ditë erdhi Gjon Pagëzori, që predikonte në shkretëtirën e Judesë,

Luka 1:15 ALB Bible Verse Image
Luka 1:15 (ALB) »
Sepse ai do të jetë i madh përpara Zotit; nuk do të pijë as verë as pije dehëse dhe do të jetë i përplotë me Frymën e Shenjtë që në barkun e s’ëmës.

Psalmet 40:7 ALB Bible Verse Image
Psalmet 40:7 (ALB) »
Atëherë unë thashë: "Ja, po vij. Në rrotullin e librit shkruhet për mua.

Mateu 26:31 ALB Bible Verse Image
Mateu 26:31 (ALB) »
Atëherë Jezusi u tha atyre: “Këtë natë të gjithë ju do të skandalizoheni për shkakun tim, sepse është shkruar: "Do të godas bariun dhe delet e kopesë do të shpërndahen".

Luka 1:70 ALB Bible Verse Image
Luka 1:70 (ALB) »
ashtu si ai e kishte deklaruar nëpërmjet gojës së profetëve të tij të shenjtë që nga kohët e lashta, që ne të shpëtojmë

Luka 18:31 ALB Bible Verse Image
Luka 18:31 (ALB) »
Pastaj i mori me vete të dymbëdhjetët dhe u tha atyre: “Ja, ne po ngjitemi në Jeruzalem dhe të gjitha ato që shkruan profetët për Birin e njeriut do të përmbushen.

Luka 3:2 ALB Bible Verse Image
Luka 3:2 (ALB) »
nën kryepriftërinjtë Ana dhe Kajfa, fjala e Perëndisë iu drejtua Gjonit, birit të Zakarias, në shkretëtirë.

Mateu 26:24 ALB Bible Verse Image
Mateu 26:24 (ALB) »
Sikurse është shkruar për të, Biri i njeriut pa tjetër shkon; por mjerë ai njeri me anë të të cilit Biri i njeriut tradhtohet! Për të do të ishte më mirë të mos kishte lindur kurrë.”

Mateu 2:5 ALB Bible Verse Image
Mateu 2:5 (ALB) »
Dhe ata i thanë: “Në Bethlehem të Judesë, sepse kështu është shkruar nëpërmjet profetit:

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Mark 1:2 (ASV) »
King James Version (KJV)
Mark 1:2 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Mark 1:2 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Mark 1:2 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Mark 1:2 (WEB) »
French Bible (LSG)
Marc 1:2 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Markus 1:2 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮਰਕੁਸ 1:2 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মার্ক 1:2 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
मार्क 1:2 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
માર્ક 1:2 (GUJIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Marcos 1:2 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Mác 1:2 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Marcos 1:2 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Marco 1:2 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 可 福 音 1:2 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 可 福 音 1:2 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Markus 1:2 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Марка 1:2 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Марка 1:2 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Márk 1:2 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Марко 1:2 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Markus 1:2 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »