Mateu 26:24 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Mateu 26:24 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Mateu 26:24 ALB - Sikurse është shkruar për të, Biri i njeriut - Bible Verse Picture

Mateu 26:24 ALB

Sikurse është shkruar për të, Biri i njeriut pa tjetër shkon; por mjerë ai njeri me anë të të cilit Biri i njeriut tradhtohet! Për të do të ishte më mirë të mos kishte lindur kurrë.”

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mateu 26:24 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mateu 26:23 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mateu 26:24 ALB - Sikurse është shkruar për të, Biri i njeriut - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Mateu 26:24 ALB - Sikurse është shkruar për të, Biri i njeriut - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Mateu 26:24 ALB - Sikurse është shkruar për të, Biri i njeriut - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Mateu 26:24 ALB - Sikurse është shkruar për të, Biri i njeriut - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Mateu 26:24 ALB - Sikurse është shkruar për të, Biri i njeriut - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Mateu 26:24 ALB - Sikurse është shkruar për të, Biri i njeriut - Bible Verse Picture
View New Tab

Mateu 26:24 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mateu 26:24 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Luka 24:46 ALB Bible Verse Image
Luka 24:46 (ALB) »
dhe u tha atyre: “Kështu është shkruar dhe kështu ishte e nevojshme që Krishti të vuante dhe të ngjallej së vdekuri ditën e tretë,

Veprat e Apostujve 26:22 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 26:22 (ALB) »
Por, për shkak të ndihmës që pata nga Perëndia deri në këtë ditë, vazhdova t’u dëshmoj të vegjëlve dhe të mëdhenjve, duke mos thënë tjetër përveç atyre që profetët dhe Moisiu thanë se duhet të ndodhnin,

Mateu 26:54 ALB Bible Verse Image
Mateu 26:54 (ALB) »
Po atëherë si do të përmbusheshin Shkrimet, sipas të cilave duhet të ndodhë kështu?.”

Mateu 18:7 ALB Bible Verse Image
Mateu 18:7 (ALB) »
Mjerë bota për skandalet! Sepse është nevojshëm të vijnë skandalët, por mjerë ai njeri për faj të të cilit do të vijë skandali!

1 Korintasve 15:3 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 15:3 (ALB) »
Sepse unë ju kam transmetuar para së gjithash ato që edhe unë vetë i kam marrë, se Krishti vdiq për mëkatet tona sipas Shkrimeve,

Marku 9:12 ALB Bible Verse Image
Marku 9:12 (ALB) »
Dhe ai, duke u përgjigjur, u tha atyre: “Elia me të vërtetë duhet të vijë më parë dhe të rivendosë çdo gjë; por, ashtu siç është shkruar për Birin e njeriut, ai duhet të vuajë shumë gjëra dhe të përçmohet.

Luka 22:22 ALB Bible Verse Image
Luka 22:22 (ALB) »
Sigurisht Biri i njeriut shkon, siç është caktuar, por mjerë ai njeri me anë të cilit është tradhëtuar!.”

Mateu 26:56 ALB Bible Verse Image
Mateu 26:56 (ALB) »
Por të gjitha këto ndodhën që të përmbushen Shkrimet e profetëve.” Atëherë të gjithë dishepujt e lanë dhe ikën.

Veprat e Apostujve 17:2 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 17:2 (ALB) »
Dhe Pali, sipas zakonit të vet, hyri tek ata dhe tri të shtuna me radhë u paraqiti argumente nga Shkrimet,

Marku 14:21 ALB Bible Verse Image
Marku 14:21 (ALB) »
Po, Biri i njeriut po shkon ashtu siç është shkruar për të; por mjerë ai njeri me anë të cilit tradhtohet Biri i njeriut. Do të ishte më mirë për të, që ai njeri të mos kishte lindur kurrë!.”

Danieli 9:26 ALB Bible Verse Image
Danieli 9:26 (ALB) »
Mbas gjashtëdhjetë e dy javëve Mesia do të vritet dhe askush nuk do të jetë me të. Dhe populli i një princi që do të vijë ka për të shkatërruar qytetin dhe shenjtëroren; fundi i tij do të vijë me një përmbytje, dhe deri në mbarim të luftës janë dekretuar shkatërrime.

Gjoni 17:12 ALB Bible Verse Image
Gjoni 17:12 (ALB) »
Kur isha me ata në botë, unë i kam ruajtur në emrin tënd; unë i kam ruajtur ata që ti më ke dhënë dhe askush nga ata nuk ka humbur, përveç birit të humbjes, që të përmbushej Shkrimi.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Matthew 26:24 (ASV) »
King James Version (KJV)
Matthew 26:24 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Matthew 26:24 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Matthew 26:24 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Matthew 26:24 (WEB) »
French Bible (LSG)
Matthieu 26:24 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Matthäus 26:24 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੱਤੀ 26:24 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মথি 26:24 (BENIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Mateus 26:24 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ma-thi-ơ 26:24 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Mateo 26:24 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Matteo 26:24 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 太 福 音 26:24 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 太 福 音 26:24 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Matteus 26:24 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Матфея 26:24 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Матвія 26:24 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Máté 26:24 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Матей 26:24 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Matteus 26:24 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »