Marku 5:43 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Marku 5:43 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Marku 5:43 ALB - Por ai urdhëroi rreptësisht që askush të mos - Bible Verse Picture

Marku 5:43 ALB

Por ai urdhëroi rreptësisht që askush të mos e marrë vesh; pastaj urdhëroi që t’i japin vajzës të hajë.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Marku 5:43 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Marku 5:42 (ALB)
Next Verse
Marku 6:1 (ALB) »

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Marku 5:43 ALB - Por ai urdhëroi rreptësisht që askush të mos - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Marku 5:43 ALB - Por ai urdhëroi rreptësisht që askush të mos - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Marku 5:43 ALB - Por ai urdhëroi rreptësisht që askush të mos - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Marku 5:43 ALB - Por ai urdhëroi rreptësisht që askush të mos - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Marku 5:43 ALB - Por ai urdhëroi rreptësisht që askush të mos - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Marku 5:43 ALB - Por ai urdhëroi rreptësisht që askush të mos - Bible Verse Picture
View New Tab

Marku 5:43 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Marku 5:43 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Mateu 8:4 ALB Bible Verse Image
Mateu 8:4 (ALB) »
Atëherë Jezusi i tha: “Ruhu se ia tregon kujt; por shko, paraqitu te prifti, bëj flijimin që ka urdhëruar Moisiu, me qëllim që kjo të jetë dëshmi për ta.”

Mateu 17:9 ALB Bible Verse Image
Mateu 17:9 (ALB) »
Pastaj, kur po zbrisnin nga mali, Jezusi u dha atyre këtë urdhër duke thënë: “Mos i flisni askujt për këtë vegim, derisa i Biri i njeriut të jetë ringjallur prej së vdekuri.”

Gjoni 5:41 ALB Bible Verse Image
Gjoni 5:41 (ALB) »
Unë nuk marr lavdi nga njerëzit.

Luka 5:14 ALB Bible Verse Image
Luka 5:14 (ALB) »
Dhe Jezusi e urdhëroi: “Mos ia trego kurrkujt; por shko, paraqitu te prifti dhe bëj një ofertë për pastrimin tënd, sikurse e ka përshkruar Moisiu, që kjo t’u shërbejë si dëshmi.”

Luka 24:42 ALB Bible Verse Image
Luka 24:42 (ALB) »
Dhe ata i dhanë një pjesë peshku të pjekur dhe një huall mjalti.

Luka 8:56 ALB Bible Verse Image
Luka 8:56 (ALB) »
Dhe prindërit e saj mbetën të habitur. Por Jezusi i porositi të mos i thonin kurrkujt ç’kishte ndodhur.

Luka 24:30 ALB Bible Verse Image
Luka 24:30 (ALB) »
Dhe, siç ishte në tryezë me ta, mori bukën, e bekoi dhe, si e theu, ua ndau atyre.

Marku 3:12 ALB Bible Verse Image
Marku 3:12 (ALB) »
Por ai i qortoi rreptësisht që të mos thonin se kush ishte ai.

Marku 1:43 ALB Bible Verse Image
Marku 1:43 (ALB) »
Pastaj, mbasi e paralajmëroi rreptësisht, menjëherë e largoi,

Marku 7:36 ALB Bible Verse Image
Marku 7:36 (ALB) »
Dhe Jezusi i urdhëroi ata që të mos i tregojnë askujt; por sa më tepër ua ndalonte, aq më tepër ata e përhapnin.

Mateu 9:30 ALB Bible Verse Image
Mateu 9:30 (ALB) »
Dhe atyre iu hapën sytë. Pastaj Jezusi i urdhëroi rreptësisht duke thënë: “Ruhuni se mos e merr vesh njeri.”

Mateu 12:16 ALB Bible Verse Image
Mateu 12:16 (ALB) »
dhe i urdhëroi ata rreptësisht të mos thonin kush ishte ai,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Mark 5:43 (ASV) »
King James Version (KJV)
Mark 5:43 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Mark 5:43 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Mark 5:43 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Mark 5:43 (WEB) »
French Bible (LSG)
Marc 5:43 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Markus 5:43 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮਰਕੁਸ 5:43 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মার্ক 5:43 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
मार्क 5:43 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
માર્ક 5:43 (GUJIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Marcos 5:43 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Mác 5:43 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Marcos 5:43 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Marco 5:43 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 可 福 音 5:43 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 可 福 音 5:43 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Markus 5:43 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Марка 5:43 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Марка 5:43 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Márk 5:43 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Марко 5:43 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Markus 5:43 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »