Eksodi 5:6 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Eksodi 5:6 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Eksodi 5:6 ALB Mobile Phone Wallpaper - Kështu po atë ditë Faraoni i urdhëroi - Mobile Bible Verse Wallpaper

Eksodi 5:6 ALB

Kështu po atë ditë Faraoni i urdhëroi shtypësit e popullit dhe kryeintendentët e tij, duke thënë:

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Eksodi 5:6 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Eksodi 5:5 (ALB)

Eksodi 5:6 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Eksodi 5:6 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Eksodi 5:10 ALB Bible Verse Image
Eksodi 5:10 (ALB) »
Atëherë shtypësit e popullit dhe kryeintendentët e tij dolën dhe i thanë popullit: "Kështu thotë Faraoni: "Unë nuk do t’ju jap më kashtë.

Eksodi 5:19 ALB Bible Verse Image
Eksodi 5:19 (ALB) »
Kryepunëtorët e skuadrave të bijve të Izraelit u bindën se i gjeti halli, sepse u thuhej: "Mos e pakësoni në asnjë mënyrë numrin e caktuar të tullave për çdo ditë".

Eksodi 1:11 ALB Bible Verse Image
Eksodi 1:11 (ALB) »
Vunë, pra, kryeintendentë të punimeve mbi ta, me qëllim që t’i shtypnin me angaritë e tyre. Kështu ata i ndërtuan Faraonit qytetet-depozitë Pitom dhe Raamses.

Eksodi 5:13 ALB Bible Verse Image
Eksodi 5:13 (ALB) »
Dhe kontrollorët i nxisnin duke thënë: "Përfundoni punën tuaj çdo ditë si në kohën kur kishte kashtë!".

2 Kronikave 26:11 ALB Bible Verse Image
2 Kronikave 26:11 (ALB) »
Uziahu kishte gjithashtu një ushtri luftëtarësh që shkonte në luftë në formacion, sipas numrit të regjistruar nga sekretari Jeijel dhe nga komisari Maasejah nën urdhërat e Hananiahut, një nga kapitenët e mbretit.

Jozueu 8:33 ALB Bible Verse Image
Jozueu 8:33 (ALB) »
I tërë Izraeli, si të huajt ashtu edhe ata që kishin lindur izraelitë, pleqtë, oficerët dhe gjykatësit e tij, rrinin më këmbë në të dyja anët e arkës, përballë priftërinjve levitë që mbartnin arkën e besëlidhjes së Zotit, gjysma përballë malit Gerizim dhe gjysma tjetër përballë malit Ebal, ashtu si Moisiu, shërbëtor i Zotit, kishte urdhëruar më parë, për të bekuar popullin e Izraelit.

Jozueu 24:4 ALB Bible Verse Image
Jozueu 24:4 (ALB) »
Isakut i dhashë Jakobin dhe Esaun; Esaut i dhashë si trashëgimi malin e Seirit; por Jakobi dhe bijtë e tij zbritën në Egjipt.

Jozueu 24:1 ALB Bible Verse Image
Jozueu 24:1 (ALB) »
Pastaj Jozueu mblodhi të gjitha fiset e Izraelit në Sikem, dhe thirri pleqtë e Izraelit, krerët, gjykatësit dhe oficerët e tij, që u paraqitën përpara Perëndisë.

Ligji i Përtërirë 16:18 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 16:18 (ALB) »
Do të caktosh gjykatës dhe zyrtarë brenda portave të tua për çdo fis tëndin, në të gjitha qytetet që Zoti, Perëndia yt, të jep; dhe ata do ta gjykojnë popullin me vendime të drejta.

Ligji i Përtërirë 1:15 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 1:15 (ALB) »
Atëherë mora prijësit e fiseve tuaja, njerëz të urtë dhe me përvojë, dhe i caktova si prijës tuaj, prijës të mijërave, të qindrave të pesëdhjetëve, të dhjetrave, dhe oficerë të fiseve tuaja.

Numrat 11:16 ALB Bible Verse Image
Numrat 11:16 (ALB) »
Atëherë Zoti i tha Moisiut: "Mblidhmë shtatëdhjetë njerëz nga pleqtë e Izraelit, që ti i njeh si pleq të popullit dhe funksionarë të tij; silli në çadrën e mbledhjes dhe të rrinë aty me ty.

Eksodi 3:7 ALB Bible Verse Image
Eksodi 3:7 (ALB) »
Pastaj Zoti tha: "Sigurisht që e kam parë pikëllimin e popullit tim që ndodhet në Egjipt dhe e kam dëgjuar britmën e tij për shkak të shtypësve të tij, sepse i njoh vuajtjet e tij.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Exodus 5:6 (ASV) »
King James Version (KJV)
Exodus 5:6 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Exodus 5:6 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Exodus 5:6 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Exodus 5:6 (WEB) »
French Bible (LSG)
Exode 5:6 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Exodus 5:6 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਖ਼ਰੋਜ 5:6 (PANIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
שמות 5:6 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Êxodo 5:6 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Xuất Hành 5:6 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Éxodo 5:6 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Esodo 5:6 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
出 埃 及 记 5:6 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
出 埃 及 記 5:6 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
2 Mosebok 5:6 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Исход 5:6 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Вихід 5:6 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Mózes 5:6 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Изход 5:6 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Mosebok 5:6 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »