2 Cô-rinh-tô 13:13 VIE Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 2 Cô-rinh-tô 13:13 VIE mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

2 Cô-rinh-tô 13:13 VIE Mobile Phone Wallpaper - Hết thảy thánh đồ chào anh - Mobile Bible Verse Wallpaper

2 Cô-rinh-tô 13:13 VIE

Hết thảy thánh đồ chào anh em.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 Cô-rinh-tô 13:13 VIE Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 2 Cô-rinh-tô 13:13 VIE Mobile Phone Wallpaper - Hết thảy thánh đồ chào anh - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - 2 Cô-rinh-tô 13:13 VIE Mobile Phone Wallpaper - Hết thảy thánh đồ chào anh - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - 2 Cô-rinh-tô 13:13 VIE Mobile Phone Wallpaper - Hết thảy thánh đồ chào anh - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - 2 Cô-rinh-tô 13:13 VIE Mobile Phone Wallpaper - Hết thảy thánh đồ chào anh - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - 2 Cô-rinh-tô 13:13 VIE Mobile Phone Wallpaper - Hết thảy thánh đồ chào anh - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - 2 Cô-rinh-tô 13:13 VIE Mobile Phone Wallpaper - Hết thảy thánh đồ chào anh - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab

2 Cô-rinh-tô 13:13 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 Cô-rinh-tô 13:13 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Rô-ma 16:16 VIE Bible Verse Image
Rô-ma 16:16 (VIE) »
Anh em hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. Hết thảy các Hội thánh của Đấng Christ chào anh em.

Rô-ma 16:21 VIE Bible Verse Image
Rô-ma 16:21 (VIE) »
Ti-mô-thê, kẻ cùng làm việc với tôi chào anh em, Lu-si-út, Gia-sôn và Sô-xi-ba-tê, là bà con tôi cũng vậy.

Phi-líp 4:21 VIE Bible Verse Image
Phi-líp 4:21 (VIE) »
Hãy chào hết thảy các thánh đồ trong Đức Chúa Jêsus Christ; các anh em ở cùng tôi chào anh em

Phi-líp 1:23 VIE Bible Verse Image
Phi-líp 1:23 (VIE) »
Tôi bị ép giữa hai bề muốn đi ở với Đấng Christ, là điều rất tốt hơn;

Hê-bơ-rơ 13:24 VIE Bible Verse Image
Hê-bơ-rơ 13:24 (VIE) »
Hãy chào thăm mọi người dắt dẫn anh em và hết thảy các thánh đồ. Các thánh đồ ở Y-ta-li gởi lời thăm anh em.

1 Phi-rơ 5:13 VIE Bible Verse Image
1 Phi-rơ 5:13 (VIE) »
Hội thánh của các người được chọn, tại thành Ba-by-lôn, chào anh em, con tôi là Mác cũng vậy.

2 Giăng 1:13 VIE Bible Verse Image
2 Giăng 1:13 (VIE) »
Con cái của chị em bà, là bà được chọn kia, chào thăm bà.

3 Giăng 1:14 VIE Bible Verse Image
3 Giăng 1:14 (VIE) »
tôi ước ao tới thăm anh cho sớm và chúng ta sẽ đối mặt nói chuyện với nhau! 1: 15 Nguyền xin sự bình an ở với anh! Các bạn hữu chào thăm anh. Hãy chào thăm các bạn hữu theo đích danh từng người.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Corinthians 13:13 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Corinthians 13:13 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
2 Corinthians 13:13 (GW) »
World English Bible (WEB)
2 Corinthians 13:13 (WEB) »
German Bible (LUTH1912)
2 Korinther 13:13 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Coríntios 13:13 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
2 Corintios 13:13 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
2 Corinzi 13:13 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
哥 林 多 后 书 13:13 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
歌 林 多 後 書 13:13 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
2 Korintasve 13:13 (ALB) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Korinthus 13:13 (KAR) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Korinter 13:13 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »