Luka 13:29 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Luka 13:29 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Luka 13:29 ALB - Dhe do të vijnë nga lindja e nga perëndimi, - Bible Verse Picture

Luka 13:29 ALB

Dhe do të vijnë nga lindja e nga perëndimi, nga veriu dhe nga jugu, dhe do të ulen në tryezë në mbretërinë e Perëndisë.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Luka 13:29 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Luka 13:28 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Luka 13:29 ALB - Dhe do të vijnë nga lindja e nga perëndimi, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Luka 13:29 ALB - Dhe do të vijnë nga lindja e nga perëndimi, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Luka 13:29 ALB - Dhe do të vijnë nga lindja e nga perëndimi, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Luka 13:29 ALB - Dhe do të vijnë nga lindja e nga perëndimi, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Luka 13:29 ALB - Dhe do të vijnë nga lindja e nga perëndimi, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Luka 13:29 ALB - Dhe do të vijnë nga lindja e nga perëndimi, - Bible Verse Picture
View New Tab

Luka 13:29 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Luka 13:29 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Isaia 49:6 ALB Bible Verse Image
Isaia 49:6 (ALB) »
Ai thotë: "Éshtë tepër pak që ti të jesh shërbëtori im për të lartuar përsëri fiset e Jakobit dhe për të kthyer ata që kanë shpëtuar nga Izraeli. Të kam vendosur si dritën e kombeve, me qëllim që të jesh Shpëtimi im deri në skajet e tokës".

Isaia 66:18 ALB Bible Verse Image
Isaia 66:18 (ALB) »
Unë i njoh veprat e tyre dhe mendimet e tyre; është duke ardhur koha në të cilën do të mbledh tërë kombet dhe tërë gjuhët; ato do të vijnë dhe do të shikojnë lavdinë time.

Isaia 54:2 ALB Bible Verse Image
Isaia 54:2 (ALB) »
Zgjero vendin e çadrës sate dhe fletët e banesave të tua le të shtrihen pa kursim; zgjati litarët e tu dhe përforco kunjat e tu,

Zanafilla 28:14 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 28:14 (ALB) »
dhe pasardhësit e tu do të jenë si pluhur i tokës, dhe ti do të shtrihesh në perëndim dhe në lindje, në veri dhe në jug; dhe tërë familjet e tokës do të bekohen nëpërmjet teje dhe pasardhësve të tu.

Kolosianëve 1:23 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 1:23 (ALB) »
në qoftë se qëndroni në besim me themel dhe të patundur, dhe të mos luani nga shpresa e ungjillit që ju keni dëgjuar dhe që i është predikuar çdo krijese që është nën qiell; të cilit unë, Pali, iu bëra shërbenjës.

Efesianëve 3:6 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 3:6 (ALB) »
që johebrenjtë të jenë bashkëtrashëgimtarë të të njëjtit trup dhe bashkëpjesëtarë të premtimit të tij në Krishtin nëpërmjet ungjillit,

Veprat e Apostujve 28:28 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 28:28 (ALB) »
Ta dini, pra, se ky shpëtim i Perëndisë iu dërgua johebrenjve, dhe ata do ta dëgjojnë!.”

Marku 13:27 ALB Bible Verse Image
Marku 13:27 (ALB) »
Atëherë ai do të dërgojë engjëjt e vet dhe do t’i mbledhë të zgjedhurit e vet nga të katër erërat, nga skaji i tokës deri në skaj të qiellit.

Mateu 8:11 ALB Bible Verse Image
Mateu 8:11 (ALB) »
Unë po ju them se shumë do të vijnë nga lindja dhe nga perëndimi dhe do të ulen në tryezë me Abrahamin, me Isaakun dhe me Jakobin, në mbretërinë e qiejve,

Malakia 1:11 ALB Bible Verse Image
Malakia 1:11 (ALB) »
Sepse, që nga lind dielli e deri atje ku perëndon, emri im do të jetë i madh midis kombeve dhe në çdo vend do t’i ofrohet temjan emrit tim dhe një blatim i pastër, sepse emri im do të jetë i madh midis kombeve," thotë Zoti i ushtrive.

Isaia 43:6 ALB Bible Verse Image
Isaia 43:6 (ALB) »
Do t’i them veriut: "Ktheji," dhe jugut: "Mos i mbaj. Bëj që të vijnë bijtë e mi nga larg dhe bijat e mia nga skajet e tokës,

Zbulesa 7:9 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 7:9 (ALB) »
Pas këtyre gjërave, pashë një turmë të madhe, të cilën askush nuk mund ta numëronte, prej të gjitha kombeve, fiseve, popujve dhe gjuhëve; këta qëndronin në këmbë përpara fronit dhe përpara Qengjit, të veshur me rroba të bardha dhe me palma në duart e tyre.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Luke 13:29 (ASV) »
King James Version (KJV)
Luke 13:29 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Luke 13:29 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Luke 13:29 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Luke 13:29 (WEB) »
French Bible (LSG)
Luc 13:29 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Lukas 13:29 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਲੂਕਾ 13:29 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
লূক 13:29 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
लूक 13:29 (MARIRV) »
Telugu Bible (TELIRV)
లూకా 13:29 (TELIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
લૂક 13:29 (GUJIRV) »
Arabic Bible (AVD)
لُوقا 13:29 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Lucas 13:29 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Lu-ca 13:29 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Lucas 13:29 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Luca 13:29 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
路 加 福 音 13:29 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
路 加 福 音 13:29 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Lukas 13:29 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Луки 13:29 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Луки 13:29 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Lukács 13:29 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Лука 13:29 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Lukas 13:29 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »