Luka 8:1 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Luka 8:1 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Luka 8:1 ALB - Dhe pas kësaj ndodhi që ai shkonte nëpër - Bible Verse Picture

Luka 8:1 ALB

Dhe pas kësaj ndodhi që ai shkonte nëpër qytete dhe nëpër fshatra, duke predikuar dhe duke shpallur lajmin e mirë të mbretërisë së Perëndisë; me të ishin të dymbëdhjetët,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Luka 8:1 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Luka 7:50 (ALB)
Next Verse
Luka 8:2 (ALB) »

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Luka 8:1 ALB - Dhe pas kësaj ndodhi që ai shkonte nëpër - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Luka 8:1 ALB - Dhe pas kësaj ndodhi që ai shkonte nëpër - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Luka 8:1 ALB - Dhe pas kësaj ndodhi që ai shkonte nëpër - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Luka 8:1 ALB - Dhe pas kësaj ndodhi që ai shkonte nëpër - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Luka 8:1 ALB - Dhe pas kësaj ndodhi që ai shkonte nëpër - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Luka 8:1 ALB - Dhe pas kësaj ndodhi që ai shkonte nëpër - Bible Verse Picture
View New Tab

Luka 8:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Luka 8:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Mateu 4:23 ALB Bible Verse Image
Mateu 4:23 (ALB) »
Jezusi shkonte kudo nëpër Galile, duke mësuar në sinagogat e tyre, duke predikuar ungjillin e mbretërisë dhe duke shëruar çdo sëmundje dhe çdo lëngatë në popull.

Romakëve 10:15 ALB Bible Verse Image
Romakëve 10:15 (ALB) »
Dhe si do të predikojnë pa qenë dërguar? Siç është shkruar: “Sa të bukura janë këmbët e atyre që shpallin paqen, që shpallin lajme të mira!.”

Veprat e Apostujve 13:32 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 13:32 (ALB) »
Dhe ne po ju shpallim lajmin e mirë të premtimit që u qe bërë etërve,

Veprat e Apostujve 10:38 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 10:38 (ALB) »
se si Perëndia vajosi me Frymën e Shenjtë dhe me fuqi Jezusin prej Nazareti, i cili e përshkoi vendin duke bërë mirë dhe duke shëruar të gjithë ata që ishin të pushtuar nga djalli, sepse Perëndia ishte me të.

Luka 4:18 ALB Bible Verse Image
Luka 4:18 (ALB) »
“Fryma e Zotit është mbi mua, sepse ai më vajosi për të ungjillizuar të varfërit; ai më dërgoi për të shëruar ata që e kanë zemrën të thyer, për të shpallur çlirimin e të burgosurve dhe kthimin e të parit të verbërve, për të çliruar përsëri të shtypurit,

Luka 6:14 ALB Bible Verse Image
Luka 6:14 (ALB) »
Simonin, të cilit i vuri emrin Pjetër, dhe Andrean, vëllanë e tij, Jakobin e Gjonin, Filipin dhe Bartolomeun,

Luka 4:43 ALB Bible Verse Image
Luka 4:43 (ALB) »
Por ai u tha atyre: “Më duhet ta shpall lajmin e mirë të mbretërisë së Perëndisë edhe në qytete të tjera, sepse për këtë jam dërguar.”

Luka 2:10 ALB Bible Verse Image
Luka 2:10 (ALB) »
Por engjëlli u tha atyre: “Mos druani, sepse unë po ju lajmëroj një gëzim të madh për të gjithë popullin;

Marku 1:39 ALB Bible Verse Image
Marku 1:39 (ALB) »
Dhe ai e përshkoi gjithë Galilenë duke predikuar nëpër sinagogat e tyre dhe duke dëbuar demonët.

Marku 3:16 ALB Bible Verse Image
Marku 3:16 (ALB) »
Ata ishin: Simoni, të cilit ia vuri emrin Pjetër;

Mateu 9:35 ALB Bible Verse Image
Mateu 9:35 (ALB) »
Dhe Jezusi kalonte nëpër të gjitha qytetet dhe fshatrat, duke i mësuar në sinagogat e tyre, duke predikuar ungjillin e mbretërisë dhe duke shëruar çdo sëmundje e çdo lëngatë në popull.

Mateu 10:2 ALB Bible Verse Image
Mateu 10:2 (ALB) »
Dhe emrat e dymbëdhjetë apostujve janë këta: i pari Simoni, i quajtur Pjetër dhe Andrea, vëllai i tij; Jakobi i Zebedeut dhe Gjoni, vëllai i tij;

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Luke 8:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Luke 8:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Luke 8:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Luke 8:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Luke 8:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Luc 8:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Lukas 8:1 (LUTH1912) »
Hindi Bible (HINIRV)
लूका 8:1 (HINIRV) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਲੂਕਾ 8:1 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
লূক 8:1 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
लूक 8:1 (MARIRV) »
Telugu Bible (TELIRV)
లూకా 8:1 (TELIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
લૂક 8:1 (GUJIRV) »
Kannada Bible (KANIRV)
ಲೂಕನು 8:1 (KANIRV) »
Arabic Bible (AVD)
لُوقا 8:1 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Lucas 8:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Lu-ca 8:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Lucas 8:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Luca 8:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
路 加 福 音 8:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
路 加 福 音 8:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Lukas 8:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Луки 8:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Луки 8:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Lukács 8:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Лука 8:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Lukas 8:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »