Luka 2:1 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Luka 2:1 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Luka 2:1 ALB - Tani, në atë ditë u shpall një dekret nga ana - Bible Verse Picture

Luka 2:1 ALB

Tani, në atë ditë u shpall një dekret nga ana e Cezar Augustit, për të kryer regjistrimin e popullsisë të gjithë perandorisë.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Luka 2:1 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Luka 1:80 (ALB)
Next Verse
Luka 2:2 (ALB) »

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Luka 2:1 ALB - Tani, në atë ditë u shpall një dekret nga ana - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Luka 2:1 ALB - Tani, në atë ditë u shpall një dekret nga ana - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Luka 2:1 ALB - Tani, në atë ditë u shpall një dekret nga ana - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Luka 2:1 ALB - Tani, në atë ditë u shpall një dekret nga ana - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Luka 2:1 ALB - Tani, në atë ditë u shpall një dekret nga ana - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Luka 2:1 ALB - Tani, në atë ditë u shpall një dekret nga ana - Bible Verse Picture
View New Tab

Luka 2:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Luka 2:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Luka 3:1 ALB Bible Verse Image
Luka 3:1 (ALB) »
Tani në vitin e pesëmbëdhjetë të mbretërimit të Tiberit Cezar, kur Ponc Pilati ishte qeveritari i Judesë, Herodi tetrarku i Galilesë, i vëllai, Filipi, tetrarku i Itureas dhe i krahinës së Trakonitidës dhe Lizania tetrarku i Abilenës,

Mateu 24:14 ALB Bible Verse Image
Mateu 24:14 (ALB) »
Dhe ky ungjill i mbretërisë do të predikohet në gjithë botën si një dëshmi për gjithë kombet, dhe atëherë do të vijë mbarimi.”

Veprat e Apostujve 25:21 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 25:21 (ALB) »
Por, mbasi Pali u apelua tek Augusti për të marrë gjykimin e tij, dhashë urdhër që ta ruanin derisa të mundem ta dërgoj te Cezari.”

Filipianëve 4:22 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 4:22 (ALB) »
Vëllezërit që janë me mua ju përshëndesin; të gjithë shenjtorët ju përshëndesin, sidomos ata të shtëpisë së Cezarit.

Romakëve 1:8 ALB Bible Verse Image
Romakëve 1:8 (ALB) »
Para së gjithash, falënderoj Perëndinë tim me anë të Jezu Krishtit për të gjithë ju, sepse për besimin tuaj është folur në gjithë botën.

Veprat e Apostujve 11:28 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 11:28 (ALB) »
Dhe një nga ata, me emër Agab, u ngrit dhe nëpërmjet Frymës parathoshte se do të ndodhte në mbarë botën një zi e madhe buke; dhe kjo ndodhi më vonë në kohën nën Klaud Cezarit.

Veprat e Apostujve 25:11 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 25:11 (ALB) »
Në qoftë se kam vepruar keq ose kam kryer diçka që meriton vdekjen, nuk refuzoj që të vdes; por nëse s’ka asgjë të vërtetë në gjërat për të cilat këta më akuzojnë, askush nuk mund të më dorëzojë në duart e tyre. Unë i apelohem Cezarit.”

Marku 14:9 ALB Bible Verse Image
Marku 14:9 (ALB) »
Por po ju them në të vërtetë se në gjithë botën, kudo që do të predikohet ky ungjill, do të tregojnë edhe atë që ajo bëri, në përkujtim të saj.”

Marku 16:15 ALB Bible Verse Image
Marku 16:15 (ALB) »
Pastaj u tha atyre: “Dilni në mbarë botën dhe i predikoni ungjillin çdo krijese;

Mateu 22:17 ALB Bible Verse Image
Mateu 22:17 (ALB) »
Na thuaj, pra: Si e mendon? A është e ligjshme t’i paguhet taksa Cezarit apo jo?.”

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Luke 2:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Luke 2:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Luke 2:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Luke 2:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Luke 2:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Luc 2:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Lukas 2:1 (LUTH1912) »
Hindi Bible (HINIRV)
लूका 2:1 (HINIRV) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਲੂਕਾ 2:1 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
লূক 2:1 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
लूक 2:1 (MARIRV) »
Telugu Bible (TELIRV)
లూకా 2:1 (TELIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
લૂક 2:1 (GUJIRV) »
Kannada Bible (KANIRV)
ಲೂಕನು 2:1 (KANIRV) »
Arabic Bible (AVD)
لُوقا 2:1 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Lucas 2:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Lu-ca 2:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Lucas 2:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Luca 2:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
路 加 福 音 2:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
路 加 福 音 2:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Lukas 2:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Луки 2:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Луки 2:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Lukács 2:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Лука 2:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Lukas 2:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »