Luka 19:13 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Luka 19:13 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Luka 19:13 ALB - Dhe, si i thirri dhjetë shërbëtorët e vet, u - Bible Verse Picture

Luka 19:13 ALB

Dhe, si i thirri dhjetë shërbëtorët e vet, u dha dhjetë mina dhe u tha atyre: "Tregtoni deri sa të kthehem".

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Luka 19:13 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Luka 19:12 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Luka 19:13 ALB - Dhe, si i thirri dhjetë shërbëtorët e vet, u - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Luka 19:13 ALB - Dhe, si i thirri dhjetë shërbëtorët e vet, u - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Luka 19:13 ALB - Dhe, si i thirri dhjetë shërbëtorët e vet, u - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Luka 19:13 ALB - Dhe, si i thirri dhjetë shërbëtorët e vet, u - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Luka 19:13 ALB - Dhe, si i thirri dhjetë shërbëtorët e vet, u - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Luka 19:13 ALB - Dhe, si i thirri dhjetë shërbëtorët e vet, u - Bible Verse Picture
View New Tab

Luka 19:13 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Luka 19:13 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Gjoni 12:26 ALB Bible Verse Image
Gjoni 12:26 (ALB) »
Në qoftë se dikush më shërben, të më ndjekë; dhe ku jam unë, atje do të jetë dhe shërbëtori im; në qoftë se dikush më shërben, Ati im do ta nderojë.

1 Pjetrit 4:9 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 4:9 (ALB) »
Jini mikpritës njëri për tjetrin, pa murmuritje.

2 Pjetrit 1:1 ALB Bible Verse Image
2 Pjetrit 1:1 (ALB) »
Simon Pjetri, shërbëtor dhe apostull i Jezu Krishtit, atyre që kanë marrë për pjesë një besim të çmueshëm sikurse edhe ne, me anë të drejtësisë së Perëndisë tonë dhe të Shpëtimtarit Jezu Krisht:

Mateu 25:14 ALB Bible Verse Image
Mateu 25:14 (ALB) »
“Mbretëria e qiejve i ngjan gjithashtu një njeriu, që, kur po nisej për një udhëtim, i thirri shërbëtorët e tij dhe u besoi pasuritë e veta.

Galatasve 1:10 ALB Bible Verse Image
Galatasve 1:10 (ALB) »
Sepse unë tani vallë kërkoj të fitoj miratimin e njerëzve apo të Perëndisë? Apo kërkoj t’u pëlqej njerëzve? Sepse, po të kërkoja t’u pëlqej njerëzve, nuk do të isha shërbëtori i Krishtit.

Romakëve 12:6 ALB Bible Verse Image
Romakëve 12:6 (ALB) »
Dhe tani, duke pasur dhunti të ndryshme sipas hirit që na u dha, nëse kemi profecinë, të profetizojmë sipas masës së besimit;

1 Korintasve 12:7 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 12:7 (ALB) »
Dhe secilit i jepet shfaqja e Frymës për dobinë e përbashkët.

Jakobit 1:1 ALB Bible Verse Image
Jakobit 1:1 (ALB) »
Jakobi, shërbëtor i Perëndisë dhe i Zotit Jezu Krisht, të dymbëdhjetë fiseve të shpërndarë nëpër botë: përshëndetje!

1 Korintasve 12:28 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 12:28 (ALB) »
Dhe Perëndia i vuri disa në kishë, së pari apostuj, së dyti profetë, së treti mësues; pastaj vepra të fuqishme; pastaj dhuntitë e shërimit, të ndihmës e të qeverisjes dhe të larmive të gjuhëve.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Luke 19:13 (ASV) »
King James Version (KJV)
Luke 19:13 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Luke 19:13 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Luke 19:13 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Luke 19:13 (WEB) »
French Bible (LSG)
Luc 19:13 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Lukas 19:13 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਲੂਕਾ 19:13 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
লূক 19:13 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
लूक 19:13 (MARIRV) »
Telugu Bible (TELIRV)
లూకా 19:13 (TELIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
લૂક 19:13 (GUJIRV) »
Arabic Bible (AVD)
لُوقا 19:13 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Lucas 19:13 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Lu-ca 19:13 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Lucas 19:13 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Luca 19:13 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
路 加 福 音 19:13 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
路 加 福 音 19:13 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Lukas 19:13 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Луки 19:13 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Луки 19:13 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Lukács 19:13 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Лука 19:13 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Lukas 19:13 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »