Luka 15:15 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Luka 15:15 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Luka 15:15 ALB - Atëherë shkoi e iu ngjit pas një banori të - Bible Verse Picture

Luka 15:15 ALB

Atëherë shkoi e iu ngjit pas një banori të atij vendi, i cili e çoi në arat e tij që të ruajë derrat.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Luka 15:15 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Luka 15:14 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Luka 15:15 ALB - Atëherë shkoi e iu ngjit pas një banori të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Luka 15:15 ALB - Atëherë shkoi e iu ngjit pas një banori të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Luka 15:15 ALB - Atëherë shkoi e iu ngjit pas një banori të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Luka 15:15 ALB - Atëherë shkoi e iu ngjit pas një banori të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Luka 15:15 ALB - Atëherë shkoi e iu ngjit pas një banori të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Luka 15:15 ALB - Atëherë shkoi e iu ngjit pas një banori të - Bible Verse Picture
View New Tab

Luka 15:15 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Luka 15:15 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Titi 3:3 ALB Bible Verse Image
Titi 3:3 (ALB) »
Sepse edhe ne dikur ishim të pamendë, rebelë, endacakë, robër të lakmive të ndryshme dhe të qejfeve, duke jetuar në ligësi dhe në smirë, të urryer dhe duke e urryer njeri tjetrin.

2 Timoteut 2:25 ALB Bible Verse Image
2 Timoteut 2:25 (ALB) »
duke i mësuar me butësi kundërshtarët, me shpresë se Perëndia ua jep atyre të pendohen, që arrijnë të njohin të vërtetën,

Isaia 1:5 ALB Bible Verse Image
Isaia 1:5 (ALB) »
Pse doni që të goditeni edhe më? Do të ngrinit krye edhe më tepër. Gjithë koka është e sëmurë, gjithë zemra lëngon.

Malakia 2:9 ALB Bible Verse Image
Malakia 2:9 (ALB) »
"Për këtë arsye ju kam bërë të përbuzshëm dhe të neveritshëm përpara gjithë popullit, sepse nuk keni respektuar rrugët e mia dhe keni qenë të njëanshëm në zbatimin e ligjit".

Efesianëve 2:2 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 2:2 (ALB) »
në të cilat keni ecur dikur, sipas ecjës së kësaj bote, sipas prijësit të pushtetit të erës, sipas frymës që vepron tani në bijtë e mosbindjes,

Eksodi 10:3 ALB Bible Verse Image
Eksodi 10:3 (ALB) »
Moisiu dhe Aaroni shkuan te Faraoni dhe i thanë: "Kështu thotë Zoti, Perëndia i Hebrenjve: "Deri kur do të refuzosh të ulësh kokën para meje? Lëre popullin tim të shkojë që të mund të më shërbejë.

Romakëve 6:22 ALB Bible Verse Image
Romakëve 6:22 (ALB) »
Por tani, pasi u liruat nga mëkati dhe u bëtë shërbëtorë të Perëndisë keni për frytin tuaj shenjtërimin dhe për fund jeta e përjetshme.

Romakëve 1:24 ALB Bible Verse Image
Romakëve 1:24 (ALB) »
Prandaj Perëndia ia dorëzoi papastërtsë në epshet e zemrave të tyre, për të çnderuar trupat e tyre në mes vetë atyre,

1 Korintasve 6:9 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 6:9 (ALB) »
A nuk e dini ju se të padrejtët nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë? Mos u gënjeni: as kurvarët, as idhujtarët, as shkelësit e kurorës, as të zhburrëruarit, as homoseksualët,

Efesianëve 5:11 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 5:11 (ALB) »
Dhe mos merrni pjesë në punët e pafrytshme të errësirës, por më tepër t’i qortoni,

Efesianëve 4:17 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 4:17 (ALB) »
Këtë, pra, po dëshmoj në Zotin: të mos ecni më si po ecin ende johebrenjtë e tjerë, në kotësinë e mendjes së tyre,

Kolosianëve 3:5 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 3:5 (ALB) »
Bëni, pra, të vdesin gjymtyrët tuaja që janë mbi tokë: kurvërinë, ndyrësinë, pasionet, dëshirat e këqija dhe lakminë, që është idhujtari;

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Luke 15:15 (ASV) »
King James Version (KJV)
Luke 15:15 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Luke 15:15 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Luke 15:15 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Luke 15:15 (WEB) »
French Bible (LSG)
Luc 15:15 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Lukas 15:15 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਲੂਕਾ 15:15 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
লূক 15:15 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
लूक 15:15 (MARIRV) »
Telugu Bible (TELIRV)
లూకా 15:15 (TELIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
લૂક 15:15 (GUJIRV) »
Arabic Bible (AVD)
لُوقا 15:15 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Lucas 15:15 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Lu-ca 15:15 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Lucas 15:15 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Luca 15:15 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
路 加 福 音 15:15 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
路 加 福 音 15:15 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Lukas 15:15 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Луки 15:15 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Луки 15:15 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Lukács 15:15 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Лука 15:15 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Lukas 15:15 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »