Luka 5:24 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Luka 5:24 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Luka 5:24 ALB - Tani, pra, me qëllim që ju ta dini se Biri i - Bible Verse Picture

Luka 5:24 ALB

Tani, pra, me qëllim që ju ta dini se Biri i njeriut ka pushtet mbi tokë të falë mëkatet, unë të them (i tha të paralizuarit), çohu, merre vigun tënd dhe shko në shtëpinë tënde!.”

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Luka 5:24 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Luka 5:23 (ALB)
Next Verse
Luka 5:25 (ALB) »

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Luka 5:24 ALB - Tani, pra, me qëllim që ju ta dini se Biri i - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Luka 5:24 ALB - Tani, pra, me qëllim që ju ta dini se Biri i - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Luka 5:24 ALB - Tani, pra, me qëllim që ju ta dini se Biri i - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Luka 5:24 ALB - Tani, pra, me qëllim që ju ta dini se Biri i - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Luka 5:24 ALB - Tani, pra, me qëllim që ju ta dini se Biri i - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Luka 5:24 ALB - Tani, pra, me qëllim që ju ta dini se Biri i - Bible Verse Picture
View New Tab

Luka 5:24 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Luka 5:24 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Isaia 53:11 ALB Bible Verse Image
Isaia 53:11 (ALB) »
Ai do të shikojë frytin e mundimit të shpirtit të tij dhe do të jetë i kënaqur; me anë të diturisë së tij, i drejti, shërbëtori im, do të bëjë të drejtë shumë veta, sepse do të marrë përsipër paudhësitë e tyre.

Gjoni 17:2 ALB Bible Verse Image
Gjoni 17:2 (ALB) »
sepse ti i ke dhënë pushtet mbi çdo mish, që t’u japë jetë të përjetshme të gjithë atyre që ti ia ke dhënë.

Gjoni 5:22 ALB Bible Verse Image
Gjoni 5:22 (ALB) »
Sepse Ati nuk gjykon asnjë, por gjithë gjyqin ia dha Birit,

Gjoni 11:43 ALB Bible Verse Image
Gjoni 11:43 (ALB) »
Dhe, mbasi tha këto, thirri me zë të lartë: “Llazar, eja jashtë!.”

Gjoni 3:13 ALB Bible Verse Image
Gjoni 3:13 (ALB) »
Askush nuk u ngjit në qiell, përveç atij që zbriti nga qielli, pra, Birit të njeriut që është në qiell.

Veprat e Apostujve 5:31 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 5:31 (ALB) »
Perëndia e lartësoi me të djathtën e vet dhe e bëri princ dhe shpëtimtar për t’i dhënë Izraelit pendimin dhe faljen e mëkateve.

Veprat e Apostujve 9:34 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 9:34 (ALB) »
Pjetri i tha: “Enea, Jezusi, Krishti, të shëron; çohu dhe ndreqe shtratin.” Dhe ai u ngrit menjëherë.

Veprat e Apostujve 14:10 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 14:10 (ALB) »
dhe tha me zë të lartë: “Çohu në këmbë!.” Dhe ai hovi lart dhe nisi të ecë.

Veprat e Apostujve 3:6 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 3:6 (ALB) »
Por Pjetri tha: “Unë nuk kam as argjend, as ar, por atë që kam po ta jap: në emër të Jezu Krishtit Nazarenas, çohu dhe ec!.”

Veprat e Apostujve 9:40 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 9:40 (ALB) »
Atëherë Pjetri, mbasi i nxori jashtë të gjithë, u ngjunjëzua dhe u lut. Pastaj iu kthye trupit dhe tha: “Tabitha, çohu!.” Dhe ajo i hapi sytë dhe, si pa Pjetrin, u ngrit ndenjur.

Gjoni 20:22 ALB Bible Verse Image
Gjoni 20:22 (ALB) »
Dhe, si tha këto fjalë, hukati mbi ta dhe tha: “Merrni Frymën e Shenjtë!

Gjoni 5:27 ALB Bible Verse Image
Gjoni 5:27 (ALB) »
dhe i ka dhënë gjithashtu autoritet të gjykojë, sepse është Bir i njeriut.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Luke 5:24 (ASV) »
King James Version (KJV)
Luke 5:24 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Luke 5:24 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Luke 5:24 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Luke 5:24 (WEB) »
French Bible (LSG)
Luc 5:24 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Lukas 5:24 (LUTH1912) »
Hindi Bible (HINIRV)
लूका 5:24 (HINIRV) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਲੂਕਾ 5:24 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
লূক 5:24 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
लूक 5:24 (MARIRV) »
Telugu Bible (TELIRV)
లూకా 5:24 (TELIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
લૂક 5:24 (GUJIRV) »
Kannada Bible (KANIRV)
ಲೂಕನು 5:24 (KANIRV) »
Arabic Bible (AVD)
لُوقا 5:24 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Lucas 5:24 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Lu-ca 5:24 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Lucas 5:24 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Luca 5:24 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
路 加 福 音 5:24 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
路 加 福 音 5:24 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Lukas 5:24 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Луки 5:24 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Луки 5:24 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Lukács 5:24 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Лука 5:24 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Lukas 5:24 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »